ABB

Ny rapport viser klimakutt som vil gi milliardbesparelser

Del

ABB bidrar til ny en rapport som viser hvordan industrien kan redusere globale karbon-utslipp med 11 prosent innen 2030, og kutte årlige kosnader med rundt 437 milliarder dollar.

• Forskning utført av Energy Efficiency Movement
• Støttet av ledende globale industrielle aktører inkludert ABB, Alfa Laval og Microsoft
• Besparelser på 4 gigatonn karbonutslipp via 10 nøkkelhandlinger ved bruk av modne teknologier som kan implementeres raskt

Når industrien står overfor den enorme utfordringen med å møte globale avkarboniseringsmål samtidig som de møter økende etterspørsel, viser en ny rapport fra Energy Efficiency Movement (EEM) hvordan bedrifter kan komme i gang umiddelbart. EEM er et globalt forum grunnlagt av ABB, og som nå består av mer enn 400 organisasjoner, som deler ideer, beste praksis og forpliktelser for å skape en mer energieffektiv verden.  

«The Case for Industrial Energy Efficiency», som ble publisert denne uken, har som mål å gi bedriftsledere nøkkelinnsikt i 10 tiltak som er avhengige av modne teknologier, har en meningsfull innvirkning på kostnader og utslipp og kan implementeres raskt uten komplekse eller dyre prosjekter. Den nye guiden bygger på «Industrial Energy Efficiency Playbook», utgitt i 2022 av EEM, og hjelper bedrifter med å takle en av de største barrierene for energieffektivitet: å bygge sine egne forretningscases. I noen tilfeller betyr besparelsene ved effektiviseringstiltak at transformasjonsprosjekter kan være selvfinansierende. Andre steder viser rapporten at investeringer i effektivitet kan tjene som en verdifull sikring mot volatilitet i energi- og karbonpriser, samtidig som de bidrar til å oppfylle både frivillige og regulatoriske mål.  

En dobling av effektiviteten innen 2030 kan kutte klimagassutslippene med nesten en tredjedel sammenlignet med dagens nivåer, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).1 Og for industrielle aktører er muligheten enorm. Energy Efficiency Movement anslår at hvis de brukes på tvers av industrien, vil de 10 enkle tiltakene i denne veiledningen kunne spare 1,5 gigatonn karbonutslipp i året innen 2024, og 4 gigatonn innen 2030. Kuttene tilsvarer utslippene fra ca. 60 prosent av verdens diesel- og bensindrevne veitrafikk. Disse estimatene er basert på middelscenarioer, men tilsvarer likevel en reduksjon på 11 prosent i årlige globale karbonprognoser innen 2030. Ved å bruke det mer ambisiøse scenariet vil besparelsene gå opp til 5,3 gigatonn, eller nesten 15 prosent av de totale utslippene i 2030. For fem av de 10 handlingene der de økonomiske besparelsene kan beregnes meningsfullt, kan industrien spare rundt 172 milliarder dollar i året i 2024, og omtrent 437 milliarder dollar årlig innen 2030. Ved å bruke det mer ambisiøse scenariet, går besparelsene opp til 590 milliarder dollar årlig innen 2030. Handlinger som er fremhevet i rapporten inkluderer blant annet gjennomføring av energirevisjon, tilpassede industrienheter, oppkobling av fysiske enheter og bruk av høyeffektive motorer.  

– Før COP28 er det viktig å demonstrere at det er modne og konkrete teknologiløsninger som er lett tilgjengelige for å løse de problemene med global oppvarming som vi står overfor, sier Tarak Mehta, president i ABB Motion. – Siden fornybar energi bare kan gi en del av svaret, er den kritiske rollen energieffektivitet spiller for å akselerere energiovergangen mot å nå netto-nullutslipp innen 2050 ubestridelig. Det haster med handling i privat sektor. Denne nye rapporten er utformet for å bidra til å fremskynde innføringen av beste praksis ved å vise bedrifter hvordan de kan realisere det fulle potensialet til miljømessige og økonomiske fordeler.  

IEA ba nylig om en opptrapping av årlig energieffektivitetsfremgang fra 2,2 prosent i dag til over 4 prosent årlig innen 2030 og anbefaler å tredoble den årlige effektivitetsrelaterte investeringen for en energieffektiv fremtid. Videre uttalte IEA at å oppnå dette målet om å doble fremskrittshastigheten vil kreve en tredobling i årlige effektivitetsrelaterte investeringer, fra 600 milliarder dollar i dag til 1,8 billioner dollar ved slutten av tiåret. EEM ser denne veiledningen som et bidrag til denne viktige oppfordringen til handling fra IEA.  

Resultatene for utslippsreduksjon, industribesparelser og vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) er basert på modellering bestilt av EEM fra Development Economics, en uavhengig leverandør av økonomiske konsekvensanalyser. Fra mai til oktober 2023 gjennomførte Development Economics en grundig modellering av de økonomiske utsiktene og utslippsutsiktene for hver handling i veiledningen. Modelleringen inkorporerte de beste tilgjengelige dataene og inkluderte innspill fra fageksperter fra ledende industrielle aktører, inkludert ABB, Alfa Laval og Microsoft. Ekspertråd ble også gitt av IEA.  

1https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action

Kontakter

Bilder

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. www.abb.com

Energy Efficiency Movement er et forum som samler likesinnede interessenter for å innovere og handle for en mer energieffektiv verden. Gjennom innovasjon, deling av kunnskap og innsikt, bruk av tilgjengelige energieffektive teknologier, smarte investeringer og riktige reguleringer og insentiver, kan vi optimalisere energieffektiviteten og akselerere fremgangen mot en avkarbonisert fremtid for alle. The Movement ble lansert av ABB i 2021 og har mottatt positive reaksjoner i hele industrien, med mer enn 400 selskaper tilsluttet i 2023. www.energyefficiencymovement.com

Følg pressemeldinger fra ABB

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ABB

ABB først i verden med vannkjølt IE5 SynRM motor som setter en ny standard for energieffektivisering og høy effekt8.2.2024 10:54:20 CET | Pressemelding

Nytt vannkjølt design kombinerer ultra-premium virkningsgrad med høy ytelse IE5 SynRM vannkjølte motorer er ideelle for applikasjoner der høy effekt og kompakt størrelse er en kritisk faktor IE5 virkningsgrad og høy pålitelighet optimaliserer de totale levetids-kostnadene (TCO) ved lavere energiforbruk og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader

DNV-studie bekrefter energieffektivitetsgevinster for LNG-skip med ABB og MANs DFE+ fremdriftsløsning6.2.2024 10:46:10 CET | Pressemelding

Nytt Dual Fuel, Electric+ (DFE+) konsept fra ABB og MAN Energy Solutions anerkjennes av DNV som et mer energieffektivt alternativ til dagens konvensjonelle design for flytende naturgass (LNG) skip DFE+-løsningen kan hjelpe LNG-skip med å øke energieffektiviteten med opptil 7,5 prosent, noe som muliggjør reduksjon av utslipp ​ Den modulære og fleksible løsningen øker lastekapasiteten med 5 prosent​

Nittien prosent av industrielle bedrifter er påvirket av ressursmangel, hvilket understreker behovet for sirkularitet25.1.2024 09:46:37 CET | Pressemelding

Ny rapport viser at ressursmangel fører til økte kostnader, forstyrrelser i forsyningskjeder og produksjonsstans. De fleste bedrifter støtter regler for sirkularitet og vil investere mer de neste tre årene, til tross for mangelen på en standardisert tilnærming og treg implementering av regulativer. Sirkularitet er nært knyttet til energieffektivisering, i og med at energi er en stor kilde til utslipp.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye