NAF

Bompengegebyrene: - Viktig å stramme inn

Del

Mange bilister har fått varsel om at de fremover må betale månedlig gebyr for å ha bombrikke i bilen. Nå vil samferdselsdepartementet se på ordningen på nytt. - Vi håper det raskt strammes inn på en ordning som svært mange har reagert på, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Mange har reagert på overgangen til månedspris på bombrikken.
Mange har reagert på overgangen til månedspris på bombrikken. NAF

En av bompengeinnkreverne i Norge, Fremtind Service, har varslet at de går over til månedlig bomgebyr på brikken du har i bilen, og bort fra at du betaler depositum på brikken. Flyt har allerede innført en slik abonnementsløsning. Nå varsler Samferdselsdepartementet at de vil begrense ordningen med månedsgebyr.

- Bompenger er lovpålagt å betale, og det må være strenge krav til hvilke gebyrer de som krever inn bompengene kan ta fra bilistene, sier Handagard.

Må reguleres

NAF har bedt om svar fra både Fremtind Service og Flyt om gebyrpraksisen, fordi medlemmer har reagert på endringen. Bompenger er en kontroversiell måte å finansiere samferdsel på, og det er viktig at ordningen er godt regulert.

- Vi håper arbeidet med å stramme inn går raskt, og at departementet lytter til de bekymringene vi og andre har kommet med. Det er viktig at selskapene som krever inn bompenger opptrer varsomt og ikke innfører unødige gebyrer, sier Handagard.

Folk er delt om bompenger

Folk er delt i synet på bompenger. Et flertall, 57 prosent, støtter bompenger til veiprosjekter og andelen som er positive til disse har økt over tid. Mens andelen som støtter bompenger til bypakker er lavere, og det er flere som er negative enn positive til bompenger i bypakkene. Det viser tall fra NAFs Trafikantbarometer. 

- Når bompengene går til en konkret strekning, ser du til slutt hva du betaler for. I byene, hvor bompengene kreves inn kontinuerlig og går til mange ulike tiltak, ser du ikke den sammenhengen. Det kan være en av årsakene til de delte meningene om bompenger. Fordi ordningen i seg selv skaper stor motstand blant mange, så blir det desto viktigere at innkreving av bompengene skjer på en ryddig måte, sier Handagard.

Bakgrunn

NAF har kartlagt folks holdninger til bompenger, både til strekningsvise utbygginger og til bypakker, gjennom mange år.

I hvilken grad synes du det er greit at bompenger går til veibygging:

Veibygging

2017

2019

2021

2023

Svært liten grad/liten grad

21 %

28 %

21 %

21 %

Verken eller/vet ikke

27 %

23 %

25 %

23 %

Stor grad/Svært stor grad

53 %

48 %

54 %

57 %

I hvilken grad synes du det er greit at bompenger går til bypakker:

Bypakker

2017

2019

2021

2023

Svært liten grad/liten grad

28 %

37 %

31 %

37 %

Verken eller/vet ikke

35 %

30 %

32 %

31 %

Stor grad/Svært stor grad

37 %

30 %

34 %

32 %

NAF Trafikantbarometer 2023, 2021, 2019 og 2017. Barometeret i 2023 er utført av Norstat for NAF, de øvrige av Kantar for NAF.

Undersøkelsen er landrepresentativ og i 2023 har 4224 personer svart.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom