Norsk-Tysk Handelskammer

Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid

Del

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi på tirsdag. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck fremmer forholdet til Norge, her under sitt besøk i Oslo i januar 2023.
Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck fremmer forholdet til Norge, her under sitt besøk i Oslo i januar 2023. AHK Norwegen

På bakgrunn av handlingsområdene og de sentrale utfordringene tysk industri står overfor – et geopolitisk tidsskille, forsømte lokaliseringsfaktorer og overgang til klimanøytralitet – identifiserer strategien handlingsbehov og relevante tiltak.

Nøkkelmålene i strategien

  • Forbedring av lokaliseringsforholdene for industrien, takket være raskere utbygging av fornybar energi og redusert byråkrati
  • Tiltak mot mangel på kvalifisert arbeidskraft
  • Midlertidig strømpristak for energiintensive næringer
  • Etablering av permanente støtteprogrammer for industrien
  • Langsiktig reformering av gjeldsbremsen for å finansiere programmene
  • Avkarboniseringspakke for industrien og godkjenning av karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk

Strategien har et stort potensial for å fremme bilateralt samarbeid mellom Norge og Tyskland

Sterkere utbygging av hydrogenindustri og hydrogeninfrastruktur, som også innebærer raskere planleggings- og godkjenningsprosesser, særlig innen infrastruktur, nevnes eksplisitt. Når det gjelder næringslivssikkerhet har strategien som mål å redusere Tysklands avhengighet av autokratisk styrte land, ved hjelp av diversifisering og med nye handelsavtaler og råvarepartnerskap. Norge har allerede utmerket seg som en pålitelig partner på dette området de siste månedene. I tillegg ser man behov for økt samarbeid i sikkerhets- og forsvarssektoren og for ytterligere konsolidering av den europeiske forsvarsindustrien. Den nylig inngåtte avtalen om felles bygging av ubåter er en del av dette. Karbondifferansekontrakter vil være et sentralt instrument i avkarboniseringspakken. Fremtidig karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk vil medføre utbygging av en relevant transportinfrastruktur i Tyskland og en felles lagringsstrategi med europeiske partnerland. På dette punktet nevnes Norge eksplisitt som et av landene som allerede benytter seg av teknologien på en forutsigbar og trygg måte, til dels i industriell skala.

«Hydrogen, energisikkerhet, opprustning og karbonlagring er temaer som allerede har stått sentralt i det tysk-norske samarbeidet de siste 12 månedene,» forteller Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. «Satsingen på disse handlingsområdene innenfor rammen av strategien er et svært positivt signal for norske bedrifter og for den norske regjeringen. Vi gleder oss til å støtte norsk-tyske prosjekter som følger målene i den tyske industristrategien i ukene og månedene fremover.»

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

Norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen mener statsbudsjettet «mangler et klart signal»19.10.2023 11:06:35 CEST | Pressemelding

Forslaget til statsbudsjett for 2024 er en skuffelse for hydrogenindustrien. Regjeringen har, til tross for Stortingets anmodning, ikke lagt til rette for et nasjonalt konsept for differansekontrakter. Ifølge både industrien og en studie på oppdrag fra regjeringen vil nettopp slike kontrakter være et avgjørende verktøy for å fremme utviklingen av et innenlands hydrogenmarked. Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer mener at det mangler et klart signal for både norsk og tysk industri.

Den tyske regjeringen sier ja til omformerproduksjon i Warnemünde28.9.2023 09:17:19 CEST | Pressemelding

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro.

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?26.9.2023 11:49:01 CEST | Pressemelding

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom