Norad

Ekstremfattigdom kan prege verden i tiår framover

Del

Rundt 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom. Nå peker trendene mot en svært svak nedgang i fattigdom i årene framover, og verden er ute av kurs til å nå målet om å utrydde ekstremfattigdommen innen 2030. Det viser en ny Norad-rapport som lanseres i forbindelse med FNs fattigdomsdag.

Rundt 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom og har mindre enn 29 kroner dagen å leve for, viser en nye Norad-rapport som lanseres på den internasjonale FN-dagen for avskaffelse av fattigdom. - Verden er milevis unna å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.
Rundt 700 millioner mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom og har mindre enn 29 kroner dagen å leve for, viser en nye Norad-rapport som lanseres på den internasjonale FN-dagen for avskaffelse av fattigdom. - Verden er milevis unna å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. Foto: Marte Lid (Norad).

– Situasjonen er svært alvorlig for verdens fattigste. Pandemi og kriser de siste årene har rammet økonomi og levekår hardt, og skapt politisk og økonomisk ustabilitet i mange utviklingsland. Verden er milevis unna å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

I anledning FN-dagen for avskaffelse av fattigdom 17. oktober gir Norad ut en ny rapport som gjør opp status for verdens fattigdom.

Fattigdomsreduksjonen har bremset opp 

Krig, konflikt, dyrtid og klimakrise preger verden. For mange lavinntektsland kommer disse krisene på toppen av konsekvensene etter koronapandemien, som var et stort tilbakeslag. Mens Vesten har hentet seg inn etter pandemien, sliter mange av de fattigste landene i motbakke. Hardest rammet er Afrika sør for Sahara. Regionen huser nå rundt 60 prosent av verdens ekstremt fattige,  i følge rapporten.

I årene framover vil en økende andel fattige bo i lavinntektsland med statsfinansielle problemer, politisk ustabilitet, vold og høy sårbarhet for økonomiske sjokk og klimaendringer. 

– At stadig flere av de fattige befinner seg i de landene som har de største utviklingsutfordringene gjør at kampen mot fattigdom nå bremser opp, advarer Solhjell.  

– Behov for massiv mobilisering 

FNs bærekraftsmål nummer 1 har som mål å utrydde all ekstremfattigdom innen 2030. Men nå peker trendene heller mot rundt 600 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom i 2030, viser Norad-rapporten.  

– For å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom må en radikal kursendring og en massiv internasjonal mobilisering til. Finansieringsgapet er enormt. Det internasjonale samfunnet må ikke slippe fattigdomsbekjempelse av syne, sier Solhjell.  

Hovedtall fra rapporten  

  • Norad estimerer at 704 millioner mennesker levde i ekstrem fattigdom ved utgangen av i 2022. Det er like mange eller kanskje litt flere enn i 2019. Verden har altså ikke hentet seg inn igjen etter tilbakeslaget under Covid-19.  

  • Trendene peker nå mot svært svak nedgang i fattigdom i årene framover. I stedet for en verden uten ekstrem fattigdom, er det fare for at rundt 600 millioner mennesker vil leve i ekstrem fattigdom i 2030. 

  • Fattigdom er i dag sterkt konsentrert i Afrika sør for Sahara, som huser rundt 60 prosent av verdens ekstremt fattige. 35 prosent av befolkningen i regionen er ekstremt fattige.  
      

  • I 1990 var det 3,6 milliarder mennesker på verdensbasis som levde under den høyeste fattigdomsgrensen på 6,85 USD. I 2022 er fortsatt 3,6 milliarder mennesker under denne grensen. Det skyldes i stor grad høy befolkningsvekst, særlig i Afrika sør for Sahara, men også stagnasjon i den globale middelklassen.  
      

  • 60 prosent av befolkningen i lavinntektsland lever i flerdimensjonal fattigdom, det vil si at de mangler et minimum av skolegang, helsetjenester, vannforsyning med videre. 

Les hele rapporten «Er de fattigste etterlatt på stasjonen? Status og perspektiver på verdens fattigdom» 

Norad presenterer rapporten på dette arrangementet i anledning FNs Fattigdomsdag. 

Kontakter

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Sammen beveger vi verden.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye