GlobeNewswire by notified

Cortus får beställning från Nordbex AB på en konceptuell studie för 500 TSEK som första steget av engineering kring en stor anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i södra Sverige (SE4)

Dela

Cortus har idag fått en beställning på en konceptuell studie av koldioxidnegativ produktion av elkraft baserat på WoodRoll® från Nordbex AB. Bolagen skrev i början av oktober ett LOI och denna beställning är det första steget av engineeringen för anläggningen.

Nordbex arbetar med elproduktion från skogsavfall (biomassa) med infångning och permanent lagring av biogen koldioxid. Cortus WoodRoll® process har av Nordbex identifierats som den enda förgasningsprocessen för att åstadkomma detta idag. Genom förgasning av biomassa i tre modulära 20 MW WoodRoll® används energigasen för att generera över 20 MW el i gasmotorer med efterföljande infångning och permanent lagring av mer än 100 000 ton koldioxid per år. Anläggningen planeras byggas i södra Sverige (prisområde 4) med biomassa i form av skogsavfall som bränsle för projektet. Cortus är en av flera underleverantörer. Cortus ska sälja och leverera förgasningstekniken till projektet.

Nordbex projekt förutsätter färdigställandet av Höganäs-anläggningen som fortsatt kommer att prioriteras av Cortus.

"Vi på Cortus gläds idag åt att kunna starta engineeringarbeten för denna nya unika möjlighet till koldioxidnegativ elkraft med WoodRoll® " säger Rolf Ljunggren tf VD och grundare av Cortus. 

För ytterligare information avseende Cortus Energy, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD, Cortus
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Iveco Group: periodic report on the buyback program11.12.2023 17:50:00 CET | Press release

Turin, 11th December 2023. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) announces that, under the ongoing initial tranche of the common share buyback program announced on 14th April 2023, the Company completed on a daily basis, starting from 4th December 2023 to 8th December 2023 the following transactions: DateNumber of repurchased Common SharesAverage net price (euro)Total net consideration (euro)4 December 202336,0007.6118274,025.345 December 202336,0007.7060277,414.386 December 202335,0007.8616275,157.067 December 202334,5007.9324273,666.398 December 202335,2007.9369279,378.57Total176,7007.80781,379,641.73 An overall overview of the purchases carried out under the current share buyback program as well as the details of the above transactions, are available on the Company’s corporate website at the following address: https://www.ivecogroup.com/investors/stock_information/share_buyback. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2023 i Anoto Group AB (publ) samt utseende av ny VD11.12.2023 17:45:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 11 december 2023 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades. Styrelse Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av Dennis Song, Injoon Jeong, Pedro Pinto och Hans Haywood. Bolagsstämman valde Dennis Song till styrelseordförande. Styrelsearvode Bolagsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå enligt årsstämmans beslut (dvs. 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelsen inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 30 juni 2023 och nästa årsstämma). Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfä

Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Anoto Group AB (publ) on 11 December 2023, and appointment of new CEO11.12.2023 17:45:00 CET | Press release

The Extra General Meeting (the “EGM”) in Anoto Group AB (publ) (the “Company”) has been held on 11 December 2023 and in particular the following decisions were resolved. The Board The EGM decided that the Board of Directors for the period until the end of the next AGM shall consist of Dennis Song, Injoon Jeong, Pedro Pinto and Hans Haywood. The EGM elected Dennis Song as the Chairman of the Board of Directors. Remuneration for the Board of Directors The EGM resolved that the remuneration to the Board of Directors shall be paid in accordance with the resolution of the AGM (i.e. SEK 900,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 300,000 to each of the other ordinary members of the Board of Directors who are not employed by the group to be reduced proportionally taking into account that the new Board of Directors will not serve for the entire period between the AGM on 30 June 2023 and the next AGM). Resolution to authorise the Board of Directors to issue new ordinary shares, wa

Innofactor Plc: Share Repurchase 11.12.202311.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 11.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 11.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 11.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,300SharesAverage price/ share 1.1599EURTotal cost 4,987.57EURInnofactor Plc now holds a total of 584 329 sharesincluding the shares repurchased on 11.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_11.12_trades

Mandatory notification of trade and acceptance by primary insiders11.12.2023 17:12:12 CET | Press release

Reference is made to the stock exchange announcement on 7 December 2023 whereby BW Sirocco Holdings AS (the "Offeror") announced the completion and settlement of the Offer and the acquisition of the Offeror of 30,000,561 shares, representing approximately 95.21% of the total number of shares in BW Ideol AS. The Offeror, being a close associate of Marco Beenen, the chairperson of the board of directors of BW Ideol AS, attach the required notifications of trade to this announcement. Further, mandatory notifications from other primary insiders and their related parties are also attached to this announcement. For further information, please contact: BW Ideol AS Nicolas de Kerangal (Chief Financial & Partnerships Officer) +33 (0) 7 76 87 70 08 / ir@bw-ideol.com (mailto:ir@bw-ideol.com) BW Sirocco Holdings AS Anders S. Platou (Chief Strategy Officer BW Offshore Limited) +47 99 71 86 55 Attachment Project Sirocco - PDMR - Attachments