Konsesjon til ny lufthavn i Bodø

Del

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet. – Å få på plass konsesjonen er et nytt, viktig skritt på veien mot realiseringen av en ny, fremtidsrettet og bærekraftig lufthavn for Bodø og Nordland, sier Anders Kirsebom, som er konserndirektør Regionale lufthavner i Avinor.

Skisse av det nye terminalområdet på en ny lufthavn i Bodø slik den kan bli seende ut.
Slik kan det nye terminalområdet på nye Bodø lufthavn bli seende ut når alt står ferdig. Skisse: Avinor/Norconsult/LPO/Archus

Flyttingen av Bodø lufthavn ble endelig vedtatt av konsernstyret i Avinor i desember 2022. En ny lufthavn vil ha en vesentlig positiv betydning for utvikling av Bodø og regionen. Store sentrumsnære arealer blir tilgjengelig for byutvikling, når Bodø kommune overtar de områdene som utgjør dagens lufthavn. Det åpner for en klima- og miljøutvikling av byen, og gir også regionen en fremtidsrettet lufthavn som vil fylle behovene i lang tid fremover.

Konsesjonen er gitt etter en grundig prosess, som har involvert en rekke aktører i flere høringsrunder. Luftfartstilsynet oversendte sin innstilling til Samferdselsdepartementet i slutten av november i fjor, en innstilling der tilsynet vurderte at vilkårene for å gi konsesjon for den nye lufthavnen var oppfylte. – Vi har hatt et veldig godt samarbeid med både Bodø kommune, Forsvaret, Luftfartstilsynet og andre berørte under arbeidet med konsesjonssøknaden. Innstillingen fra samtlige har vært løsningsorientert, og det har nå resultert i at Samferdselsdepartementet har gitt konsesjon for den nye lufthavnen, fortsetter Kirsebom.

Det er over 20 år siden sist Avinor bygde en ny lufthavn. Det betyr at en rekke regelverk har fått endringer, tillegg eller har tredd i kraft og som Avinor som flyplasseier må sørge for er fulgt. Blant annet har regelverket for universell utforming for passasjerer og brukere blitt et viktig element. – Her vil jeg særlig berømme samarbeidet vi har hatt med representanter for brukergruppene og flyselskapene gjennom konsesjonsprosessen. De har vært viktige for oss for å finne gode, fremtidsrettede og akseptable løsninger for alle, avslutter Kirsebom.

De forberedende arbeidene med å føre frem vann, avløp, fiber og fjernvarme til den nye flyplasstomta er gjennomført og ferdigstilte. Dette ble gjort etter at departementet ga dispensasjon fra konsesjonskravet, blant annet for å unngå ytterligere forsinkelser og kostnadsøkninger for flytteprosjektet.

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

  • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
  • Kapasiteten på den nye terminalen vil være 2,3 millioner passasjerer i åpningsåret
  • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt 1 400 olympiske svømmebasseng
  • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
  • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum

Kontakter

Lenker

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye