GlobeNewswire by notified

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2023

Dela

Stockholm, 20 oktober 2023 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2023

  • Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till KSEK 9 086 (9 714) eller SEK 0,67 (0,72) per aktie.

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -1 920 (1 375).

  • Nettoresultatet för samma period var KSEK -1 318 (-7 460) eller SEK -0,10 (-0,55) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till KSEK -3 721 (2 595) eller SEK -0,27 (0,19) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 18 720 (Vid årets början 22 533) vilket motsvarar SEK 1,38 (vid årets början 1,66) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångars bokförda värde uppgick vid periodens slut till KSEK 5 215 (vid årets början 5 215) vilket motsvarar SEK 0,38 (vid årets början 0,38) per aktie. Marknadsvärdet vid periodens slut uppgick till KSEK 5 346 (vid årets början 7 320).

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 24 749 (vid årets början 26 067) eller SEK 1,83 (vid årets början 1,92) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 84 % (85 %).

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl 08:30 CET.

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer1.12.2023 16:35:59 CET | pressemeddelelse

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer DLR har afsluttet obligationssalget i forbindelse med refinansieringen af rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 2. januar 2024 og har fastsat niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer i DKK, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering. Flere oplysninger om rentetriggere kan ses på www.dlr.dk/investor. Oplysninger om obligationssalget i forbindelse med refinansieringerne kan ses samme sted. Spørgsmål vedrørende rentetrigger kan rettes til Fondschef Nikolaj Knudsen på telefon 33 42 07 38. Med venlig hilsen DLR Kredit A/S Vedhæftet fil Fastsættelse af rentetrigger 2023-12-01

Hydro completes sale to Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Hydro has completed the USD 1.11 billion transaction for the sale of 30 percent interest in the Brazilian alumina refinery Hydro Alunorte and Hydro’s 5 percent interest in the bauxite producer Mineracão Rio do Norte (MRN), together with Vale’s 40 percent stake in MRN. “We are looking forward to work with Glencore to further develop Alunorte. Glencore has broad industrial experience within metals and mining, which adds to the significant progress our bauxite and alumina area has made to bring down the footprint of alumina production. This enables Hydro to strengthen our position in low-carbon aluminium,” says President and CEO, Hilde Merete Aasheim. Hydro and Glencore will continue efforts to reduce carbon emissions from Alunorte through the fuel switch project that aims to substitute fuel oil with LNG, and the electrification of boilers. This will bring Alunorte to the first decile on the global carbon curve already in 2025, positioning Alunorte as a leading supplier of low-carbon alum

Hydro fullfører salget til Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Pressemelding

Hydro har fullført transaksjonen på 1,11 milliarder USD for salg av 30 prosent eierandel i det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN), samt Vales eierandel på 40 prosent i MRN. – Vi ser frem til å samarbeide med Glencore for å videreutvikle Alunorte. Glencore har bred industriell erfaring innen metaller og gruvedrift, noe som forsterker den betydelige fremgangen forretningsområdet vårt for bauksitt og alumina vårt har gjort for å redusere fotavtrykket fra aluminaproduksjonen. Dette gjør Hydro i stand til å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Hydro og Glencore vil fortsette arbeidet med å redusere karbonutslippene fra Alunorte gjennom drivstoffbytteprosjektet som har som mål å erstatte tungolje med LNG, og elektrifisering av fyrkjeler. Dette vil bringe Alunorte til den første desilen på den globale karbonkurven allerede i 2025, og posisjonere Aluno

CONDITIONS FOR RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS1.12.2023 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2023-12-08BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2023-12-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered volume (corresponding nominal amount)3113: 300 million SEK +/-300 million SEK 3114: 300 million SEK +/-300 million SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 300 million SEK per bid 3114: 300 million SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 10 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2023-12-12Settlement amountTo be paid to the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system SWIFT: VPCSSESSXXX Account: 1 4948 6383 CTM BIC: RIKSSESS ALERT acronym: RIKSBANK Stockholm, 2023-12-01 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swed

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Finanskalender for 20241.12.2023 16:12:32 CET | pressemeddelelse

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Finanskalender for 2024 Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023 Hellerup, 1. december 2023 Finanskalender 27. marts 2024: Årsrapport for 2023 24. april 2024: Ordinær generalforsamling 30. august 2024: Halvårsrapport for 1. halvår 2024 Kontakt Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til: Kristian V. Myrup, direktør +45 70 25 00 05 e-mail: info@artha.dk Med venlig hilsen Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Vedhæftet fil Selskabsmeddelelse Optimum 2023 06 finanskalender