Statens vegvesen

E18 Lysaker-Ramstadsletta: Nådde målet om miljøsertifisering av forberedende anleggsarbeider

Del

Entreprise E101 forberedende anleggsarbeider Fornebukrysset-Strand har fått bekreftet at  prosjektet nådde målet om «Very Good» på BREEAM Infrastructure rating.

Prosjektsjef i Skanska Hilde Ulvik og prosjektsjef Tom Hedalen på en av de midlertidige gang- og sykkelvegbroene over E18 som ble etablert som del av den forberedende anleggsentreprisen mellom Fornebukrysset-Strand
Prosjektsjef i Skanska Hilde Ulvik og prosjektsjef Tom Hedalen på en av de midlertidige gang- og sykkelvegbroene over E18 som ble etablert som del av den forberedende anleggsentreprisen mellom Fornebukrysset-Strand Dagrunn Husum

Arbeidet med den forberedende entreprisen på strekningen Fornebukrysset-Strand startet i juni 2021 og var ferdig i april 2023. Hensikten med det omfattende forberedende anleggsarbeidet var å klargjøre for og gi plass til at ny E18 senere skal bygges i dagens veilinje. Skanska Norge AS var entreprenør på entreprisen som omfattet riving av bygg og konstruksjoner, bygging av anleggsveger og riggområde, forsterking av store deler av grunnen i området kalksement og utskifting av gamle og utrangerte kabler for vann- og avløp. I tillegg ble det gjennomført flere omfattende midlertidige flyttinger av dagens E18

Dokumenterer bærekraftarbeidet

BREEAM Infrastucture (tidligere CEEQUAL) er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid ved gjennomføring av prosjekt og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter. At Skanska satte som mål å oppnå karakteren «very good» i BREEAM infrastructure, var noe de fikk plusspoeng for i anskaffelsesprosessen knyttet til den forberedende entreprisen.

Bærekraft og miljø i alle beslutninger

BREEAM Infrastructure teamet som har tildelt Skanska sluttkarakteren «very good» har i dette tilfelle lagt vekt på dokumenterte resultater på tema som ledelse, robusthet, hensyn til lokalsamfunn og interessenter, arealbruk og verdi, landskap og kulturarv, forurensning og ressurser.

-  God miljøledelse har vært viktig for at vi har kunnet gjennomføre prosjektet med ønsket sluttkarakter. Ved de aller fleste beslutninger underveis har hensynet til bærekraft og miljø blitt vurdert og tillagt vekt. I tillegg til samarbeidet mellom oss som entreprenør og Vegvesenet som byggherre fungert godt og bidratt til at vi har nådd målene for prosjektet, sier Skanskas prosjektsjef Hilde Ulvik.

Har sanket poeng for gjenbruk

Gjenbruk av materialer, produkter og ikke minst masser er ett annet punkt som har sanket mye BREEAM Infrastructure- poeng. I den forberedende anleggsentreprisen ble det revet rundt 140 boliger, næringsbygg, konstruksjoner, VA-anlegg og vegarealer. Gjennom hele riveprosessen har Skanska fortløpende vurdert ombruk av ulike materiale og masser. Blant annet er deler av asfalt og kantstein og lysmaster i stål og tre søkt gjenbrukt der det har vært mulig. I tillegg har det i prosjektet vært mye fokus på bærekraftig gjenbruk av masser og sanering av sterkt forurensede masser.

Dokumenterer at vi er på riktig vei

-E18 Vestkorridoren har som ambisjon å være et «utstillingsvindu for bærekraftig veibygging».  VI er derfor glad og stolt over at vår entreprenør Skanska her dokumenterer at vi er på riktig vei. For de to hovedentreprisene der arbeidet pågår nå, har vi satt enda høyere mål og vil styre mot BREEAM Infrastructure-ratingen «Excellent». Jeg har stor tro på at vi med riktig fokus og innovative løsninger også vil nå dette målet, sier prosjektsjef Tom Hedalen.

Kontakter

Hilde UlvikProsjektsjefSkanska Norge AS

Tel:41231424

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom