Standard Norge

Verdens standardiseringsdag (World Standards Day) 14. oktober

Del

På denne dagen setter standardiseringsorganisasjonene i hele verden søkelys på den viktige samfunnsinnsatsen som gjøres gjennom standardisering. I år er det FNs bærekraftsmål nr 3 som omhandler helse som vies mest oppmerksomhet.

Hele verden deltar i standardiseringsarbeidet
Hele verden deltar i standardiseringsarbeidet ISO

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år, men dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk samfunnsliv, næringsliv og alle innbyggere. Standarder gjør hverdag vår enklere, og uten standarder ville mye blitt mer komplisert og dyrere. 

Internasjonal innsats

Det er de tre internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO (The International Organization for Standardization), IEC (The International Electrotechnical Commission) og ITU (The International Telecommunication Union) som står bak markeringen av verdens standardiseringsdag (World Standards Day, WSD). Standard Norge, som Norges medlem i ISO, ønsker å gjøre denne dagen bedre kjent også her i landet.

Den organiserte standardiseringen startet i Norge for 100 år siden, nå i oktober. Standard Norge fortsetter dette viktige arbeidet for å sikre en god samfunnsutvikling de neste hundre årene også.

- Verdens standardiseringsdag skal synliggjøre at vi alle er en del av en større sammenheng. Standarder og standardiseringsarbeid gjør det mulig å komme fram til felles løsninger som er til beste for alle - uavhengig av landegrenser. Samfunnet fungerer ikke uten standarder. De er nødvendige for effektiv produksjon, reduksjon av tekniske handelshindre og for å oppnå sikkerhet og forutsigbarhet for enkeltindivider og samfunnet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom