Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Fellesuttalelse fra religions- og livssynsledere: – Vi fordømmer drap på sivile

Del

Religions- og livssynslederforumet i STL består av toppledere i tros- og livssynssamfunn i Norge. De møtes for å diskutere ulike spørsmål. Denne gangen stod situasjonen i Israel og Palestina på dagsorden da lederne møttes i hindutempelet til Sanatan Mandir Sabha.  

På Religions- og livssynslederforumets møte den 24. oktober, var det henholdsvis LHBT-dialogen og krigen mellom Israel og Hamas som primært ble diskutert. Etter det brutale angrepet fra Hamas mot Israel, ble Lederforumet enige om en fellesuttalelse som fordømte terroren. På dette møtet ble det besluttet at det var behov for en ny fellesuttaleles, som fordømmer drap på sivile i alle de berørte områdene. 

Fellesuttalelse 

«Lederforumet i STL består av de fremste lederne i tros- og livssynssamfunn i Norge. For to uker siden fordømte vi Hamas´ angrep på israelske sivile. Samtidig ytret vi bekymring over tapet av palestinske liv som trolig ville følge. Siden er tusenvis av liv gått tapt, de fleste sivile. Vi fordømmer drap av sivile og viser dyp bekymring for situasjonen på Gaza, Vestbredden og i Israel. 

Lederforumet uttrykker vår dype medfølelse med alle som lider i denne krigen. Vi vil appellere til medmenneskelighet i møte med denne menneskeskapte katastrofen. Vi ber om at alt som kan gjøres, gjøres, for å forhindre flere tap av sivile liv.Krigen påvirker oss også i Norge. Den vekker sterke følelser og polariserer samfunnet vårt. Vi er bekymret for at dette vil føre til mer jødehat og mer muslimhat, noe vi ser tegn til allerede.

Våre religioner er representert på begge sider i krigen. Det påvirker oss sterkt, men det ødelegger ikke det gode samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. På samme måte bør heller ikke krigen ødelegge relasjoner mellom andre mennesker og virksomheter i Norge.

Vi har alle et ansvar for å reagere når noen sprer desinformasjon eller hatefulle ytringer. Sterke følelser kan føre til at ellers sindige mennesker ytrer seg på en måte de ellers aldri ville gjort, og på en måte som kan volde skade. Vi som religions- og livssynsledere har et særlig ansvar for å gå dette i møte i våre egne flokker.

I tiden fremover vil vi markere vår solidaritet med krigens ofre og ønske om fred i våre ulike tros- og livssynssamfunn. Vi vil gjøre det på ulike måter, noen gjennom bønn, andre gjennom faste, men vi ønsker alle det samme. Vi ønsker en slutt på drapene. Vi ønsker fred.»

Preses Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme, Senaid Kobilica, sjefsimam og styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund, Lama Changchub Tsering, munk fra Buddhistforbundet, Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, Per Anders Sandgren, prest i Svenska kyrkan i Oslo og styreleder i Norges Kristne Råd, Keyhan Ighanian, Bahá’í-samfunnet i Norge, Zahoor Ahmad, leder i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Gurmail Singh Bains fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Bente Kvilhaugsvik, styreleder i Holistisk Forbund, Kristine Høiland, prest i Mikaelkirken/Kristensamfunnet, Ashok Kumar Sangar, forstander i Sanatan Mandir Sabha, Eric Johnson, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Per Sandgren (Svenska kyrkan/Norges Kristne Råd), Gurmail Singh Bains (Sikh-samfunnet i Norge), Joav Melchior (Det mosaiske Trossamfund)
Fra venstre: Per Sandgren (Svenska kyrkan/Norges Kristne Råd), Gurmail Singh Bains (Sikh-samfunnet i Norge), Joav Melchior (Det mosaiske Trossamfund)
Last ned bilde
Fra venstre:  Vijay Kalsi (Sanatan Mandir Sabha/hindutempelet på Slemmestad, Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk)
Fra venstre: Vijay Kalsi (Sanatan Mandir Sabha/hindutempelet på Slemmestad, Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk)
Last ned bilde
Fra venstre:Keyhan Ighanian (Bahai-samfunnet i Norge), Elisabeth Meling (Skeivt Kristent Nettverk), Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Aasmund Robert Vik (katolikk), Olav Fykse Tveit (Den norske kirke), Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme)
Fra venstre:Keyhan Ighanian (Bahai-samfunnet i Norge), Elisabeth Meling (Skeivt Kristent Nettverk), Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Aasmund Robert Vik (katolikk), Olav Fykse Tveit (Den norske kirke), Bernt Eidsvig (Oslo katolske bispedømme)
Last ned bilde
Nærmest kamera: Eric Johnson (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) og Keyhan Ighanian (Buddhistforbundet). Lengst borte: Vijay Kalsi (Sanatan Mandir Sabha) og Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk)
Nærmest kamera: Eric Johnson (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) og Keyhan Ighanian (Buddhistforbundet). Lengst borte: Vijay Kalsi (Sanatan Mandir Sabha) og Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk)
Last ned bilde

Lenker

Om STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

Følg pressemeldinger fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Frokosmøte om dialog mellom religiøse ledere og skeive: Hvordan klarte vi å snakke sammen?16.10.2023 06:06:00 CEST | Pressemelding

Terrorangrepet rettet mot skeive i Oslo den 25. juni 2022 rystet Norge. Det ble besluttet at noe måtte gjøres for å bygge bro mellom religiøse ledere og det skeive miljøet. Løsningen ble en dialog som pågikk frem til sensommeren 2023 og resulterte i en historisk fellesuttalelse. Førstkommende tirsdag kan du få høre om hvordan dialogen artet seg fra dem som selv tok del i den.

Justisministeren avviser behovet for mer tilpasset fengselsmat for innsatte fra minoritetsreligioner. Likestillings- og diskrimineringsombudet tar saken videre.6.6.2023 09:02:04 CEST | Pressemelding

To jødiske fanger, utlevert fra Israel, har kjempet en lang kamp for å få tilgang på kosher-mat i fengselet, tilsvarende den maten andre innsatte får servert. Justisministeren, Emilie Enger Mehl, mener norske fengsler ikke behøver å legge mer til rette for at minoriteter kan praktisere sin religion ved å følge sine tradisjoners diettkrav. Saken vil bli fulgt opp av Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom