Norsk Osteopatforbund

Statsbudsjettet 2024: innspill til helse- og omsorgskomiteen.

Del

Osteopater, kiropraktorer, naprapater, og fysioterapeuter uten driftsavtale utgjør til sammen flere tusen autoriserte og kvalifiserte behandlere av muskel- og skjelettplager. Uten oss ville køene på fastlegekontorene vært enda lenger - likevel er vi helt glemt i årets statsbudsjett. 

Tomas Collin, leder av Norsk Osteopatforbund.
Tomas Collin, leder av Norsk Osteopatforbund.

I tillegg til den helsehjelpen som leveres av helseforetakene og kommunale tjenester, leveres det store mengder god helsehjelp av den private førstelinjetjenesten. Osteopater, kiropraktorer, naprapater, og fysioterapeuter uten driftsavtale utgjør til sammen flere tusen autoriserte og kvalifiserte behandlere av muskel- og skjelettplager. Uten denne tjenesten ville køene på fastlegekontorene vært enda lenger. I det fremlagte budsjett er disse yrkesgruppene og den tjenesten de leverer helt glemt, med et merkelig unntak – det foreslås å kutte den beskjedne refusjonen som gis til autoriserte kiropraktorer.

I sum leverer vi og våre kollegaer mye og god helsehjelp til store pasientgrupper. Vi tilfører kapasitet og valgfrihet i en presset førstelinje. Vi bidrar sågar til drift av Helsenett ved å betale pliktige tilskudd - på tross av at Helsenett forfordeler de store aktørene - for det koster jo det samme for Aleris som for den lille tverrfaglige klinikken på bygda. Vi er mange som ønsker en mer rettferdig prismodell for Helsenett basert på virksomheters størrelse slik at både store og små kan delta – det vil gi mer og bedre kommunikasjon og løfte kvaliteten.

Den vanlige pasienten vi møter er yrkesaktive kvinner og menn, du og jeg, med vondter og plager – som koster livskvalitet og sykepenger. Den private førstelinjetjenesten driftes i all hovedsak som små og mellomstore klinikker. En osteopat, et par fysioterapeuter, en kiropraktor, og kanskje en autorisert fotterapeut jobber side om side, og har regelmessig kontakt med fastleger og andre i førstelinjen. Vi gir kunnskapsbasert behandling, aktive tiltak og fysisk aktivitet. Fortellingen om det private som store aktører som drifter sykehus er ikke regelen, men unntaket. Det vanlige er heller ikke store utbytter, men helt ordinære lønninger på nivå med skattebetalere flest.

HDIR har mange oppgaver, og flere er på vei. De behandler søknader om autorisasjon og saksbehandlingstiden er svært lang, særlig for de med utenlandsk utdanning. Helsepersonell utdannet i Sverige har ventet i over ett år. Dette gjelder for alle grupper – representant Bollestad har spurt statsråden om dette – uten at det har ført til noen endring. Det er viktig å beholde helsepersonell, men også klokt å autorisere nytt kvalifisert personell, fremfor å la dem stå på vent.

Vi ønsker og vi kan bidra i vårt felles viktige arbeid med å gi helsehjelp, bidra til befolkningens helsekompetanse, og i det helsefremmende arbeidet. I stedet for å kutte i budsjetter og “glemme” denne sektoren - gjør heller bedre bruk av oss – for å gi riktig helsehjelp på riktig nivå - til de som trenger det.

Ansvarliggjør oss, og ta oss med i regnestykket.

Les hele høringsinnspillet her. 

Kontakter

Bilder

Tomas Collin, leder av Norsk Osteopatforbund.
Tomas Collin, leder av Norsk Osteopatforbund.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettplager.

Følg pressemeldinger fra Norsk Osteopatforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Osteopatforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Osteopatforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom