COWI AS

Jesper Asferg utnevnt som konserndirektør for forretningsutvikling innen infrastruktur

Del

Asferg vil i den nye rollen få et globalt ansvar for å sikre COWIs fortsatte vekst innen samferdsel, som i dag er COWIs største forretningsområde.

Foto: COWI

– En enda mere kundesentrisk tilnærming med stadig økt fokus på felles verdiskaping sammen med kundene våre vil være sentrale elementer for å sikre størst mulig samfunnsnytten ved utvikling av fremtidens klimarobuste og samfunnskritiske infrastruktur, sier Asferg.

Jesper har tiltrådt den nyopprettete stillingen og går dermed videre fra jobben som divisjonsdirektør for transport og byutvikling i Norge.

En ny organisasjonsstruktur vil kombinere selskapets lokale kunnskap i et norsk marked med tilgang på internasjonal kompetanse i verdensklasse innen store infrastrukturprosjekter.

– Vi har en fordel av at vi er et globalt selskap og kan trekke på ressurser fra flere kontinenter. Når vi for eksempel utvikler teknisk komplekse prosjekter som Bybanen i Bergen, eller bruen over Bjørnafjorden på E39, er dette en uslåelig kombo, og det skaper stor merverdi for kundene våre, forteller Asferg.

COWIs Group Chief Business Development Officer, Marius Weydahl Berg, sier at Jesper bringer inn verdifull kompetanse som tidligere leder for den norske divisjonen i COWI for transport og byutvikling.

– Jeg er svært tilfreds med å utnevne Jesper til denne rollen. Jesper og jeg har jobbet sammen i mange år, og jeg kjenner han som en person med en utrolig drivkraft og evne til å yte til det beste for kundene. Sammen med kundene vil han med sin kunnskap og bakgrunn bidra til å sikre både økt kunde -og samfunnsverdi i prosjektene, sier Weydahl Berg.  

null
Foto: Getty Images

Samtidig peker Jesper og Marius på utfordringer i bransjen ved inngåelse av kontrakter som teller timer snarere enn verdi for kunde og samfunn.

–  Om vi skifter fra det jeg anser som suboptimale kontrakter hvor vi leverer timer til kontrakter som er basert på verdi, har vi kommet et stykke på vei. Vi har heldigvis fremoverlente kunder her som er med å bryte ny grunn og vi vil jobbe for å dytte bransjen i den retningen, sier Asferg.

Nordmenn globalt ettertraktet

Norsk kompetanse er også ettertraktet globalt, ifølge Asferg, som selv er dansk.

–  I de skandinaviske landene er det veldig mye trykk på jernbane for tiden, og norsk digitaliseringskompetanse på for eksempel samhandlingsmodeller er svært verdifullt. Vi ser også at kunder i USA ser til norsk digitaliseringskompetanse når de skal bygge ny infrastruktur, så vi er ettertraktet.

I infrastrukturprosjekter benytter man seg nå også av kunstig intelligens i større grad.

– Når vi for eksempel gjør trafikkanalyser eller tilstandsvurderinger kommer kunstig intelligens godt med. Og brukens rekkevidde er mye større enn dette, vi utforsker fremdeles mulighetsrommet.

Dytter prosjekter i en bærekraftig retning

Da COWI lanserte sin nye strategi FUTURE-NOW i 2021 var en av målsetningene av 100 prosent av omsetningen til selskapet skulle komme fra prosjekter som er med å dytte verden i en mer bærekraftig retning innen tre til fem år. Asferg mener at selskapet er i rute til å levere på dette.

– Vi innarbeider en metodikk i alle prosjektene våre der vi hensyntar klima og miljø. De fleste kundene våre har høye klima- og miljøambisjoner i sine virksomheter. Når vi leverer tjenester på klimatilpasning, på livssyklusanalyser, klimagassregnskap eller gjennomfører klima- og miljøsertifiseringer, dytter vi prosjektene i en bærekraftig retning og spiller kundene gode. Dette vil lønne seg i et livsløpsperspektiv, og det å bygge klimarobust infrastruktur er samfunnskritisk i tiden vi nå er inne i, sier Asferg.

null
Sporlegging i Bergen Foto: Nils-Roe Fjørtoft / COWI

Jesper understreker at det nå også er viktigere enn noensinne å vurdere ekstra nøye hvor man plasserer ny infrastruktur.

– Med tanke på ekstremvær og flom, har vi sett at det kan gå hardt utover infrastruktur. En ting er å bygge den robust, men om vi plasserer infrastruktur på steder som blir utsatt igjen og igjen, vil vi uansett møte utfordringer. Vi ser også transportårer mellom store byer blir stengt på grunn av ekstremvær, og det er ikke holdbart når vi tar et samfunnsøkonomisk blikk på situasjonen. Både klimatilpasning, men også riktig klimaplassering blir dermed viktig.

Tidlig inne med råd

Asferg hevder at rådgivende ingeniører har en stor fordel til å kunne sette premissene for bærekraft i infrastrukturprosjekter, gitt hvor tidlig de gjerne er inne i et prosjekt.

– Desto tidligere vi er inne, desto større avtrykk kan du sette i et prosjekt. Vi kan være med å rådgi på materialvalg, og argumentere for å bruke materialer som kanskje er noe dyrere, men som vil kunne ha svært lang levetid og som har et lavere klima- og miljøavtrykk. Dette vil lønne seg i et livsløpsperspektiv. Vi må være i stand til å se langsiktige løsninger og tenke utenfor boksen.

Asferg peker på Riksvei 4 mellom Roa og Gran som et eksempel.

– Der har vi vært inne og designet nye løsninger for å unngå å grave opp myr, som er et viktig CO₂-lager. Man kan selvfølgelig hevde at det beste er å ikke berøre myren i det hele tatt, men når vi nå en gang skal bygge vei for å knytte samfunnet sammen, er det viktig at vi gjør det på best mulig vis for klima og miljø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jesper Asferg, konserndirektør for forretningsutvikling innen infrastruktur
Jesper Asferg, konserndirektør for forretningsutvikling innen infrastruktur
Last ned bilde
Sporlegging på strekningen Nygårdstangen-Bergen-Fløen
Sporlegging på strekningen Nygårdstangen-Bergen-Fløen
Last ned bilde
Getty Images
Getty Images
Last ned bilde

Om Cowi

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann.

Følg pressemeldinger fra COWI AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye