GlobeNewswire by notified

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s extra bolagsstämma den 31 oktober 2023

Dela

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 31 oktober 2023 sin extra bolagsstämma.

De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den kompletta kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.auriant.com.

Revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som bolagets nya revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan bolaget och revisorn.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Pangea Releases Annual Report + Advanced Products11.12.2023 16:00:00 CET | Press release

Leather Supplier Lowers Emissions: Now and in the Future ROCHESTER HILLS, Mich., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pangea, automotive leather supplier, announces the launch of their second sustainability report, key progress, and a line of advanced products. The company is committed to transparent disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) activities. This includes accelerating manufacturing sustainability and product development connected to an improved carbon-footprint and greater focus on public perception of what a modern leather industry is. Much of the 2022 report highlights sustainability roadmap achievements that started with the company’s first Sustainability Report covering 2021 activities. The company says it has reduced electricity consumption by 3% and recycled 10% more waste compared to 2021, amongst many key metrics. Pangea describes its sustainability strategy as a guide to drive change towards the circular leather industry. The company utilizes a substrate tha

Schouw & Co. share buy-back programme, week 49 202311.12.2023 15:22:38 CET | Press release

On 15 November 2023, Schouw & Co. initiated a share buy-back programme as outlined in Company Announcement no. 14 of 14 November 2023. Under the programme Schouw & Co. will acquire shares for up to DKK 75 million during the period 15 November 2023 to 1 March 2024. The buy-back will be structured in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and the Commission’s delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (“Safe Harbour” rules). Trading dayNo. of sharesAverage priceAmount Accumulated until 1/12/2023 29,100 531.98 15,480,527 Monday, 4 December 2023 2,000 538.78 1,077,560 Tuesday, 5 December 2023 1,900 540.20 1,026,380 Wednesday, 6 December 2023 1,900 538.68 1,023,492 Thursday, 7 December 2023 2,000 538.62 1,077,240 Friday, 8 December 2023 2,000 541.92 1,083,840 In the period 4/12/2023 - 8/12/2023 9,800 539.64 5,288,512 Accumulated 15/11/2023 - 8/12/2023 38,900 533.91 20,769,039 Following the ab

Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram, uge 49 202311.12.2023 15:22:38 CET | pressemeddelelse

Den 15. november 2023 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 14 af 14. november 2023. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 15. november 2023 til 1. marts 2024 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 75 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne). HandelsdagAntal aktierGennemsnitlig kursBeløb Akkumuleret indtil 01/12 2023 29.100 531,98 15.480.527 mandag 4. december 2023 2.000 538,78 1.077.560 tirsdag 5. december 2023 1.900 540,20 1.026.380 onsdag 6. december 2023 1.900 538,68 1.023.492 torsdag 7. december 2023 2.000 538,62 1.077.240 fredag 8. december 2023 2.000 541,92 1.083.840 I perioden 4/12 2023 - 8/12 2023 9.800 539,64 5.288.512 Samlet i perioden 15/11 2023 - 8/12 2023 38.900 533,91 20.769.039 Ved

Meet Fortinet Advisor, a Generative AI Assistant that Accelerates Threat Investigation and Remediation11.12.2023 15:00:00 CET | Press release

Fortinet harnesses more than a decade of AI innovation and deep threat expertise to empower customers with a cutting-edge GenAI tool that upskills cybersecurity teams SUNNYVALE, Calif., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortinet® (NASDAQ: FTNT), the global cybersecurity leader driving the convergence of networking and security, today added Fortinet Advisor, a generative AI (GenAI) assistant, to its portfolio of more than 40 AI-powered offerings. AI has served as the backbone of the Fortinet Security Fabric and FortiGuard Labs threat intelligence and security services for more than a decade, and the implementation of GenAI is Fortinet’s latest innovation designed to protect customers and keep business operations online. The initial release of Fortinet Advisor will help support and guide security operations (SecOps) teams so they can investigate and remediate threats faster than ever before. “Fortinet has pioneered artificial intelligence innovation within cybersecurity, and to date, we’

BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) signs agreement to acquire Arc Metal AB in Sweden11.12.2023 14:45:00 CET | Press release

Acquisition adds smelting capability to serve spent automotive catalyst customers in Europe, Middle East and Africa Complements ECMS recycling operations and global precious metal services Broadens range of materials that can be processed by ECMS Closing of transaction expected in early first quarter 2024 ISELIN, N.J., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) has signed an agreement to purchase the assets of Arc Metal AB in Hofors, Sweden. The company currently conducts toll smelting and processing of spent automotive catalyst, among other services, and will further complement ECMS’s existing global precious metal recycling operations in Cinderford, UK, Seneca and Spartanburg, South Carolina, and Caldwell, Texas, USA. The closing of the transaction is expected early in the first quarter of 2024. “This investment will allow us to grow our recycling business in Europe and bring in best-in-class pyro-metallurgical technology providing flexib