Statens vegvesen

Legger tilbake E16 nord for Follum ved Hønefoss i opprinnelig trasé

Del

I midten av september ble det etablert en midlertidig trasé for E16 som kunne brukes for å erstatte det skredutsatte partiet etter uværet Hans sine herjinger. Nå kan den opprinnelige traseen åpne igjen midlertidig i løpet av formiddagen fredag 27. oktober.

Dronebilde av det skredutsatte området.
Foto: Statens vegvesen.

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nært Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred ved flom. Uværet Hans førte til at strekningen ble truet.

Overvåket og undersøkt

– Da flommen Hans gjorde at Ådalsaelva vasket ut terrenget og skapte skredfare for E16 ved Follum på Hønefoss, så vi raskt behovet for å etablere en midlertidig vei for E16 som kunne brukes så vi fikk undersøkt skredområdet grundig og over tid. Den midlertidige veien gjorde at trafikken ble ledet over på Follumvegen, som ble brukt som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har nå overvåket det skredutsatte området over lengre tid og undersøkt det kritiske partiet grundig. Selve sikringstiltakene vil bli utført på senvinteren eller tidlig om våren 2024. Det vil komme informasjon om dette når Statens vegvesen vet mer om tidspunkt, varighet og gjennomføring.

Strekningen er trygg

– Når vi nå åpner opp igjen dette partiet på E16, så kan folk være helt trygg på at det er helt sikkert å ferdes her. Det er gjort omfattende undersøkelser, og vi fortsetter å overvåke området. Om vi ser endringer så vil vi igjen stenge og legge trafikken over på den midlertidige veien, understreker Gunnar Eiterjord.

Den midlertidige veien ble bygget på en drøy uke i begynnelsen av september.

– Dette var et riktig og nødvendig valg, men når vi bygger en vei på så kort tid så holder den naturligvis ikke samme standard som øvrig E16, samtidig vet vi at omkjøringen har vært til belastning for lokalmiljø og myke trafikanter, så det er gledelig at vi kan legge tilbake E16 i opprinnelig trase, avslutter Eiterjord.

Følg med på trafikkinformasjon

Følg med på oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk for oppdatert åpningstidspunkt og informasjon om strekningen.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Kart med geografisk plassering. Kart: Google Maps.
Kart med geografisk plassering. Kart: Google Maps.
Last ned bilde
Dronefoto fra arbeidene med å etablere midlertidig vei. Foto: Statens vegvesen.
Dronefoto fra arbeidene med å etablere midlertidig vei. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Foto fra den midlertidige veien: Foto: Statens vegvesen.
Foto fra den midlertidige veien: Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.