Eviny

Prisfall senker underliggende resultat i Eviny

Del

Eviny har et underliggende resultat på 110 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Det er en nedgang fra rekordhøye 1460 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er betydelig lavere kraftpriser. Eviny forventer større prissvingninger fremover og jobber med prosjekt som skal gi enda større fleksibilitet til å produsere vannkraft når behovet er størst.

En demning med et vann og høstgule trær i bakgrunnen
Regulerbar vannkraft er godt egnet til å balansere forbruk og produksjon, men må oppgraderes for å kunne dekke det økende effektbehovet. Bildet viser Storefossen, som er inntaksmagasin til Dale kraftverk i Vaksdal kommune. (Foto: Eviny - Helge Hansen)

Gjennomsnittlig kraftpris for NO5 (Vest-Norge) i årets tredje kvartal var 20 øre/kWh. Kontrasten er stor til tredje kvartal 2022 da kraftprisen var 288 øre/kWh. I tredje kvartal i år opplevde NO5 for første gang negative døgnpriser. Kombinasjonen av høye tilsig, fulle magasiner og flomfare i Sør-Norge presset kraftprisene ned.

Vil utnytte fleksibiliteten i vannkraften

– Dette er den nye hverdagen der kraftprisene svinger mye mer enn før, fra svært høye til svært lave nivå. Som vannkraftprodusent må vi tilpasse aktiviteten vår til dette bildet. Vi skal utnytte fleksibiliteten i vannkraften og produsere mest mulig når behovet er størst, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile kilder som olje og gass. Når dette skal elektrifiseres, vil vi i perioder med lite vind og sol få problem med å ha nok effekt tilgjengelig i kraftsystemet. Den regulerbare vannkraften er godt egnet til å balansere forbruk og produksjon, men må oppgraderes for å kunne dekke det økende effektbehovet.

– For å kunne levere økt effekt jobber vi med konkrete prosjekter i vassdrag som allerede er regulert til vannkraftproduksjon. I den sammenheng er det positivt at regjeringen har foreslått å fjerne høyprisbidraget, som i praksis gjorde det umulig å få lønnsomhet i denne type prosjekter, sier Fresvik.

Redusert flomrisiko i regulerte vassdrag

Magasinfyllingen i NO5 var 93 prosent ved utgangen av tredje kvartal, og det er 9 prosentpoeng over mediannivået i utfallsrommet fra 2003 til 2022. Magasinfyllingen for alle norske kraftmagasin var 85 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Dette er 2 prosentpoeng under mediannivået for uke 13.

– Med mye vann i magasinene og lave priser har vi i perioder fokusert like mye på å dempe flomrisiko som å produsere kraft. Regulerte vassdrag reduserer faren for skadeflommer fordi vi kan bruke magasinene til å dempe flomtoppene, påpeker Fresvik.

Eviny produserte 1,4 TWh vannkraft i tredje kvartal i år. Det er 0,4 TWh lavere enn samme kvartal i fjor.

Store investeringer i hele konsernet

Det underliggende resultatet på 110 millioner kroner er en kraftig nedgang fra 2022, men mer på nivå med 2021 da tallet var 150 millioner kroner. Det underliggende resultatet er justert for verdiendringer for kraft- og valutakontrakter med sikringsformål. 

Konsernresultatet i tredje kvartal 2023 er 638 millioner kroner, noe som er 325 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal 2022. Både kraftpris og kraftproduksjon er redusert, men lave kraftpriser har gitt positivt resultat fra kraftsikringskontrakter. Ettersom den finansielle sikringen ikke er underlagt grunnrenteskatt, er skattekostnaden betydelig redusert og resultatet etter skatt mer enn doblet.

Eviny har varslet et taktskifte i utbygging av fornybar energi fremover. Store investeringer vil komme også i andre deler av virksomheten. I september vant Eviny en milliardkontrakt for ladestasjoner i Tyskland.

– Dette er en stor anerkjennelse av jobben vi har gjort med å bygge ladestasjoner for elbiler i Norge og Norden. At vi lykkes med satsninger også utenfor Norge og Norden, viser at vår kunnskap og kompetanse er verdensledende i en tid der elektrifisering skjer over hele verden, blant annet i transportsektoren. Vi er nå i gang med å finne samarbeidspartnere og lokasjonseiere for stasjonene i Tyskland, sier Fresvik.

Les delårsrapporten for 3. kvartal 2023

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Eviny

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, og produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk på Vestlandet.

Over 500.000 nordmenn bruker Evinys ladestasjoner for elbil. Eviny leverer ellers fibertjenester og fjernvarmenett, bygger landstrøm til skip, og elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer også løsninger som gjør byggeplasser utslippsfrie, og bygger et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Evinys entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett og lav- og høyspentanlegg.

Datterselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye