Rambøll

Norges doble utfordring krever dobbel kraft i det grønne skiftet

Del

Klimakrisen, krig, Inflation Reduction Act (IRA) og endret geopolitikk representerer utfordringer vi ikke har erfart tidligere. Nå kreves nye og kraftige tiltak.

Våre ansatte, vår erfaring fra komplekse prosjekter og vår teknologi i kombinasjon med tilgang på ren energi gjør oss trygge på at Norge på flere områder kan videreutvikle konkurransekraftig grønn teknologi og industri, skriver artikkelforfatterne. Her fra bygging av Freyrs battericellefabrikk i Mo.
Våre ansatte, vår erfaring fra komplekse prosjekter og vår teknologi i kombinasjon med tilgang på ren energi gjør oss trygge på at Norge på flere områder kan videreutvikle konkurransekraftig grønn teknologi og industri, skriver artikkelforfatterne. Her fra bygging av Freyrs battericellefabrikk i Mo. Foto: Freyr

Innlegget fra Stein Ivar Hellestad, CEO Skanska Norge, Birger Steen, CEO Freyr Battery, Ole Petter Thunes, CEO Rambøll, Grethe Bergly, CEO Multiconsult, Rasmus Nord, CEO Sweco, Egil Hogna, CEO Norconsult, Nils Klippenberg, CEO Siemens AS, Jan K. Jahren, CEO HENT, Knut Gaaserud, CEO Caverion Norge, Tore Bakke, CEO Bravida, Halvard S. Kilde, CEO Metier.

Norge har partier og en regjering som uttaler seg ambisiøst om det grønne skiftet. Det er vi glade for. Samtidig viste NRK nylig at investeringer i fornybar energi har falt med 40 % siden 2018.

Vi som skriver dette, leder norske selskaper med til sammen ca. 26 000 ansatte. Vi ser at Canada, Rhodos og Hawaii brenner, at hetebølger, flom og ras tar tusenvis av liv. Hans tok det hele hjem. Vi er bekymret for hvilken verden vi etterlater oss når vitenskapsfolk i fullt alvor snakker om at vi er nære irreversible «trigger points», som mulig sammenbrudd av Golfstrømmen allerede i 2025.

Selskapene vi leder er bygget i det gode samspillet mellom norsk næringsliv og ansvarlige myndigheter. Våre norske ansatte har tilgang på god utdanning, gode velferdsordninger og vi lever i et trygt samfunn med høy grad av tillit. Vi ønsker å bidra til at denne modellen videreføres og styrkes ytterligere i fremtiden.

Og nå er spillereglene fullstendig endret. Det dramatisk endrede geopolitiske landskapet gjør at Vesten investerer stort i å flytte produksjon «hjem». Dette gjelder kritisk teknologi for blant annet havledere, men også sikring av tilgang på råvarer og ikke minst grønn industri. I dette bildet blekner Norsk fornybar-satsning fullstendig i lys av amerikanernes IRA og EUs Green Industrial Deal.

Kraften i IRA må ikke undervurderes. For eksempel kan støtten til batteriproduksjon utgjøre nærmere 50% av produksjonskostnadene. Dette ser vi konkrete konsekvenser av allerede. Massive investeringer i grønn industri flyttes til USA. Batterier er ett område, sol, hydrogen og vind andre eksempler.

For å videreføre den norske modellen, hvor (ofte lokale) underleverandører er viktige, trenger vi grønn industri som kan overta når petroleum fases ut. Kjernen i IRA er at industripolitikk og klimapolitikk går hånd i hånd.

Våre ansatte, vår erfaring fra komplekse prosjekter og vår teknologi i kombinasjon med tilgang på ren energi gjør oss trygge på at Norge på flere områder kan videreutvikle konkurransekraftig grønn teknologi og industri.

I lys av IRA og endrede spilleregler trengs det betydelig bedre rammebetingelser for grønn industri hvor Norge har konkurransefortrinn for at Norge skal tiltrekke seg investeringer. Vi berømmer regjeringens ambisjoner i «Veikart for Grønt Industriløft», men uten konkurransedyktige rammevilkår vil investeringene ganske enkelt skje utenfor Norge. Det er også verdt å påpeke at veikartet som ble lagt frem i månedsskiftet september/oktober beløper seg til 15 milliarder. Til sammenligning er de totale investeringene i olje så langt i 2023 på 213 milliarder. Selv om de offentlige midlene i veikartet vil drive privat kapital er forskjellen påtakelig, særlig om vi skal nå ambisiøse klimamål.

Norske CO2-kutt kan ikke redde klimaet alene, men vi har vist at vi kan utvikle skalerbar teknologi og industri som kan gi betydelige kutt globalt og samtidig bygge norsk industri. Dette kan vi få til ved å skalere opp mye av det myndighetene allerede gjør. Investeringer i energieffektivisering er et konkret tiltak. Med om lag 4 milliarder kroner per år kan dette hurtig realisere 13tWh, eller ca. 10 prosent av vår vannkraftproduksjon. Utvidelse av låne- og garantiordninger er en annen. Dette er ikke subsidier, men risikoavlastning, lik det vi historisk har gjort for flere av våre ledende industrier.

Det vi etterlyser er betydelige og konkrete tiltak, samt ansvarlig tverrpolitisk samarbeid. Når partiene nå skal lande det endelige Statsbudsjettet for 2024 kan Stortinget ta ansvar og lede an.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye