Statens vegvesen

Lyser ut kontrakt for vedlikehold av Sluppen Viadukt i Trondheim

Del

Med en nyåpnet Nydalsbru i samme område i Trondheim forbereder nå Statens vegvesen å ruste opp Sluppen Viadukt. Nå er oppdraget lyst ut.

Foto: Statens vegvesen.

– Sluppen Viadukt som åpnet i 1972 er en 6-spenns bjelke platebru med totallengde på 171 meter, og ligger på E6 i Trondheim og krysser fv. 6690. Dette er en svært trafikkert strekning, hvor 22 500 kjøretøy i snitt kjører over brua på E6 hvert døgn, mens tilsvarende tall under brua på fv. 6690 er 12 500 kjøretøy, sier byggeleder Håkon Alstad i Statens vegvesen.

Han understreker at brua er helt trygg å bruke før den skal vedlikeholdes.

Dette skal gjøres

Brua er 171 meter lang og 12 meter bred. Gjennom å utføre disse vedlikeholdsarbeidene vil bruas levetid forlenges. Å ta godt vare på det vi har er både bærekraftig og god samfunnsøkonomi.

Vedlikeholdsarbeidene omfatter:

• Utskifting av fire fuger.

• Fjerning av gammel kantdrager og oppbygging av ny kantdrager med kjøresterkt rekkverk på begge sider.

• Reparasjon av betong på vingemur, landkar, brukropp og underside av brudekke.

• Forlenge avløpsrør.

• Montere lysmaster.

• Frese asfalt, legge membran og reasfaltere hele brua.

Trafikkavvikling mens arbeidene pågår

– Trafikken vil hovedsakelig gå i to innsnevrede felt over brua, mens det arbeides på en side av gangen. I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, så vil det være trafikk i ett felt over brua, sier Alstad.

Påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen.

I korte perioder må ett felt på fylkesvegen under brua stenges i omtrent ett døgn pga. støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn. Gang- og sykkelvegen under brua vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår.

Sentrale datoer

– Frist for å levere tilbud er 4. desember 2023. Forventet oppstart av arbeidene er i begynnelsen av mars 2024. I kontrakten er det frist for ferdigstilling av vedlikeholdsarbeidene for Sluppen Viadukt 30. november 2024, avslutter Alstad.

Les mer om prosjektet her:

E6 Sluppen viadukt | Prosjektside Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom