Eika Gruppen

Bedret resultat i 3. kvartal – strategisk samarbeid innen kredittkort og forbruksfinansering med SpareBank 1

Del

Eika Gruppen oppnådde et resultat etter 3. kvartal på 344 millioner kroner mot 535 millioner kroner i samme periode i fjor. Forsikringsvirksomheten opplever god vekst i premie-inntekter, men resultatet er fortsatt preget av høyt antall frekvens- og storskader sammenlignet med 2022.

Nøkkeltall for Eika Gruppen i 3. kvartal
Nøkkeltall for Eika Gruppen i 3. kvartal

Eika Gruppens resultat i 3. kvartal isolert er 217 millioner kroner mot 231 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 1,1 milliarder kroner (0,9). Tilsvarende for årets tre første kvartaler 3,3 som er en økning på 0,6 milliarder kroner (2,7). 

Samlede driftskostnader i kvartalet var på 328 millioner kroner (276). For de tre første kvartalene i år utgjorde kostnadene 946 (816). Kostnadsøkningen er i henhold til konsernets strategiske planer og relaterer seg til personalkostnader, effektivisering av interne prosesser, sikkerhetsløsninger og utvikling av bedre rådgiver og kundeløsninger knyttet til forsikringsvirksomheten og sparing, samt leveranser til bank.

I hele 2023 har sterkt varierende værforhold truffet Eika Forsikring i form av betydelig økt frekvens på vann- og frostskader. Selskapet har til tross for varierende værforhold god underliggende forsikringsdrift. Veksten i bestandspremien er hittil i år på 325 millioner som tilsvarer en annualisert økning på 12 prosent og var ved utgangen av 3. kvartal på 3.936 millioner. Combined Ratio (CR) i kvartalet ble på 85,4 posent (75,2) For årets tre første kvartaler er CR på 93,8 prosent mot 79,5 i 2022. I tredje kvartal ble mange kunder rammet av vann- og flomskader etter ekstremværet «Hans». Selskapet mottok om lag 700 skader etter «Hans». Da krisen var et faktum, ble et team mobilisert som tok kontakt med potensielt rammede kunder for en statussjekk av skade og behov samt oppfølging. I tillegg ble fysisk tilstedeværelse og møte med kunder prioritert i de områdene som ble hardest rammet av flom eller skred. Nær 40 prosent av skadene er allerede gjort opp.  De gjenstående skadene er utfordrende grunnet mangel på kvalifisert arbeidskraft som kan utføre gjenopprettingsarbeidet.

Sparing og plasseringsvirksomheten leverte et godt resultat, med en økning i antall spareavtaler i kvartalet, mens eiendomsmeglingsvirksomheten i Aktiv ble i tredje kvartal preget av usikkerheten i markedet og et stort fall i salget av prosjekterte boliger, samt redusert etterspørsel etter fritidsboliger. Finansieringsvirksomheten er fremdeles preget av effekter av koronapandemien, samt påvirket av økt styringsrente som medfører at vi tar kraftfulle grep for å styre dette virksomhetsområdet.

Felles satsing innenfor kredittkort og forbruksfinansiering sammen med SpareBank 1

Eika Alliansen har besluttet å samle sin kredittvirksomhet i Eika Kredittbank med SpareBank 1 Kreditt. For Eika Kredittbank innebærer det et salg av kredittkort- og forbrukslånsporteføljene til SpareBank 1 Kreditt, som endrer navn, og eierbankene i Eika Alliansen blir eiere. Dette offensive grepet vil gi det sammenslåtte selskapet nødvendige stordriftsfordeler og økt konkurransekraft som skal medføre bedre kundeopplevelser og økte markedsandeler innen ansvarlig, usikret kreditt.

I desember 2020 tok Eika bankene en strategisk beslutning om å gjennomføre et skifte av kjernebankleveranse fra SDC i Danmark til Tietoevry. Et slikt program vil alltid ha høy kompleksitet og derav iboende risiko. Per dags dato har alle bankene konvertert, og programmet er gjennomført i henhold til plan.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eika - ved din side
Eika - ved din side
Last ned bilde

Lenker

Om Eika

Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet og bidrar til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og næringsliv i sine markedsområder. Samarbeidet sørger for stordriftsfordeler for lokalbankene som nyter høy tilfredshet blant sine kunder.

Eika Gruppen er eid av bankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken, som er en drivkraft for vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn. Eika Gruppens kjernevirksomhet er å sikre bankene moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser, inkludert en komplett plattform for bank-infrastruktur. Les mer på eika.no - https://eika.no/

Eika - ved din side

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye