Norsk-Tysk Handelskammer

Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid

Del

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi på tirsdag. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck fremmer forholdet til Norge, her under sitt besøk i Oslo i januar 2023.
Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck fremmer forholdet til Norge, her under sitt besøk i Oslo i januar 2023. AHK Norwegen

På bakgrunn av handlingsområdene og de sentrale utfordringene tysk industri står overfor – et geopolitisk tidsskille, forsømte lokaliseringsfaktorer og overgang til klimanøytralitet – identifiserer strategien handlingsbehov og relevante tiltak.

Nøkkelmålene i strategien

  • Forbedring av lokaliseringsforholdene for industrien, takket være raskere utbygging av fornybar energi og redusert byråkrati
  • Tiltak mot mangel på kvalifisert arbeidskraft
  • Midlertidig strømpristak for energiintensive næringer
  • Etablering av permanente støtteprogrammer for industrien
  • Langsiktig reformering av gjeldsbremsen for å finansiere programmene
  • Avkarboniseringspakke for industrien og godkjenning av karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk

Strategien har et stort potensial for å fremme bilateralt samarbeid mellom Norge og Tyskland

Sterkere utbygging av hydrogenindustri og hydrogeninfrastruktur, som også innebærer raskere planleggings- og godkjenningsprosesser, særlig innen infrastruktur, nevnes eksplisitt. Når det gjelder næringslivssikkerhet har strategien som mål å redusere Tysklands avhengighet av autokratisk styrte land, ved hjelp av diversifisering og med nye handelsavtaler og råvarepartnerskap. Norge har allerede utmerket seg som en pålitelig partner på dette området de siste månedene. I tillegg ser man behov for økt samarbeid i sikkerhets- og forsvarssektoren og for ytterligere konsolidering av den europeiske forsvarsindustrien. Den nylig inngåtte avtalen om felles bygging av ubåter er en del av dette. Karbondifferansekontrakter vil være et sentralt instrument i avkarboniseringspakken. Fremtidig karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk vil medføre utbygging av en relevant transportinfrastruktur i Tyskland og en felles lagringsstrategi med europeiske partnerland. På dette punktet nevnes Norge eksplisitt som et av landene som allerede benytter seg av teknologien på en forutsigbar og trygg måte, til dels i industriell skala.

«Hydrogen, energisikkerhet, opprustning og karbonlagring er temaer som allerede har stått sentralt i det tysk-norske samarbeidet de siste 12 månedene,» forteller Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. «Satsingen på disse handlingsområdene innenfor rammen av strategien er et svært positivt signal for norske bedrifter og for den norske regjeringen. Vi gleder oss til å støtte norsk-tyske prosjekter som følger målene i den tyske industristrategien i ukene og månedene fremover.»

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Havnestrategi for eksportlandet Tyskland22.3.2024 13:31:11 CET | Pressemelding

Onsdag 20. mars publiserte den tyske regjeringen Den nasjonale havnestrategien for sjø- og innlandshavner, med mer enn 130 tiltak for å forberede tyske havner for fremtiden. Målet til tiltakene er å øke havnenes konkurransedyktighet, gjøre havnene utslippsnøytrale innen 2045, utbygge til Energy Hubs, og å digitalisere havnene. Klassifiseringen av havner som kritisk infrastruktur gir strengere krav ved utenlandske investeringer.

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye