NAF

Kan bli krise-år for togpendlerne

Del

Ett av fem tog til og fra Oslo i rushtid er forsinket eller innstilt så langt i år. - Flere tog i rute er nødvendig for å nå målene om å få flere reisende til å velge kollektivt fremfor bil, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Mann som venter på toget
Forsinkede tog skaper store utfordringer for de reisende. Skal flere kunne sette fra seg bilen, må alternativene være bedre enn i dag, mener NAF. NAF

Hittil i år er 18,5 prosent, nær ett av fem, tog til og fra Oslo i rushtid forsinket eller innstilt. En stor del av forsinkelsene skyldes signalfeil, feil på kontaktledninger eller på sporet. Når ett tog blir forsinket skaper det ofte også følgefeil i form av flere forsinkelser.  

- Rushtiden er den viktigste tiden på døgnet for pendlerne, men togtilbudet er ofte ustabilt, sier Handagard.  

Mye av jernbanenettet er slitent og trenger vedlikehold. Likevel legger regjeringen opp til at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen skal øke neste år i sitt forslag til statsbudsjett.  

- Dette kan derfor bety flere forsinkede tog. To ting må skje. For det første må det brukes mer penger på å vedlikeholde jernbanenettet. For det andre må det på plass nye ordninger slik at ansvaret for forsinkelser fordeles mellom de ulike aktørene i sektoren, sier hun. 

Må gi de reisende refusjon  

I en ny rapport som er overlevert samferdselsminister Jon Ivar Nygård pekes det på svakheter ved hvordan sektoren er organisert, på manglende sanksjonsmuligheter mellom togselskapene og Bane Nor og manglende incentiver for Bane Nor til å bedre sine ytelser.  

- Flere tog må gå i rute. For å få til det, mener vi det må nye virkemidler plass. Vi etterlyser en automatisk refusjonsordning som gjør at du får penger tilbake på månedsbilletten dersom togene på din strekning er forsinket. I dag er det for vanskelig å søke refusjon, sier Handagard.  

En automatisk refusjonsordning vil være et kraftig incentiv til aktørene i togsektoren, mener NAF. I dag får ikke de mange forsinkelsene og innstillingene konsekvenser i form av at de reisende får kompensasjon. 

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket. NAF mener refusjonen må skje automatisk, ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet.  

- Du må ha rett til refusjon også for kortere forsinkelser enn 30 minutter. Det gir mye sterkere incentiv til å bedre punktligheten når selskapene må kompensere for de gjentatte, kortere forsinkelsene, sier Handagard. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Grafikk som viser togforsinkelser
Hentet fra Bane Nors punktlighetsstatistikk, oppdatert 17.10.23
Last ned bilde

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom