GlobeNewswire by notified

Delårsrapport 2023, januari - september

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 789 MSEK (624), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 39 MSEK
 • Orderingången uppgick till 492 MSEK (675), motsvarande en minskning med 27%
 • Rörelseresultatet uppgick till 223 MSEK (179), motsvarande en rörelsemarginal på 28,2% (28,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 172 MSEK (135). Vinst per aktie uppgick till 3,69 SEK (2,90)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 167 MSEK (118)
 • Styrelsen har beslutat om uppdaterade strategiska mål för koncernen

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 2 265 MSEK (1 742), motsvarande en ökning med 30%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 119 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 877 MSEK (2 346), motsvarande en minskning med 20%
 • Rörelseresultatet uppgick till 584 MSEK (461, justerat rörelseresultat föregående år 434), motsvarande en rörelsemarginal på 25,8% (26,5, justerad 24,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 460 MSEK (356, justerat resultat efter skatt föregående år 330). Vinst per aktie uppgick till 9,87 SEK (7,64, justerad 7,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 400 MSEK (254)
 • Förvärv av ytterligare 20% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

VD-kommentar

NORMALISERAD ORDERINGÅNG OCH REKORDOMSÄTTNING
Kvartalet präglas av en blandad bild. Vi sätter nya rekord i omsättning och lönsamhet när vi nu kan leverera ut från vår stora orderbok. Samtidigt ser vi en tillfälligt försvagad orderingång kopplat till normalisering av order och kunders lagerjusteringar, som just nu präglar hela försörjningskedjan.

Kvartalets orderingång uppgår till 492 MSEK (675), motsvarande en organisk minskning om 25%. Vi bedömer att kvartalets orderingång påverkas negativt av normalisering av order och kunders lagerjusteringar med ca 150 MSEK, till skillnad mot motsvarande kvartal föregående år, då vi hade förköpsorder om 50 MSEK. De senaste årens störningar i den globala försörjningskedjan av elektronikkomponenter är nu till stora delar lösta vilket ger kortare leveranstider. Då vår orderbok fortfarande är högt över det normala, räknar vi med fortsatt normalisering av orderingång under ytterligare ett par kvartal. Vi bedömer dock att orderingången kommer förbättras framöver när kunders lager är i fas med marknadsefterfrågan.

Kvartalets omsättning uppgick till rekordnivån 789 MSEK (624), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 20% jämfört med motsvarande period förra året. Under föregående kvartal rapporterade vi om fördröjningar i leveranser kopplat till utrullningen av nytt affärssystem (ERP). De försenade leveranserna har tagits igen, och vi har nu en tillfredsställande leveranskapacitet.

Orderboken är 1 106 MSEK, vilket är en minskning med 210 miljoner sedan föregående kvartal. Vi bedömer att en långsiktigt normal orderbok över tid är cirka 500–600 MSEK.

USA LIGGER FÖRE EUROPA OCH JAPAN I NORMALISERING AV ORDER
Generellt ser vi en blandad bild av våra kunders behov, då vissa kunder vill ha leveranser så snabbt som möjligt, medan andra avvaktar med nya order för att hantera sina lager, när ledtider nu börjar normaliseras.

Vår största marknad, Europa, präglas av en snabb scenförändring där vi som väntat ser flertalet stora kunder som avvaktar med orderläggning då de redan lagt stora order under tidigare kvartal. Liknande situation ser vi även i Japan. I USA har vi sett denna trend redan under föregående kvartal och vi bedömer att lagerreduktion och ordernormalisering börjar bli klar i USA.

I Kina, som är en förhållandevis liten del av vår försäljning, fortsätter orderingången vara på låga nivåer, där ekonomin i stort utvecklats betydligt svagare än tidigare förväntningar.

STARK LÖNSAMHET
Vi fortsätter se en god utveckling av vår bruttomarginal som uppgår till 65,4% (63,6) drivet av en kombination av gynnsam valutasituation, genomförda prisjusteringar och effektivitet i vår supply chain. Våra rörelsekostnader ökade till 293 MSEK (225), motsvarande en organisk ökning på 24%. I stort samtliga av senaste årets planerade satsningar för att bygga en ny bas för framtida tillväxt är nu på plats och vi bedömer att rörelsekostnaderna kommer att öka i långsammare takt framöver då vi förväntar oss få effekt av genomförda satsningar. Under kvartalet når vi en ny rekordnivå för rörelseresultat med 223 MSEK (179) motsvarande en rörelsemarginal på 28,2% (28,7). Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 167 MSEK (118) vilket är påverkat av fortsatt rörelsekapitaluppbyggnad, primärtrelaterat till vårt lager.

Vår balansräkning är fortsatt stark och vi har inte längre någon räntebärande nettoskuld.

UPPDATERADE STRATEGISKA MÅL
Under september månad genomfördes vår kapitalmarknadsdag i Stockholm där uppdaterade mål kring tillväxt och lönsamhet presenterades. Bolagets tillväxtambition är att nå π (3,14) miljarder 2025 enbart genom organisk tillväxt. Till detta läggs kommande förvärv och vi talar om detta nya mål som π+ 2025. Lönsamhetsmålet höjdes till 25% EBIT. Även höjda mål för medarbetarenöjdhet och kundlojalitet presenterades. Inom hållbarhetsområdet presenterade bolaget sin ambition att ansöka till Science Based Targets initiative (SBTi).

UTSIKTER
Utsikterna i det korta perspektivet präglas fortsatt av kunders lagerjusteringar och normalisering av deras orderläggning. Vår underliggande marknad, rensat för dessa justeringar, ser fortsatt relativt stabil ut. Med en fortsatt stor orderbok har vi en bra position för god försäljning under en period av svagare orderingång. Vi bedömer att orderingången kommer förbättras framöver när kunders lager är i fas med marknadsefterfrågan.

Kundernas investeringsvilja i digitalisering, produktivitetsförbättringar och hållbarhet är hög och underliggande efterfrågan bedöms fortfarande vara god även om det finns en viss oro kopplad till hur industrin kommer att påverkas av en svagare konsumentköpkraft, ökande energikostnader och den komplicerade säkerhetspolitiska situationen.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2023-10-18

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:
Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01
Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 18 oktober 2023.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien, Förenade Arabemiraten (UAE) och Vietnam, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter mer än 800 personer och omsatte 2 506 MSEK under 2022. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

XPENG G9 Achieves a Five-Star 2023 Safety Rating from Euro NCAP6.12.2023 11:00:00 CET | Press release

The new XPENG G9, now on sale in Europe, received a five-star 2023 safety rating from Euro NCAPThis is XPENG's second five-star safety rating for an international model following the new P7 in October; and its first SUV obtained both Euro NCAP and C-NCAP five-star ratings AMSTERDAM, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (“XPENG” or the “Company,” NYSE: XPEV and HKEX: 9868), a leading Chinese smart electric vehicle (“Smart EV”) company, today announces that the international model of their flagship electric SUV, XPENG G9, has received a five-star 2023 safety rating from Euro NCAP. Euro NCAP's five-star safety rating system aims to help consumers, their families and businesses compare vehicles more easily and identify the safest choice for their needs. The tests, which replicate real-life road danger scenarios, represent the European gold standard for comprehensive automotive safety testing. The rating recognises the XPENG G9's advanced body structure and comprehensive passive s

AS Tallink Grupp: Managers’ Transactions6.12.2023 11:00:00 CET | Press release

Person subject to the notification requirement Name: AS Infortar Position: Closely associated person (X) Legal person Person Discharging Managerial Responsibilities in Issuer Name: Hanschmidt, Ain Position: Member of the Supervisory Board Name: Pant, Eve Position: Member of the Supervisory Board Issuer: AS Tallink Grupp LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75 Notification type: Initial Notification _____________________________________ Transaction date: 04.12.2023 Venue: Nasdaq OMX Tallinn Instrument type: Share ISIN: EE3100004466 Nature of the transaction: Acquisition Transaction details: (1): Volume: 105,178; Unit price: 0.68 EUR Aggregated transactions: (2): Volume: 105,178; Volume weighted average price: 0.68 EUR Anneli Simm Investor Relations Manager AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail Anneli.simm@tallink.ee

CDR-Life Announces First Patient Dosed in Phase 1 Study with Boehringer Ingelheim Evaluating Potential Treatment for Geographic Atrophy6.12.2023 11:00:00 CET | Press release

ZÜRICH, Switzerland, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CDR-Life Inc. today announced that the first patient has been dosed in the Phase 1 trial of BI 771716 for the treatment of geographic atrophy (GA). Licensed to Boehringer Ingelheim, BI 771716 is a highly specific antibody fragment of reduced size, enabling an optimized penetration through all retinal layers to the most critical target site driving GA disease pathology. The Phase 1 study (NCT06006585) is evaluating the safety, tolerability and pharmacokinetics of intravitreal single rising doses and multiple doses of BI 771716 as a potential treatment for GA. GA is a chronic and progressive, irreversible retinal disease that occurs in people with late-stage dry age-related macular degeneration (AMD) impacting the ability to see. More than 5 million people worldwide suffer from GA, of which more than 40% are legally blind. GA worsens with age, affecting 1 in 29 people above the age of 75 and 1 in 4 people above 90. Consequently, risi

ForFarmers N.V.: Approval competition authority for the acquisition of Piast Pasze Sp. z.o.o.6.12.2023 10:30:00 CET | Press release

Lochem, 6 December 2023 Approval competition authority for the acquisition of Piast Pasze Sp. z.o.o. Today, ForFarmers received approval from the Polish competition authority to acquire Piast Pasze Sp. z.o.o. ("Piast"). With this transaction, announced on 25 July 2023, ForFarmers/Tasomix's volume in Poland will expand by 410,000 tonnes, strengthening its position in the broiler sector in particular. Parties will work towards a closing of the acquisition. This transaction is in line with ForFarmers/Tasomix's strategic objectives to expand in the attractive Polish agricultural market. This press release contains information that qualifies as inside information within the meaning of Article 7 paragraph 1 of the EU Market Abuse Regulation. Note to the editor / For further information: Floor van Maaren, T: 06-29597746 Paweł Świerkula, Managing Director ForFarmers/Tasomix M + 48 510 22 00 22 • E: pawel.swierkula@tasomix.pl About ForFarmers ForFarmers N.V. is an international organisation tha