SpareBank 1 Østlandet

Et kvartalsresultat preget av solid underliggende bankdrift, men økte tapsavsetninger

Del

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat etter skatt for tredje kvartal ble 417 (441) millioner kroner og egenkapitalavkastningen ble 8,3 (9,4) prosent.

Richard Heiberg, konsernsjef SpareBank 1 Østlandet
Richard Heiberg, konsernsjef SpareBank 1 Østlandet

Resultatet dette kvartalet preges av god vekst i renteinntektene, mens tapsavsetningene er økt på enkelte utsatte bedriftsengasjement. Finansielle poster bidrar negativt, hovedsakelig som følge av svake resultater i SpareBank 1 Gruppen. Provisjonsinntektene ble noe lavere enn samme kvartal i fjor, spesielt på grunn av effektene fra fjorårets fisjon i SpareBank 1 Forretningspartner Østlandet AS.

Bankdriften går godt 
- Vi er godt fornøyde med den underliggende bankdriften dette kvartalet. Vi har god vekst i utlån med en 12 måneders vekst på 5,4 prosent og 1,4 prosent isolert i kvartalet. Bedrede innskuddsmarginer bidro til fortsatt økt rentemargin, mens utlånsmarginene var svakere på grunn av økte finansieringskostnader, sier konsernsjef Richard Heiberg.  

Svekkede forventninger og økte tapsavsetninger
Bankens forventningsundersøkelse og rapporten fra Norges Banks regionale nettverk viser at bedriftene i markedsområdet er relativt pessimistiske angående den økonomiske utviklingen. Bedriftenes investeringer utgjør den viktigste driveren av bankens utlån til næringslivet. Det er rimelig å anta at svakere fremtidsutsikter vil bidra til noe lavere vekst i investeringer og kredittetterspørsel framover. Enkelte bedriftskunder har opplevd økende utfordringer gjennom tredje kvartal og banken har derfor økt de individuelle tapsavsetningene. Modellmessige tapsavsetninger har økt moderat som følge av høyere renteforventninger, men de konstaterte tapene er fremdeles lave.

Kundene evner å omstille seg
Selv om enkelte bransjer treffes hardere av økt rentenivå og redusert aktivitet, så fremstår den regionale økonomien fortsatt som solid for folk og bedrifter flest. Vi ser at kundene våre er flinke til å tilpasse sin økonomi til nye rammebetingelser. Andelen personkunder med avdragsfrihet er stabilt lavt, og misligholdet holder seg på et svært lavt nivå. Vi ser ingen økning i boliglån som går til inkasso. Behovet for rådgivning øker, og våre kunderådgivere står parat til å bistå kunder som får problemer. Sammen med kundene lager vi gode løsninger.

Forsterker bærekraftsatsingen for å realisere bankens nullutslippsambisjon
I samarbeid med EiendomsMegler 1 Innlandet og Takstgruppen AS har SpareBank 1 Østlandet iverksatt et pilotprosjekt kalt «Plan for energieffektivisering» (Grønn side) for å samhandle om rådgivning knyttet til grønne lån og energieffektiviserende tiltak for boliger.  Målet er å bistå kundene i å renovere sine boliger slik at de reduserer energiforbruket, gjør fremtidsrettede tiltak for boligen, og kan spare kostnader. På den måten oppfyller de også kravene til grønne lån med lavere rente og støtte fra ENOVA. Dette bidrar samtidig til å redusere CO2-utslippene i bankens utlånsportefølje.


Utsiktene framover

Til tross for svakere forventninger blant bedriftene, vurderes vekstmulighetene for banken samlet sett som sterke på sikt. SpareBank 1 Østlandet har en solid markedsposisjon med høy kundetilfredshet, solid kapitalsituasjon, og en kompetent organisasjon til stede der kunden ønsker å treffe oss. Banken har en konservativ utlånspraksis, men det er likevel sannsynlig at flere kunder vil oppleve økonomiske utfordringer i tiden som kommer.

- I en slik situasjon er det spesielt verdifullt for kundene med kompetent rådgivning og en bank med sterk lokalkunnskap. Banken skal fortsette å bidra med gode løsninger for sine kunder, også de som opplever tyngre tider, sier Richard Heiberg.

3. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022):

 • Resultat etter skatt: 417 (441) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 8,3 (9,4) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 2,41 (2,58) kroner
 • Netto renteinntekter: 941 (694) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 358 (385) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: Minus 63 (10) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 533 (496) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 134 (19) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 1,4 (1,8) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: Minus 1,9 (minus 1,1) prosent
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,4 (9,6) prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,0 (8,4) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,7 (18,2) prosent
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 39 mrd. kroner (31mrd. kroner)

For fullstendig kvartalspresentasjon og -rapport, se SpareBank 1 Østlandets investorsider.

Kontakter

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 232 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom