GlobeNewswire by notified

Equinors resultater for tredje kvartal 2023

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 8,02 milliarder USD og 2,73 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2023. Det rapporterte driftsresultatet var 7,45 milliarder USD, og resultatet for kvartalet var 2,50 milliarder USD.

Finansielle resultater og drift

  • God inntjening og kontantstrøm fra drift
  • Høy oljeproduksjon. Gassproduksjonen på norsk sokkel påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser
  • Sterke resultater fra handel og salg av olje og oljeprodukter

Strategisk framgang

  • Dogger Bank A startet kraftproduksjon til det britiske kraftnettet
  • Avslag på søknad om prisøkning for havvind på den amerikanske nordøstkysten
  • Breidablikk-feltet i produksjon; godkjenning av PUD for Snøhvit Future
  • Tillatelse til utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannia

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

  • Ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje og fortsatt ekstraordinært kontantutbytte på 0,60 USD per aksje for tredje kvartal. Fjerde transje i tilbakekjøpsprogrammet på 1,67 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje. Gassproduksjonen fra norsk sokkel ble påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser. Vi viderefører en betydelig kapitaldistribusjon og vil levere total distribusjon på 17 milliarder dollar i 2023.

– Vi fortsetter omstillingen, med produksjonsstart fra Dogger Bank i Storbritannia – verdens største havvindpark, videre ekspansjon innen landbasert fornybar kraft i Brasil og Polen, og investering i en eierandel i CCS-prosjektet Bayou Bend CCS i USA. Med godkjent plan for elektrifisering av Hammerfest LNG, og oppstart av kraftforsyning fra land til Gina Krog, fortsetter vi å redusere våre egne utslipp.

– Vi fortsetter å bidra til energisikkerhet ved å utvikle lønnsomme olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjon, gjennom utbygging av Rosebank-feltet i Storbritannia og oppstart av Breidablikk-feltet på norsk sokkel.

Høy oljeproduksjon

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,007 millioner foe per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 2,021 millioner foe per dag i samme kvartal i 2022. Væskeproduksjonen økte med 12 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette var i hovedsak som følge av effektiv drift og høy produksjon på Johan Sverdrup, det partneropererte Vito-feltet i USA, Peregrino-feltet i Brasil, og styrking av porteføljen med Buzzard-feltet i Storbritannia. Gassproduksjonen ble påvirket av planlagt vedlikehold og forlengede revisjonsstanser på Troll A-plattformen og på det tredjepartsopererte gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Som følge av uplanlagte tap hittil i år, er estimert produksjonen i 2023 nedjustert til om lag 1,5 % over 2022-nivå.

Kraftproduksjon fra fornybare energikilder var på 373 GWh i kvartalet, opp fra 294 GWh i samme kvartal i fjor. Økningen kom hovedsakelig fra høyere produksjon fra britiske vindparker og ny produksjon fra landbaserte fornybaranlegg i Polen, samt full produksjon på den flytende havvindparken Hywind Tampen. Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia var samlet kraftproduksjon på 883 GWh i kvartalet.

Strategisk og industriell framgang

Equinor fortsetter å utvikle sin portefølje innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, samtidig som selskapet bidrar til energisikkerheten ved å utvikle lønnsomme olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjonen.

I Storbritannia startet produksjonen fra Dogger Bank A, verdens største havvindpark, i oktober. Den ventes å bidra til energisikkerhet og avkarbonisering av Storbritannias energisystem. Britiske myndigheter godkjente videre utvikling av Rosebank-feltet mot planlagt oppstart i 2026-27. Med utvinnbare ressurser på om lag 245 millioner fat ventes feltet å styrke produksjon og verdiskapning på britisk sokkel og for Equinor.

På norsk sokkel startet produksjonen fra Breidablikk-feltet i oktober, tidligere enn planlagt og med lave kostnader og utslipp fra driften. Planen for elektrifisering og kompresjon på land for Hammerfest LNG-anlegget ble godkjent av myndighetene i tredje kvartal, noe som muliggjør LNG-eksport med reduserte utslipp fram mot 2050. Planen for utbygging og drift av Eirin-feltet ble også levert, feltet forventes å bidra med gassvolumer fra 2025. Eirin skal bygges ut som et havbunnsfelt knyttet opp mot Gina Krog, som fikk kraft fra land dette kvartalet.

Havvindprosjekter på den amerikanske nordøstkysten er negativt påvirket av kostnadsinflasjon og flaskehalser i leverandørkjedene. New York Public Service Commission avslo nylig søknader om prisøkning fra Equinor og andre selskaper, og Equinor vurderer nå konsekvensene for selskapets prosjekter.

I kvartalet kjøpte Equinor en eierandel i Bayou Bend CCS LLC, et selskap som er godt posisjonert for å utvikle ett av de største karbonfangst og -lagringsprosjektene i USA.

Equinor ferdigstilte fem letebrønner til havs, med to drivverdige funn i kvartalet. Det pågikk boring i 12 brønner ved utgangen av kvartalet.

Sterke finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat på 8,02 milliarder USD og 2,73 milliarder USD etter skatt. Dette er lavere enn for samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av gassprisene som gikk ned fra de ekstraordinære nivåene i 2022.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) leverte gode resultater med et justert driftsresultat* på 876 millioner USD, som er over guidingen for justert driftsresultat*. Solide inntekter fra salg og handel av olje og oljeprodukter, optimalisering av shippingporteføljen, og høyere raffineringsmarginer bidro til resultatet.

I tredje kvartal utgjorde netto nedskrivninger 971 millioner USD, i hovedsak bestående av nedskrivninger av eiendeler på norsk sokkel og i MMP-segmentet på henholdsvis 588 millioner USD og 346 millioner USD. I fornybarsegmentet tok selskapet en nedskrivning på 300 millioner USD. Dette ble delvis motvirket av reverseringen av en nedskrivning av en eiendel i amerikansk del av Mexicogolfen på 290 millioner USD.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 11,3 milliarder USD for tredje kvartal.

Equinor foretok en innbetaling av skatt for norsk sokkel på 3,67 milliarder USD basert på forventet inntjening i 2023. I oktober ble en ekstra innbetaling på 930 millioner USD foretatt, og to ordinære innbetalinger på 3,75 milliarder USD(1) vil bli gjort i fjerde kvartal.

De organiske investeringene* var på 2,64 milliarder USD for kvartalet, og samlede investeringer var på 3,21 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer utgjorde netto kontantstrøm* 1,48 milliarder USD i tredje kvartal.

Equinor opprettholder en sterk finansiell posisjon med en netto gjeldsgrad* på minus 22,9 % ved utgangen av kvartalet, fra minus 35,1 % ved utgangen av andre kvartal 2023.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,30 USD per aksje, samt å fortsette det ekstraordinære kontantutbyttet på 0,60 USD per aksje for tredje kvartal 2023, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar. Equinoraksjen vil handles eksklusivt utbytte på Oslo Børs og New York Stock Exchange fra og medregnet 14. februar 2023.

Total kapitaldistribusjon for 2023 vil bli om lag 17 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på 6 milliarder USD. Styret har vedtatt å starte en fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,67 milliarder USD. Den fjerde transjen starter 30. oktober og vil avsluttes senest 29. januar 2024. Denne fjerde transje vil fullføre det annonserte tilbakekjøpsprogrammet på 6 milliarder USD.

Tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2023 ble fullført 20. oktober 2023 med en total verdi på inntil 1,67 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

– – –

* For punkter merket med asterisk (*) i denne pressemeldingen, se avsnittet "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary disclosures” i kvartalsrapporten.

(1) USD-anslag på 37,5 mrd. basert på en valutakurs for USD/NOK på 10.

– – –

Kontaktpersoner

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,
+47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

DeFi Technologies Provides Monthly Corporate Update: Subsidiary Valour Scales to Record C$699.5 Million in Assets Under Management Up 40.7% from Previous Month4.3.2024 13:30:00 CET | Press release

Record-Setting AUM Growth: Valour reached a historic high with C$699.5 million in Assets Under Management (“AUM”), reflecting a 40.7% increase from the previous month, which underscores strong investor confidence and significant market growth.Exceptional Market Activity and Growth: February showcased robust market activities for Valour, with a reported total turnover of approximately C$148.36 million and substantial total inflows of C$16.62 million. This demonstrates active market engagement and a strong alignment with current investment trends.The Success of Valour’s Solana ETP: The Valour Solana ETP has significantly contributed to both the overall AUM and the Company's revenues, with net inflows of C$4.89 million recorded in February. The AUM for the Valour Solana ETP has seen considerable growth, now standing at C$290.3 million, which also reflects positively on the company-wide AUM. TORONTO, March 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (the “Company” or “DeFi Technolo

Former Prime Ministers Call For Cultural And Creative Industries To Unleash Their Power To Transform Societies On Opening Day Of The Sixth Edition Of Culture Summit Abu Dhabi, Held Under The Theme ‘A Matter Of Time’4.3.2024 13:16:13 CET | Press release

Jigmi Thinley, prime minister of Bhutan, at the ‘Sustainability and Decision Making’ session, Culture Summit 2024. Courtesy DCT Abu Dhabi. ABU DHABI, United Arab Emirates, March 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The sixth edition of Culture Summit Abu Dhabi opened yesterday in the UAE capital, gathering over 200 speakers and 1,150 participants from 90 countries to identify ways in which culture can transform societies and communities worldwide. “Our ambition at Culture Summit Abu Dhabi is to identify ways in which culture can transform societies and communities worldwide and turn that into actions and solutions,” – said His Excellency Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), in his welcome remarks. As part of the unravelling of the intricate relationship between culture and time, former prime ministers from Mali, Canada, Greece, and Bhutan urged leaders and practitioners from the creative and cultural industries to unleash th

Şişecam Will Invest 114 Million Dollars in Three New Coated Glass Lines4.3.2024 13:06:56 CET | Press release

Şişecam plans to invest 114 million dollars in three new coated glass lines. These cutting-edge lines, boasting a collective capacity of nearly 20 million square meters, will be located in Turkey, Italy and Bulgaria ISTANBUL, Turkey, March 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Şişecam, a global player in the fields of glass and chemicals, has announced its decision to invest 114 million dollars in three new coated glass lines. These cutting-edge lines with a total capacity of almost 20 million square meters will be located in Turkey, Italy, and Bulgaria. Through these investments, Şişecam seeks to address the rising demand for coated glass within the flat glass sector. The Company aims to bolster its competitiveness by enhancing operational efficiency and diversifying its product range. Additionally, Şişecam aims to elevate the proportion of value-added products in its total production. As part of the investments planned to commence operations in 2025, Şişecam will invest in a coated glass line

Orion Corporation: Managers’ transactions – Niclas Lindstedt4.3.2024 12:00:00 CET | Press release

ORION CORPORATION MANAGERS’ TRANSACTIONS 4 MARCH 2024 at 13.00 EET Orion Corporation: Managers’ transactions – Niclas Lindstedt Orion Corporation has received the following disclosure under Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, regarding transactions with shares and linked securities in Orion Corporation made by managers and their closely associated persons. Orion Oyj - Managers' Transactions ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Niclas Lindstedt Position: Other senior manager Issuer: Orion Oyj LEI: 74370029VAHCXDR7B745 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 54277/5/4 ____________________________________________ Transaction date: 2024-03-01 Outside a trading venue Instrument type: SHARE ISIN: FI0009014377 Nature of transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE Transaction details (1): Volume: 3762 Unit price: 0 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 3762 Volume weighted average price: 0 EUR Orion Cor

Vaisala Corporation: Managers’ Transactions – Vainio, Katriina4.3.2024 12:00:00 CET | Press release

Vaisala Corporation Managers’ Transactions March 4, 2024, at 1:00 p.m. (EET) Vaisala Corporation: Managers’ Transactions – Vainio, Katriina ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Vainio, Katriina Position: Other senior manager Issuer: Vaisala Oyj LEI: 743700RNDD7KU11HW873 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 743700RNDD7KU11HW873_20240304091358_42 ____________________________________________ Transaction date: 2024-03-01 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI0009900682 Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE Transaction details (1): Volume: 1629 Unit price: 0.00 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 1629 Volume weighted average price: 0.00 EUR More information Paula Liimatta +358 9 8949 2020, ir@vaisala.com Distribution Nasdaq Helsinki Key media vaisala.com Vaisala is a global leader in measurement instruments and intelligence for climate action. We equip our customers w

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye