GlobeNewswire by notified

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2023

Del

Selskabsmeddelelse nr. 36/2023
1. november 2023

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2023

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2023

 • Periodens resultat på 2.409 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 23,2 pct. p.a. efter skat
 • Basisindtjening på 5.227 mio. kr. er 42 pct. højere end i samme periode i 2022
 • Handelsindtjening på 240 mio. kr. er 36 pct. højere end i samme periode i 2022
 • Basisomkostninger på 2.335 mio. kr. mod 2.288 mio. kr. i samme periode i 2022
 • Basisresultat før nedskrivninger på 3.132 mio. kr. er 98 pct. højere end i samme periode i 2022
 • Nedskrivninger på udlån mv. udgør en indtægt på 21 mio. kr.
 • Bankudlån falder med 1,8 mia. kr., svarende til et fald på 2 pct. i forhold til ultimo 2022
 • Egentlig kernekapitalprocent er på 18,5 og er steget med 1,2 procentpoint i forhold til ultimo 2022

Administrerende direktør Karen Frøsig udtaler om resultatet:

 • Det er positivt, at vi i årets tredje kvartal kan forbedre lønsomheden yderligere fra et i forvejen meget højt niveau i årets 2 første kvartaler. Forbedringen i lønsomheden kan tilskrives en fortsat stigning i de samlede indtægter og skyldes primært højere nettorenteindtægter. Nedskrivningerne udgør en mindre indtægt i årets første 9 måneder, hvilket afspejler udlånsporteføljens solide kreditkvalitet. Samlet giver dette en fordobling af resultat efter skat, og vi kunne i september 2023 atter opjustere forventningerne til årets resultat for 2023.

Som kommentar til udviklingen i renteindtægterne siger Karen Frøsig:
-  Effekten af at Nationalbanken har hævet styringsrenten kontinuerligt siden juli 2022 kan tydeligt ses på bankens nettorenteindtægter. Nettorenteindtægterne er således mere end fordoblet, når man sammenholder de første 9 måneder af 2023 med samme periode i 2022. Udviklingen i nettorenteindtægterne er væsentligt påvirket af en højere forrentning af bankens markante indlånsoverskud, der tidligere har været placeret til negativ forrentning.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:

 • Det er glædeligt, at banken efter det i tredje kvartal igangsatte aktietilbagekøb på 600 mio. kr. fortsat er særdeles velkapitaliseret og robust. Dette er specielt vigtigt i en tid med geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhed.

Forventninger til 2023

 • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2022.
 • Basisomkostningerne forventes at blive højere end i 2022.
 • Nedskrivningerne forventes at udgøre en mindre udgift.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i niveauet 50 mio. kr.
 • Resultatet efter skat forventes nu at være i intervallet 3.000-3.200 mio. kr.
 • Forventningen er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Yderligere oplysninger
Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Pressechef Susanne Ingeman Faber, tlf. 26 29 11 29

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Omkostningsreduktion på DKK ca. 45 mio.28.11.2023 13:32:23 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 37/2023 Holbæk, den 28. november 2023 Omkostningsreduktion på DKK ca. 45 mio. Sparekassen Sjælland Fyn A/S har i dag gennemført en reduktion af medarbejderstaben med 29 (5 % af medarbejderstaben). 21 medarbejdere er fratrådt i dag, de øvrige 8 medarbejdere er kommende pensioneringer og stillingsbortfald. Herudover er der en række øvrige driftsomkostninger, som det er lykkedes at eliminere. Samlet set bremses de årlige omkostninger med DKK ca. 45 mio. (ca. 5 %) med fuld effekt fra 1. januar 2024. ”De gennemførte medarbejder- og omkostningsreduktioner er udtryk for, at sparekassen hele tiden arbejder med at trimme forholdet mellem indtægter og omkostninger ” udtaler adm. direktør Lars Petersson. ”Virkeligheden er, at aktivitetsniveauet – særligt på boligområdet – er langt lavere end de senere år. Herudover har vi hurtigere end forventet eksekveret på en lang række teknologiske effektiviseringer jf. vores strategi. Det betyder, at vi kan drive sparekassen mere effek

Changes in the number of own shares held by Aktia Bank Plc28.11.2023 13:00:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 28 November 2023 at 2.00 p.m. Changes in the number of own shares held by Aktia Bank Plc Aktia Bank Plc has today, based on a decision made by the company's Board of Directors, divested a total of 808 own shares held by the company to four persons as a deferred payment based on the company’s remuneration programs. The divestment of own shares is based on the authorisation by the Annual General Meeting of Shareholders held on 5 April 2023. After the above-mentioned divestments, a total of 159,538 shares remain in the company’s possession. Aktia Bank Plc Further information: Mia Smeds, Communications director, +358 44 546 0379, mia.smeds(at)aktia.fi Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Mass media www.aktia.com Aktia is a Finnish asset manager, bank and life insurer that has been creating wealth and wellbeing from one generation to the next for 200 years. We serve our customers in digital channels everywhere and face-to-face in our offices in the Helsink

Ändringar i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning28.11.2023 13:00:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 28.11.2023 kl. 14.00 Ändringar i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning Aktia Bank Abp har idag med stöd av ett beslut av bolagets styrelse överlåtit totalt 808 Aktia-aktier i bolagets besittning till fyra personer som betalning av uppskjutna ersättningar enligt bolagets belöningssystem. Överlåtelsen av aktier är baserad på bemyndiganden av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023. Efter ovan nämnda överlåtelser har bolaget sammanlagt 159 538 aktier i sin besittning. Aktia Bank Abp Mera information: Mia Smeds, kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379, mia.smeds(at)aktia.fi Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, V

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiv effekt med golexanolon i en preklinisk modell av kolestas28.11.2023 12:44:51 CET | Pressemelding

STOCKHOLM, SVERIGE 28 november 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition har presenterat positiva resultat från en studie med bolagets läkemedelskandidat golexanolone i en preklinisk modell av PBC-relaterad symtomologi och neuroinflammation. Resultaten indikerar en normaliserande effekt på kognitiva symtom såsom trötthet, motoriska störningar, neuroinflammation och neurala signaler. Resultaten publiceras i novemberutgåvan av den internationellt välrenommerade tidskriften Liver International. Resultaten från den prekliniska studien, som utfördes i en validerad och välkänd sjukdomsmodell av kolestas, visar att golexanolon förbättrar symtom som vanligtvis ses vid PBC. Studien visar en tydlig minskning av central trötthet, signifikanta förbättringar av korttidsminnet och normaliserande motoriska funktioner efter en 4-5 veckors lång behandling med golexanolon. ”Trötthet är högst prioriterat för symtomlindring för PBC-patienter e

Karolinska Development’s portfolio company Umecrine Cognition presents positive effects of golexanolone in a preclinical model of cholestasis28.11.2023 12:44:51 CET | Press release

STOCKHOLM, SWEDEN – November 28, 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) today announces that its portfolio company Umecrine Cognition has presented positive results from a study of the company’s drug candidate golexanolone in a preclinical model of PBC-like symptomology and neuroinflammation. The results indicate a normalizing effect on cognitive symptoms, such as fatigue, motor impairments, neuroinflammation, and neural signaling. The results are published in the November issue of the internationally renowned journal Liver International. The results from the preclinical study, which was performed in a validated and well-known disease model of cholestasis, show that golexanolone improves symptoms generally seen in PBC. The study shows a clear reduction in central fatigue, marked improvements in short-term memory, and normalized motoric functions following a 4–5-week treatment regimen with golexanolone. “Fatigue is the highest priority of symptom relief for PBC patient