Eika Gruppen

Et bedre resultat, men det er fortsatt preget av mye vær og høye skadetall.

Del

Eika Forsikring leverte et resultat før skatt i tredje kvartal på 191 millioner kroner mot 210 i tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er resultatet 295 millioner kroner mot 463 i 2022. Selskapet opplever god vekst i premieinntektene, men resultatet både i 3. kvartal og hittil i år er preget av et høyt antall frekvensskader og storskader sammenlignet med 2022.

Nøkkeltall for Eika Forsikring for 3. kvartal 2023
Nøkkeltall for Eika Forsikring for 3. kvartal 2023

Selskapet leverer en Combined Ratio (CR) i kvartalet på 85,4 posent (75,2) For årets tre første kvartaler er CR på 93,8 prosent mot 79,5 i 2022. Selskapet oppnådde en annualisert egenkapitalavkastning i kvartalet på 43,7 (44,2) mens den for året så langt er på 24,5 (35,2).

Selskapet har gjennom et sterkt faglig miljø og et godt samspill med distribusjonskanalene en solid kjernevirksomhet.  Hittil i år har antallet kunder økt med 18.000. I samme periode har bestandspremien økt med 325 millioner, som tilsvarer en annualisert økning på 12 prosent og var ved utgangen av 3. kvartal på 3 936 millioner. Næringsmarkedet utgjør en bestandspremie på 860 millioner kroner (786). Privatmarkedet utgjør 2.732 millioner kroner (2.447), hvorav 645 millioner kroner innenfor personforsikring (544). Landbruksmarkedet har en bestandspremie på 345 millioner kroner (327).

Selskapet opplever god vekst på topplinjen, og til tross for naturskaden Hans viser Q3 en positiv utvikling i det underliggende forsikringsresultatet. Skadekostnadene så lang i 2023 er sterkt drevet av inflasjon og svak norsk kronekurs. Naturskader og svært varierende vær- og klimaforhold er også drivende for skadekostnadene i 2023. På generelt grunnlag har kostnader knyttet til skader på motorvogn økt stadig mer ettersom kjøretøyer har blitt stadig mer teknisk avanserte og påfører forsikringsselskapene høyere utbetalinger ved skader.

Kostnader knyttet til storskader i første halvår utgjorde beløpsmessig det selskapet normalt dekker i løpet av et helt år. I tredje kvartal er selskapet også rammet hardt av værforhold i form av mye nedbør og generelt fuktig vær, spesielt i august måned. I 2023 er selskapet rammet av to store naturskader av betydning, Fjellskred i Halden og «Hans». Selskapets andel av disse naturskadene gjennom den Norske naturskadepoolen utgjør 74 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde finansiell portefølje til forvaltning 3.991 millioner kroner. Med en konservativ forvaltningsstrategi består verdipapirporteføljen i stor grad av investeringer i norske rentepapirer med god kredittkvalitet. Aksjeandelen holdes relativt stabil over tid og utgjorde ved utgangen av kvartalet 5,9 prosent. Eika Forsikring er ikke eksponert i eiendomsmarkedet. Netto finansinntekter i kvartalet utgjorde 52 millioner kroner (-0,6), tilsvarende en annualisert porteføljeavkastning på 5,5 prosent (-0,0). Hittil i år utgjør finansresultatet 120 millioner kroner (-46). Annualisert porteføljeavkastning hittil i år er 4,3 prosent (-1,6).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forsikrer det du er glad i
Forsikrer det du er glad i
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Forsikring

Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom banker, men er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring er datterselskap i Eika Gruppen og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet og bidrar til økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og næringsliv i sine markedsområder. Samarbeidet sørger for stordriftsfordeler for bankene som nyter høy tilfredshet blant sine kunder. 

Eika Gruppen er eid av bankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å sikre sterke, omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling for kunder og lokalsamfunn. Eika Gruppens kjernevirksomhet er å sikre lokalbankene moderne og effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser, inkludert en komplett plattform for bank-infrastruktur. Les mer på eika.no - https://eika.no/

Eika samarbeidet sikrer stordriftsfordeler til mindre og selvstendige banker.

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye