GlobeNewswire by notified

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - september 2023

Dela


TREDJE KVARTALET 2023, KONCERNEN

 • Rörelseresultatet uppgick till -21,4 (-12,2) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,7 (-12,6) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Cortus AB inlämnade ny patentansökan för högre utbyten från biomassa till bioprodukter.
 • Styrelsen beslutar om en företrädesemission av konvertibler som vid fullteckning tillför bolaget ca 61,4 MSEK för emissionskostnader.
 • Vid det fjärde konverteringstillfället av konvertibler av serie KV2 konverterades aktier för ca 1,1 MSEK varav ränta utgjorde ca 0,1 MSEK vilket motsvarar 11 368 241 aktier á 10 öre.
 • Cortus AB slöt uppgörelse med Projektengagemang Industri & Energi Sverige AB rörande tvistiga leverantörsfakturor. Cortus AB kommer att erlägga ca 3,7 MSEK inkl ränta. Till beloppet tillkommer tvistiga ombudskostnader som ännu ej är fastställda av domstol.
 • Styrelseordförande Per-Olov Norberg avgav ett lånelöfte till Cortus Energy med ett belopp om 15 MSEK mot en marknadsmässig ersättning. Lånelöftet löper fram t o m mars 2024.
 • Bolaget har återupptagit leverans av syngas till Höganäs bandugn inför kommande längre driftprover. Integrerad drift i förgasningsanläggningen med leverans av syngas och fortsatt utbildning av Höganäs ABs driftspersonal till bandugn 24 pågår.

JANUARI – SEPTEMBER 2023, KONCERNEN

 • Rörelseresultatet uppgick till -56,1 (-43,7) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -61,3 (-44,7) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,02) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cortus AB och Nordbex AB ingår Letter of Intent kring projektering av en stor anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i södra Sverige (SE4). Cortus har fått en första beställning på en konceptuell studie för 0,5 MSEK av Nordbex AB.
 • Befintliga brygglån givna av styrelseordförande Per-Olov Norberg om 19,1 MSEK inklusive upplupen ränta, har fr o m 2023-11-01 efter kvittning av 3,8 MSEK vid teckning av KV3 omvandlats till ett långfristigt lån på 15,3 MSEK med löptid fram t o m 2025-10-31. Räntan uppgår till 8% per år.
 • Syngas från Cortus förgasningsanläggning har testats för första gången i en av Höganäs ABs järnsvampugnar.
 • En företrädesemission av konvertibler av serie KV3 slutfördes i oktober 2023 och tillförde bolaget ca 19,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till ca 32 procent. Det konvertibla förlagslånet har en löptid på 27 månader med slutlig förfallodag 20 januari 2026 och löper med en årlig ränta om 13,5 procent.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Dassault Aviation Wins Choiseul “Strategic Company” Award29.11.2023 10:21:57 CET | Press release

Dassault Aviation Wins Choiseul “Strategic Company” Award (Saint-Cloud, November 29, 2023) – Dassault Aviation is particularly proud to have received the 2023 Strategic Company Award as part of the Institut Choiseul’s Sovereignty Initiative. The institute believes that strategic companies represent one of the many facets of national strength. Award recipients are known for their capacity to effectively mobilize resources and know-how, and to provide solutions that meet national priorities. They are a cornerstone of French strategic heritage. Dassault Aviation is an industrial architect and complex systems integrator, a developer of strategic technologies, a major national exporter, a core shareholder of the Thales Group and a vital player in an industrial landscape that includes hundreds of business and service partners. The company is at the core of the French sovereign defense ecosystem. Dassault Aviation is also the only non-American company that manufactures high-end business jets.

Company announcement no 17/2023 Interim Report Q3 202329.11.2023 10:20:00 CET | Press release

Interim Report Q3 2023 EBITDA fixed herd prices (FHP) for Q3 2023 increased to 13.663 mEUR (Q3 2022: 10.463 kEUR), corresponding to an EBITDA margin FHP of 36.3% (Q3 2022: 32.5%). The quarterly EBITDA in Q3 2023 increased by 3.201 kEUR (compared to Q3 2022). Nevertheless, this consist of many parts this quarter: Russia harvest negative with 2,7 mEUR (from 4,1 to 1,5 mEUR) whereas remaining Russian business compensate positive with 3,0 mEUR partly due to FX (cost in EUR lower), Lithuania negative effects from one-off subsidy in Q3 2022 (2,5 mEUR), but combined sales/feed with positive effect of 4.9 mEUR and lower cost levels with 0.5 mEUR driven by utilities. Sales prices combined down, as they in Q3 2023 were 1.59 EUR/kg live weight, down from 1.62 EUR/kg Q2 2022 equal to EUR 0,8m, but EURRUB effects this picture highly as Lithuanian sales prices in EUR is up 23% and Russian in RUB is up 13%. Feed prices in Q3 2023 were 261 EUR/T (compared to 332 EUR/T Q3 2022). End September 2023 on h

Alvotech Announces Positive Top-Line Results from a Pharmacokinetic Study for AVT05, a Proposed Biosimilar for Simponi® and Simponi Aria®29.11.2023 10:00:00 CET | Press release

The study, assessing pharmacokinetics, safety, and tolerability of AVT05 compared to Simponi® (golimumab) in healthy adult subjects, met its primary endpoint Alvotech (NASDAQ: ALVO), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, announced today positive top-line results from a pharmacokinetic study for AVT05, a biosimilar candidate to Simponi® and Simponi Aria® (golimumab). The study, which assessed the pharmacokinetics, safety, and tolerability of AVT05 compared to Simponi in healthy adult subjects, met its primary endpoints. “These results demonstrate the strength of our platform approach to biosimilars development and manufacture, combining a well-designed and executed clinical study with the design of a high-quality manufacturing process and strong analytical capabilities,” said Joseph McClellan, Chief Scientific Officer. “As we progress more biosimilar candidates through clinical development and approval, w