Statens vegvesen

Tre omkom i trafikken i Innlandet i oktober

Del

Tre omkom i trafikken i Innlandet i oktober. I den eine ulykka døydde to eldre menneske då bilen køyrde av vegen og trefte eit tre.

Hold fartsgrensa
Tolv av dødsulykkene i år er ulykker med to eller tre omkomne. Tre av dei skjedde i Innlandet. Det er uvanleg mange. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

19 menneske har så langt mista livet i trafikken i Innlandet i år. Det er over dobbelt så mange som på same tid i fjor.

Dette viser førebelse ulykkestal frå Statens vegvesen.

Mange ulykker med fleire omkomne

Tolv av dødsulykkene i år er ulykker med to eller tre omkomne. Tre av dei skjedde i Innlandet. Det er uvanleg mange.

– Vi opplever fleire ulykker med to og tre omkomne i år i Innlandet i år, seier Torunn Dårflot Fladsrud i Statens vegvesen. Dette er same utvikling som vi ser på landsbasis, og som dessverre bidreg negativt til den triste utviklinga vi har sett i Innlandet i år. Vi er alle ansvarlege for å køyre omsynsfullt og merksamt for å minske risikoen for at ulykker kan skje, og spesielt no som vi har fått vinterføre på vegane.

 

Flest omkomne var middelaldrande og flest døde i møteulykker 

Dei to gruppene som skil seg ut på ulykkesstatistikken i Innlandet i år er dei yngste sjåførane og dei middelaldrande. Ni av dei drepne var i alderen 45-64 år, medan fem var under 30.

Elles er det møteulykker som dominerer dødsulykkene i år. Ti mista livet i møteulykker, to omkom då bilen dei sat i køyrde av vegen, og ein vart påkøyrd av toget på ein planovergang. Fire av dei omkomne var kvinner og resten var menn.

Flest døydde i personbil (sju), tre døydde på MC, to i varebil, ein på ATV, ein i tungbil, og ein på sykkel.

Den yngste som døydde var ei ung kvinne på 17 år som køyrde MC.

 

Statens vegvesen jobbar for at ingen skal døy i trafikken

Visjonen om null drepne i trafikken i 2050, som er fastsett i Nasjonal transportplan, ligg framleis fast for alle trafikktryggleiksaktørane. Eit viktig delmål nasjonalt, er at vi skal ha maksimalt 50 drepne og 350 hardt skadde i 2030.

Mange drepne i trafikken i oktober | Statens vegvesen

Kontakter

Pressevakt Transport og samfunn

* Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
* Trafikktall
* Fotobokser/fartskontroll
* Skilt
* Bompenger
* Trafikkstyring og beredskap
* Teknologi
* Klima og miljø
* Plansaker
* Nasjonale turistveger (Pressekontakt: 91104480)
* Norsk vegmuseum (Pressekontakt: 61285250)

Tel:953 00 727pressetos@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom