Fagforbundet

Posten tvinger gjennom oppsplitting – ansatte føler seg sviktet

Del

Posten kaster alle yrkessjåfører over i et eget selskap. – De ansatte føler seg sviktet av egen arbeidsgiver. Som en av de seriøse virksomhetene går Posten nå i retning av de useriøse i transportbransjen, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals. 

Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans
Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Fagforbundet har argumentert for å samle alle yrkessjåfører i morselskapet Posten, men arbeidsgiver har i stedet valgt å flytte alle over til datterselskapet Posten Bring Bildrift AS. Konsekvensen for de ansatte og deres tillitsvalgte er dårligere vilkår og mindre innflytelse.

– I medlemsmøter med sjåfører over hele landet har vi fått et entydig svar: «Vi vil være ansatt i Posten». Sjåførene har en sterk tilknytning til virksomheten og føler seg sviktet av arbeidsgiver, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

Fagforbundet organiserer omtrent 6500 ansatte i Posten Norge AS, og er største forbund i selskapet.

Senker standarden

– Posten kaster seg inn i en nedadgående spiral i en allerede hardt presset bransje. De sier det er å tilpasse seg vilkårene i bransjen, men i virkeligheten er dette en samling i bunn, sier Øiahals.

Avtalen i Posten Bring Bildrift er en minstelønnsavtale i motsetning til tariffavtalen i Posten. Vilkårene til sjåførene som blir med over til nytt selskap vil kunne sikres i virksomhetsoverdragelsen, men nye kollegaer vil i stor grad motta minstelønn.

–  Det Posten gjør kan ikke kalles annet enn tariffhopping. Det betyr at arbeidsgiver flytter ansatte over på en avtale som er dårligere for arbeidstakerne og billigere for arbeidsgiver. Det er altså det statseide Posten som gjennomfører dette, sier Øiahals.

– Vi har vært villige til å forhandle for å styrke konkurransekraften og beholde tryggheten til de ansatte, men vi har ikke blitt hørt. Fram til nå har Posten vært en målestokk for ordnede forhold i en ellers uordnet bransje, men nå kaster de alt på sjøen. Det er svært skuffende, sier hun.

Oppsplittinga vil også svekke tariffmakta til Fagforbundet Post og finans når nærmere 1000 ansatte flyttes over i nytt selskap.

– Vår mulighet til å tale sjåførenes sak reduseres og slik angriper de også vår funksjon som fagforening, sier Øiahals.

Samfunnsmessige konsekvenser 

Samfunnet er ikke tjent med oppsplitting av statlige bedrifter i en rekke datterselskap. Det fører til problemer med styringslinjer, manglende og uklar koordinering og rolle- og ansvarsfordeling.

– Dette er et første skritt på veien mot privatisering og anbudsutsetting av statlig infrastruktur, det samme vi har sett i jernbanen. Vi trenger et helhetlig, offentlig eid posttilbud med en oversiktlig organisering og trygghet for ansatte. Vi håper regjeringen ser og tar denne utviklingen på alvor, sier Øiahals.

Bryter en tradisjonsrik historie om samarbeid

Fagforbundet Post og finans har samarbeidet godt med arbeidsgiver for å sikre hensiktsmessige omstillinger, samtidig som man har senket kostnadsnivået og tilpasset virksomheten til samfunnsutviklingen de siste 30 årene. Store omlegginger i postkontornettet med overgang til Post i Butikk og endring i antall distribusjonsdager i postomdelingen, er eksempler på dette.

– Vi har hatt en sterk tradisjon for å finne fram til de gode løsningene sammen. Medlemmer og tillitsvalgte har vist en enorm endringsvilje de siste tiårene. Derfor er det både overraskende og svært skuffende at Posten nå bryter med denne tradisjonen, og tvinger gjennom endring uten å lytte til oss, sier Øiahals.

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

Fagforbundet krever bedre pensjonsvilkår for sliterne og kvinner15.12.2023 11:51:12 CET | Pressemelding

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag. Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet. – Kvinner tar mange tunge løft i et langt arbeidsliv. Det er de som i stor grad passer på våre barn, eldre og syke. Det sliter på kroppen fysisk, men det er også de som står i de mest emosjonelt krevende jobbene, og kombinasjonen gjør at det er vanskelig å stå løpet ut, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye