Pensjonistforbundet

Usosialt innsparingstiltak: Enker taper tusenvis av kroner

Del

Det er flest enker rammes av Stortingets vedtak om at etterlattepensjonen ikke skal oppreguleres fra og med neste år. For mange utgjør dette et tap på flere tusen kroner årlig og en svekket kjøpekraft. - En hårreisende beslutning av Stortinget i dyrtiden vi er inne i, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.
Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.

Det strømmer inn henvendelser til Pensjonistforbundet fra enker og enkemenn som har fått brev fra NAV om at de ikke lenger skal få oppregulert gjenlevendetillegget i alderspensjonen fra neste år. Gjenlevendetillegget gis til enker eller enkemenn som får alderspensjonen sin beregnet basert på både egen og avdød ektefelles pensjonsopptjening.

Stortinget har vedtatt at enker og enkemenn født i 1944 eller senere ikke lenger skal få en årlig oppregulering av gjenlevendetillegget de mottar i alderspensjonen fra folketrygden. Endringen ble vedtatt av Solberg-regjeringen allerede i desember 2020, men får først effekt fra 2024. Støre-regjeringen har ikke gjort noe for å stoppe endringen.

Regelen vil i hovedsak ramme aleneboende kvinner. NAV har estimert at om lag 50 000 personer rammes, hvorav 93 prosent er kvinner og 7 prosent er menn. Pensjonitforbundet mener endringen er et usosialt innsparingstiltak som rammer aleneboende som må dekke alle utgifter selv.  Hvor stor effekten blir, vil avhenge av hvor mye gjenlevendetillegget utgjør av den enkeltes alderspensjon. Men det vil svekke deres kjøpekraft resten av livet, da deler av pensjonen ikke lenger skal oppreguleres.

Pensjonistforbundet har advart mot dette siden forslaget kom, sist for en uke siden under Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år.  – Det er hårreisende at kjøpekraften skal svekkes ytterligere i den dyrtiden vi er inne i. Mange sliter med å få endene til å møtes, og pensjonene er allerede underregulert som følge av pensjonsreformen, sier leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

De siste ti årene har alderspensjon fra folketrygden i gjennomsnitt hatt en realnedgang på 0,3 prosent i året. Prisene har steget mer enn pensjonene har økt, og nå vil dette forverres for en sårbar gruppe. –Vi ber Stortinget om å snu i denne saken. Det er utrolig at Stortinget mener det er fornuftig å redusere enkers pensjoner, samtidig som vi har et pensjonsfond på 15 300 milliarder kroner, sier Davidsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.
Leder for fag og politikk Ragnhild Nestaas Dahl og forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet har deltatt på Stortingshøringer om statsbudsjettet for neste år og advart mot å ta penger fra enker og enkemenn.
Last ned bilde

For et aldersvennlig samfunn

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har 255 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og om lag 700 lokallag og -foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i eldreomsorgen.

Følg pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Pensjonistforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye