Direktoratet for byggkvalitet

Tilsyn avslører ulovlige hybler

Del

I høst har 63 kommuner deltatt i en tilsynskampanje for å avdekke ulovlige hybler og utleieboliger. Mange melder blant annet om ulovlig bruk av kjellere og manglende rømningsveier.

Inngangsdør med nøkkel.
TIlsynskampanjen for hybler og utleieboliger viste at mange har etablert utleieenheter uten å søke kommunen om tillatelse. Foto Deyan Georgiev, Mostphotos

- En romslig kjeller kan danne utgangspunkt for en god bolig, men da må du søke kommunen først. Det er noen kriterier som skal være på plass for at kjelleren kan brukes, som lysinnslipp, godt inneklima og sikre rømningsveier, sier Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

Flere av kommunene som deltok i kampanjen har meldt resultatene sine inn til Direktoratet for byggkvalitet. Noen problemstillinger går ofte igjen. Eksempelvis er det flere steder etablert egne boenheter uten at det er søkt om tillatelse. Mange melder også om at kjellerarealer er ulovlig tatt i bruk til oppholdsrom og at rømningsvinduene ikke oppfyller minstekravene i regelverket.

Trygge og gode boforhold for alle

Direktoratet for byggkvalitet inviterte alle landets kommuner med på tilsynskampanjen. Kommuner fra Vardø i nord til Kristiansand i sør har ført tilsyn med leiligheter og hybler, og undersøkt om disse er lovlig tatt i bruk.

Kommunene var avhengig av tips fra publikum, og mange privatpersoner har meldt fra. Det er avdekket avvik i 145 av tilsynene som til nå er gjennomført som følge av kampanjen.

- Kommunene har gjort en veldig god innsats. Vi har også fått nyttige tilbakemeldinger fra kommunene om hvordan vi kan gjøre det enklere for dem å føre tilsyn. Dette er særlig viktig nå som mange merker et stort press på utleiemarkedet, sier Horne. 

Flere flyktninger må bosettes

Krigen i Ukraina har ført til at stadig flere flyktninger skal bosettes i norske kommuner.

- Vi har nå en situasjon der behovet for utleieboliger er større enn vanlig, samtidig som det bygges mindre. Det betyr ikke at vi kan gå på akkord med sikkerhet. Jeg håper denne kampanjen har vært til inspirasjon for kommunene og at de vil fortsette å bruke tilsyn som et virkemiddel for å sikre trygge og gode boforhold for alle, avslutter Horne.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Inngangsdør med nøkkel.
TIlsynskampanjen for hybler og utleieboliger viste at mange har etablert utleieenheter uten å søke kommunen om tillatelse.
Last ned bilde
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom