Statens vegvesen

Lyser ut bygging av ny flomsikker veg på rv. 3

Del

Sikring mot flom er den største utfordringen når Statens vegvesen skal bygge ny rv. 3 på strekningen Evenstad-Imsroa i Stor-Elvdal. Nå lyser Vegvesenet ut arbeidet på den 5,4 kilometer lange strekningen.

Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet.
Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet. Stig Johansen/Statens vegvesen

Glomma stod to meter over dagens rv.3 på strekningen i høst, da uværet Hans skapte store utfordringer i Østerdalen og flere andre steder på Østlandet.

Nå håper Vegvesenet på god respons fra entreprenørbransjen. Planen er at vegarbeidet skal starte neste høst. Den nye vegen skal gå i ny trasè øst for dagens riksveg.

- Arbeidet passer godt også for mindre og mellomstore entreprenører, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Utbygging, rv.3 Østerdalen.

Bygges for 200 års flom

Stor-Elvdal kommunen vedtok tidligere år en justert reguleringsplan for strekningen. Den nye vegen skal blant annet bygges høyere i terrenget. Vegen vil ligge 50-100 meter nærmere elva enn dagens veg.

- Den nye vegen bygges for å tåle 200 års flommer, sier Eilertsen.

Byggestart høsten 2024

Kontrakten har en verdi på om lag 300 millioner kroner. Vegvesenet skal i første omgang velge ut tre entreprenører som får delta i finale heatet. Før sommeren 2024 er planen å stå igjen med en entreprenør. Det betyr byggestart høsten 24. Den nye vegen skal stå klar høsten 26.

Vegen blir ni meter bred med trafikksikkert rumlefelt i midten. Dagens rv. 3 skal bevares som lokalveg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet.
Rv. 3 I Stor-Elvdal skal sikres bedre mot flom mellom Evenstad og Imsroa. Nå er kontrakten sendt ut i markedet.
Last ned bilde
Vegvesenet skal bygge ny flomsikker veg på riksveg 3 i Stor-Elvdal kommune. Nå er jobben lyst ut.
Prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, rv.3 Østerdalen, planlegger byggestart høsten 2024.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.