OBOS

Venter et fortsatt krevende marked

Del

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

I Storøykilen på Fornebu bygger OBOS 400 boliger, bestående av leiligheter og rekkehus, med størrelse fra 40 til over 190 kvadratmeter.
I Storøykilen på Fornebu bygger OBOS 400 boliger, bestående av leiligheter og rekkehus, med størrelse fra 40 til over 190 kvadratmeter. Nyebilder

OBOS leverer et resultat som ligger foran fjoråret blant annet som følge av gevinster knyttet til delsalg av tomter samt god underliggende drift i virksomheten utenom boligbyggingen, herunder OBOS-banken.

- Lønnsomheten i pågående og fullførte boligprosjekter er imidlertid svekket som følge av økte finanskostnader og generelle kostnadsøkninger i prosjektene som følge av lønns- og prisstigning samt salgsfremmende tiltak, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt mange boliger under bygging

Resultatet for tredje kvartal isolert sett var på -112 millioner kroner, en reduksjon på 14 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Boligsalget per tredje kvartal er markert lavere enn i fjor; med et salg på 1 251 boliger brutto mot 2 614 boliger i fjor.  

Så langt i år er det igangsatt 1 156 boliger brutto, mot 3 490 på samme tid i fjor. OBOS har nå totalt 6 309 boliger under bygging. Salgsgraden på disse ligger på 65 prosent, ned fra 73 prosent i fjor.

-  Antall boliger under produksjon er fortsatt på et høyt nivå, og selv om det er en nedgang sammenlignet med fjoråret er salgsgraden fortsatt på et akseptabelt nivå, sier Siraj.

Tilpasning av aktivitetsnivået

Som følge av et krevende boligmarked og forventninger om lavere nyboligsalg fremover, har OBOS måttet tilpasse organisasjonen og redusere antall ansatte, særlig i Sverige.

- Dessverre har mange dyktige medarbeidere måtte forlate oss til nå i 2023 som følge av lavere boligaktivitet, og det er varslet behov for ytterligere bemanningsreduksjoner i flere av datterselskapene innen boligbygging. I tillegg gjøres det også en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre et solid fundament når resultatene fra boligutvikling forventes å bli lavere i årene fremover, sier Siraj.

Venter krevende marked ut 2024

OBOS forventer et fortsatt krevende marked for salg og bygging av nye boliger ut 2024. Stemningen i markedet forventes først å snu når husholdningene merker de første rentekuttene.

- Takket være en diversifisert forretningsmodell med en jevn kontantstrøm, god drift og kloke disposisjoner i gode år har vi imidlertid en solid finansiell posisjon å bygge på. Dette setter OBOS i stand til, tross gjeldende markedsforhold, å fortsatt gjøre fremtidsrettede investeringer i tomter, digitalisering, et bredt tilbud av boliger med Deleie og Bostart, samt å byggestarte nye prosjekter, sier Siraj og peker på at OBOS nylig besluttet å starte bygging av 264 boliger på Ulven i Oslo uten forhåndssalg.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye