GlobeNewswire by notified

Stark förvärvstillväxt och lönsamhet i nivå med mål

Dela

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport januari – september 2023

Stark förvärvstillväxt och lönsamhet i nivå med mål

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 917 MSEK (1 729). Omsättningen i kvartalet minskade organiskt med -13 procent.
  • EBITA minskade med 7 procent till 296 MSEK (317), motsvarande en EBITA-marginal om 15,4 procent (18,3).
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade med 12 procent till 266 MSEK (302), motsvarande en rörelsemarginal om 13,9 procent (17,5).
  • Nettoresultatet minskade med 35 procent till 172 MSEK (266).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (1,30).
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 107 MSEK (255).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Hexatronic tillträdde det tidigare offentliggjorda förvärvet av Fibron BX, en ledande OEM-tillverkare inom elektrooptiska kablar för tuffa miljöer, och stärker bolagets position på marknaden för Harsh Environment.
  • Hexatronic förvärvar ATG Technology Group Limited, ett strategiskt förvärv av en distributör inom fiberoptiska lösningar på den nyzeeländska marknaden.
  • Hexatronic ger en uppdatering till följd av svagare marknadsförhållanden i främst USA och Tyskland och förväntar sig en negativ organisk försäljningstillväxt under det andra halvåret 2023. EBITA-marginalen förväntas vara i linje med det finansiella målet om 15–17 procent under det andra halvåret 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Hexatronic förvärvar USNet och stärker sin position på den amerikanska marknaden inom datacenter genom bredare tjänsteutbud och med möjlighet till korsförsäljning.

VD har ordet
Stark förvärvstillväxt och lönsamhet i nivå med mål

Tredje kvartalet visar en fortsatt försäljningstillväxt om 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilken kan hänföras till genomförda förvärv. Som tidigare kommunicerat kunde vi konstatera svagare marknadsförhållanden i framför allt USA och Tyskland, vilket resulterade i att försäljningen organiskt minskade med 13 procent i kvartalet. Trots en svagare marknad levererade vi i en EBITA-marginal om 15,4 procent. Detta är en minskning från 18,3 procent motsvarande period föregående år, vilket var ett rekordkvartal, och reflekterar de svagare marknadsförhållandena som inneburit ett lägre kapacitetsutnyttjande samt prispress i vissa marknader.

Nordamerika
Nordamerika uppvisade en försäljningstillväxt om 4 procent i kvartalet drivet av en växande försäljning i Kanada och genom förvärvet av Rochester Cable. Denna utveckling kompenserade för lägre efterfrågan på dukt samt vissa senarelagda projektleveranser av Fiber till Hemmet (FTTH)-system.

I USA har vi fortsatt stort fokus på att växa vår FTTH-affär och att säkerställa vårt lokala erbjudande för att kunna kapitalisera på effekterna av BEAD-programmet som vi bedömer kommer börja ge effekt under det andra halvåret 2024. I enlighet med vad vi planerat är alla produktionslinjer i vår fabrik i Clinton, South Carolina, installerade och driftsatta vid kvartalets utgång. Samtidigt fortsätter vi med att färdigställa den nya fabriken i Ogden, Utah, som kommer utöka vår adresserbara marknad för dukt till att innefatta västra USA vilken är en betydande marknad. Som tidigare kommunicerat väntar vi oss att fabriken är redo för produktion under tredje kvartalet 2024.

Europa
Försäljningen i Sverige minskade med 15 procent, där vi såg en lägre aktivitet inom fiberutbyggnad men även en lägre aktivitet i försäljningen till mobiloperatörer under kvartalet.

Övriga Europa uppvisade en stark försäljning trots en svagare marknad i Storbritannien och Tyskland. Försäljningstillväxten uppgick till 19 procent vilket primärt förklaras av en positiv utveckling i våra förvärv IDS, Rochester Cable och Fibron, kombinerat med en god försäljningstillväxt i Finland och Österrike. På den brittiska och tyska marknaden har högre finansieringskostnader och ökade kostnader som en följd av inflation bidragit till försämrade investeringskalkyler och därmed att projekt senareläggs. I Tyskland förändrades även strukturen på statliga subventioner för fibernätsutbyggnad på landsbygd vilket skapat en fördröjning av projekt. För Hexatronics del lyckades vi motverka den vikande marknaden i Storbritannien genom god tillväxt med framförallt en större befintlig kund.

APAC
APAC uppvisade en positiv försäljningstillväxt om 34 procent. Detta tack vare förvärvet av sydkoreanska KNET i kombination med flera projektleveranser i Australien. Under kvartalet förvärvade vi ATG, en distributör inom fiberoptiska lösningar med bas i Nya Zeeland. Vi ser flera synergier mellan ATG och OSA i Australien samtidigt som det stärker vår närvaro i regionen.

Nya tillväxtområden
Expansion inom Harsh Environment, Datacenter och Wireless fortsätter att vara en prioritet för att säkerställa långsiktig tillväxt och diversifiering. Idag utgör de två första områdena cirka 18 procent av koncernens proforma-försäljning.

Inom Harsh Environment kunde vi se en växande försäljning, primärt drivet av förvärvet av Rochester Cable tidigare i år. Under kvartalet tillträddes även förvärvet av Fibron som stärker vårt erbjudande inom elektrooptiska kablar för krävande miljöer samtidigt som vi ser god potential till att realisera synergier med Rochester Cable. Idag utgör Harsh Environment strax över 12 procent av koncernens försäljning på proforma-basis.

Efter kvartalets utgång förvärvade vi USNet som är verksamt inom projektledning, installation och ombyggnation av datacenter i USA. USNet kompletterar vårt befintliga bolag DCS väl och skapar en starkare plattform på den amerikanska marknaden inom datacenter genom ett bredare tjänsteutbud med möjlighet till korsförsäljning. Data Center utgör idag omkring 6 procent av koncernens årliga försäljning på proforma-basis.

Vi fortsätter att fokusera på strategiska förvärv inom dessa områden samtidigt som vi driver initiativ för att främja organisk tillväxt, bland annat genom att realisera synergier.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107 MSEK under det tredje kvartalet, jämfört med 255 MSEK motsvarande period föregående år. Lagernivåer fortsatte att minska under kvartalet i enlighet med vår plan, samtidigt som leverantörsskulderna minskade. Vi fortsätter att prioritera minskning av våra lager under resterande delen av 2023.

Framåtblickande
I den senare delen av september kommunicerade vi en förväntad negativ organisk försäljningstillväxt och en EBITA-marginal inom vårt finansiella mål om 15-17 procent för det andra halvåret 2023. Vi vidhåller den synen.

Till följd av att leveranskedjorna åter fungerar normalt samt till viss del en svagare marknad har vi under året sett att orderboken i förhållande till försäljningen succesivt minskat och nu i princip är tillbaka på normala nivåer. Vid utgången av kvartalet hade vi en orderbok som motsvarade drygt 2 månaders försäljning jämfört med drygt 5 månaders försäljning vid utgången av motsvarande kvartal föregående år. Före pandemin hade vi normalt en orderbok som motsvarade ca 2 månaders försäljning.

Vi bedömer att den övergripande marknaden för investeringar i fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under de närmaste kvartalen fortsatt kommer vara på motsvarande nivå som under det tredje kvartalet. De huvudsakliga skälen är högre finansieringskostnader och en lageruppbyggnad i vissa marknader.

Fiberoptiska nät är en kritisk infrastruktur och utbyggnadsgraden är fortfarande låg i många länder, tex USA, Tyskland och Storbritannien. Vi ser därför starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden globalt. Framförallt privat finansierade projekt men även projekt finansierade med stöd från flera statliga investeringsprogram såsom BEAD-programmet i USA, Gigabit Strategy i Tyskland och Project Gigabit Storbritannien. Motsvarande program finns i de flesta länder.

Statliga subventioner förväntas ha en ökad positiv inverkan på marknaden framöver. I kombination med normaliserade lagernivåer förväntar vi oss en gradvis återhämtning av marknaden från det andra halvåret 2024.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07.00 CEST.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Functional Safety Compliant 12-Channel LED Driver with a Selectable Bus Interface and CRC11.12.2023 11:00:00 CET | Press release

UART, I2C or SPI Bus with Cyclic redundancy check (CRC) error detection to insure robust communication MILPITAS, Calif., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumissil Microsystems, a division of Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI), announces the release of the IS32LT3131 its latest LED driver IC for automotive rear light animation effects. It is designed to meet the needs of complex LED lamp systems that utilize hundreds of LEDs to achieve vivid and vibrant animations as found in rear lamps spanning the entire width of a vehicle. The IS32LT3131 is an automotive grade linear LED driver that is available in one of three bus interface options. The lamp designer has the option to choose either IS32LT3131A (UART), IS32LT3131B (CANLITE), or IS32LT3131C (SPI) for communication with the host microcontroller (MCU) and other IS32LT3131 devices employing the same bus type. The MCU relies on the bus interface to transmit control data to the IS32LT3131 devices and receive their fault status. Addi

International Petroleum Corporation Announces Results of Normal Course Issuer Bid11.12.2023 11:00:00 CET | Press release

International Petroleum Corporation (IPC or the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO) is pleased to announce that IPC repurchased a total of 329,490 IPC common shares (ISIN: CA46016U1084) during the period of December 5 to 8, 2023 under IPC’s normal course issuer bid / share repurchase program (NCIB). IPC’s NCIB, announced on December 1, 2023, is being implemented in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (Safe Harbour Regulation) and the applicable rules and policies of the Toronto Stock Exchange (TSX) and Nasdaq Stockholm and applicable Canadian and Swedish securities laws. During the period of December 5 to 8, 2023, IPC repurchased a total of 262,000 IPC common shares on Nasdaq Stockholm. All of these share repurchases were carried out by Pareto Securities AB on behalf of IPC. For more information regarding transactions under the NCIB in Sweden, including aggregated volume, weighted average price

Transactions in connection with share buyback programme11.12.2023 11:00:00 CET | Press release

On 13 October 2023, Tryg A/S (“Tryg”) announced that the Board of Directors had decided to initiate a share buyback programme of up to DKK 1.0 billion. The share buyback programme is executed in accordance with EU Market Abuse Regulation, EU Regulation no. 596/2014 of 16 April 2014 and the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (the “Safe Harbour Regulation”). The share buyback programme will end no later than 31 January 2024. Transactions made under the share buyback programme will be announced through Nasdaq Copenhagen on a weekly basis. The following transactions have been executed in the period 04 December 2023 to 08 December 2023: Number of sharesAvg. purchase price, DKKTransaction value, DKK04 December 2023 82.000 149,04 12.221.28005 December 2023 84.000 148,95 12.511.80006 December 2023 82.000 149,64 12.270.48007 December 2023 85.000 149,71 12.725.35008 December 2023 85.000 150,72 12.811.200Accumulated for the period418,000-62,540,110Accumul

Forventede udbytter for regnskabsåret 202311.12.2023 10:46:46 CET | pressemeddelelse

Investeringsforeningen C WorldWide har nu opgjort de forventede udbytter (angivet i kr. pr. andel), som fremgår nedenfor. Dette er foreløbige beløb, og disse kan således ændre sig, f.eks. ved handelsaktivitet m.m. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning. Foreningen forventer at udbyttet har ex. dag den 23. januar 2024 med udbetaling den 25. januar 2024. Foreningen offentliggør de endelige udbyttesatser ca. medio januar 2024. De forventede udbytter er opgjort til: ISIN Afdeling kr. pr. andel DK0010157965 Globale Aktier KL A 75,70 DK0010312529 Stabile Aktier KL A 0,00 DK0060057644 Asien KL A 0,00 DK0015945166 Emerging Markets KL A 0,00 DK0061534963 Indien KL A 0,00 DK0060287217 Globale Aktier Etik KL Udl 11,20 Med venlig hilsen C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg Henrik Brandt Direktør Vedhæftet fil 2023.12.11 Forventet udlodning 2023

SKEL fjárfestingafélag hf: Buy-back Programme week 4911.12.2023 10:44:04 CET | Press release

In week 49 2023, SKEL fjárfestingafélag hf. purchased in total 1,800,000 own shares for total amount of 23,165,000 ISK as follows: DateTimePurchased sharesPricePurchase priceTotal own shares4.12.202309:50:00500,000 12.46,200,000 51.792.855 5.12.202313:37:00500,000 12.66.300,000 52.292.855 6.12.202314:06:00550,000 13.37,315,000 52.842.855 7.12.202309:31:00250,000 13.43.350,000 53.092.855 1,800,00023,165,00053,092,855 The execution of the buy-back programme is in accordance with Chapter VIII of the Company Act No 2/1995, Article 5 of the Regulation of the European parliament and of the Council (EU) on Market Fraud No. 60/2021, the Commissions Delegated Regulation No. 2016/1052 and the Act on Actions against Market Fraud No. 60/2021. Before the purchase SKEL held 51,292,855 own shares. SKEL fjárfestingafélag hf. bought in total 34,574,337 own shares, which corresponds to 17.86% of maximum number of shares that will be purchased according to the current buy-back programme. The purchase pri