GlobeNewswire by notified

Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2023

Dela

OP Företagsbanken Abp
Delårsrapport 1.1–30.9.2023
Börsmeddelande 25.10.2023 kl. 9.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2023

  • OP Företagsbanken Abp:s rörelsevinst ökade till 259 miljoner euro (141).
  • Räntenettot ökade med 33 procent till 421 miljoner euro (316). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 41 miljoner euro till 53 miljoner euro (13) och provisionsnettot med 39 miljoner euro till 52 miljoner euro (13).
  • Nedskrivningarna av fordringar ökade med 46 miljoner euro till 63 miljoner euro (16). De förväntade kreditförlusterna inom fastighets- och byggbranschen ökade.
  • Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 229 miljoner euro (209). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 42 procent (57).
  • Utlåningen minskade på ett år med 1,6 procent till 28,0 miljarder euro (28,5) och inlåningen med 14,2 procent till 12,3 miljarder euro (14,3).
  • Segmentet Företagsbank och kapitalmarknads rörelsevinst ökade till 150 miljoner euro (57). Räntenettot ökade med 35 procent till 233 miljoner euro (172). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 31 miljoner euro till 42 miljoner euro (12) och provisionsnettot med 38 miljoner euro till 1 miljon euro (-37). Rörelsekostnaderna uppgick till 97 miljoner euro (94). Nedskrivningarna av fordringar ökade till 32 miljoner euro (1).
  • Segmentet Finansbolagstjänster och betalningars rörelsevinst ökade till 100 miljoner euro (90). Räntenettot ökade med 25 procent till 157 miljoner euro (126). Provisionsnettot uppgick till 47 miljoner euro (46). Rörelsekostnaderna ökade till 88 miljoner euro (80). Nedskrivningarna av fordringar, 27 miljoner euro, ökade med 17 miljoner euro.
  • Segmentet Baltikums rörelsevinst ökade till 27 miljoner euro (18). Räntenettot ökade med 35 procent till 50 miljoner euro (37). Provisionsnettot uppgick till 7 miljoner euro (8). Rörelsekostnaderna, 26 miljoner euro, ökade med 5 miljoner euro från jämförelseperioden. Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 4 miljoner euro (5).
  • Segmentet Gruppfunktioners rörelseförlust var -18 miljoner euro (-24). Finansieringspositionen och likviditeten förblev starka.
  • OP Företagsbanken Abp:s CET1-kapitaltäckning var 13,0 procent (11,9), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 4,3 procentenheter. OP Företagsbanken övergick under det första kvartalet till att använda schablonmetoden för kreditrisken i sin kapitaltäckningsanalys.

OP Företagsbanken Abp:s nyckeltal

Rörelsevinst (förlust), mn €1–9/20231–9/2022Förändr. %1–12/2022
Företagsbank och kapitalmarknad 150 57 165,0 186
Finansbolagstjänster och betalningar 100 90 10,8 138
Baltikum 27 18 51,7 24
Gruppfunktioner -18 -24 - -83
Totalt25914183,6265
Intäkter totalt55136750,2564
Kostnader totalt-229-2099,4-281
Kostnads-/intäktsrelation, % 41,5 57,0 -15,5* -49,8
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,2 3,5 2,7* 4,9
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,31 0,16 0,16* 0,22
30.9.202330.9.2022Förändr. %31.12.2022
CET1-kapitaltäckning, % 13,0 12,3 0,6* 11,9
Utlåning, mn €** 28 040 28 493 -1,6 28 309
Garantier, mn € 2 865 3 398 -15,7 3 412
Övriga exponeringar, mn € 6 103 5 715 6,4 6 354
Inlåning, mn € 12 301 14 336 -14,2 14 683
Nödlidande fordringar av
exponeringarna, %**
2,0 1,6 0,4* 1,5
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %** 0,27 0,07 0,20* 0,06

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.
* Förändring i relationstalet.
** Formeln för nyckeltalen ändrades vid början av 2023. Från början av 2023 inkluderar posten inte förändringar i verkligt värde på krediter som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Utsikter för återstoden av året

I ekonomin väntas en måttlig recession och inflationen väntas långsamt sjunka. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Ränteuppgången försvagar läget särskilt på fastighetsmarknaden och i byggbranschen. Utvecklingen på den globala placeringsmarknaden och det geopolitiska läget kan ha en plötslig inverkan på omvärlden.

En uppskattning av resultatutvecklingen för 2023 ges endast på gruppnivå i OP Gruppens bokslutskommuniké samt i del- och halvårsrapporterna.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Företagsbankens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt och förändringar i konkurrensläget.

Bedömningarna som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om hur omvärlden, OP Företagsbanken Abp och dess funktioner kommer att utvecklas, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2023 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2024:

Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2023 7.2.2024
Delårsrapport 1.1−31.3.2024 8.5.2024
Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024
Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024

Helsingfors 25.10.2023

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tlf 010 252 1387
Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tlf 010 252 198

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Constellation Brands to Report Third Quarter Fiscal 2024 Financial Results; Host Conference Call January 5, 202430.11.2023 22:30:18 CET | Press release

VICTOR, N.Y., Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announced today it will report financial results for its third quarter ended November 30, 2023, on Friday, January 5, 2024, before the open of the U.S. markets. A conference call to discuss the financial results and outlook will be hosted by President and Chief Executive Officer, Bill Newlands, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Garth Hankinson, at 10:30 a.m. ET, January 5, 2024. The conference call can be accessed by dialing +1-877-407-9121 and entering conference identification number 13742927, beginning at 10:20 a.m. ET. A live, listen-only webcast of the conference call will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News & Events section. When the call begins, financial information discussed on the conference call, and reconciliations of reported GAAP financial measures with comparable and other

Fluence Named an Official UN Global Compact Signatory Member30.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Fluence’s participation as a signatory member of the UN Global Compact is well ahead of the 2024-2025 expected timeline outlined in the Company’s 2022 Sustainability Report ARLINGTON, Va., Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluence Energy, Inc. (“Fluence”) (NASDAQ: FLNC), a leading global provider of energy storage products and services, and optimization software for renewables and storage, announced today that Fluence has been accepted as an official United Nations Global Compact signatory member, well ahead of the 2024-2025 timeline outlined in Fluence’s 2022 Sustainability Report. The UN Global Compact is the world's largest corporate sustainability initiative, calling on companies to align their operations and strategies with the Ten Principles of the UN Global Compact in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. By becoming a signatory, Fluence reinforces its commitment to these principles and the broader goals of sustainable development and aims to streng

Atlantic Petroleum – Condensed Consolidated Interim Report – 3rd Quarter 202330.11.2023 22:11:49 CET | Press release

Tórshavn, Faroe Islands, 2023-11-30 (GLOBE NEWSWIRE) -- P/F Atlantic Petroleum (NASDAQ Copenhagen: ATLA DKK) today posts its 3rd quarter results for 2023. This announcement should be read in conjunction with Atlantic Petroleum’s Condensed Consolidated Interim Report, which is released separately and posted on the Company’s website. Highlights for Q3 2023: G&A cost was DKK 2.0MM Operating loss was DKK 0.0MM Net loss was DKK 1.5MM Net assets/share-holders equity was DKK -98.8MM Bank debt was DKK 59.4MM Atlantic Petroleum in brief: Atlantic Petroleum participates in oil and gas joint ventures with reputable, international partners. Atlantic Petroleum P/F is based in Tórshavn, Faroe Islands, and the Company currently has subsidiaries and offices in the UK. Atlantic Petroleum’s shares are listed on NASDAQ OMX Copenhagen. Further Details: Further details can be obtained from Mark T. Højgaard, (markh@petroleum.fo). This announcement will be available, together with other information about Atl

Amlan® International Expands in Southern Vietnam with New Distribution Partner, Saigon Nutrition Corporation30.11.2023 22:00:00 CET | Press release

CHICAGO, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, the animal health business of Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC) and a global leader in mineral-based feed additives that optimize the intestinal health of poultry and livestock, is pleased to announce an expansion of their presence in the Southern Vietnam market through a new distribution partnership with Saigon Nutrition Corporation. Amlan entered into a distributor agreement with Saigon Nutrition effective September 30th, 2023. As a trusted brand in the animal health industry, Amlan is committed to bringing natural and effective feed additives to enhance animal health and productivity. Saigon Nutrition, which is well established and respected in the region, will manage the distribution of Amlan products for the Southern Region of Vietnam. This partnership will allow for better alignment of customer needs and industry demands. Saigon Nutrition is now authorized to distribute Calibrin®-Z, Varium®, Calibrin®-A, N

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer30.11.2023 21:00:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 30. november 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnHenrik Juuel2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelExecutive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Ident