Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist i et hobbyhold med fjørfe i Buvika i Troms

Del

Det er påvist fugleinfluensa i et hobbyhold med fjørfe i Buvika i Troms. Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner i et område rundt fugleholdet for å hindre videre smittespredning. Det er få berørte dyrehold i området, og konsekvensene for andre er foreløpige få.

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom dyresykdom og fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. 

-Dette er første gangen vi har funnet fugleinfluensa i et hobbyfjørfehold i Nord-Norge. Tidligere har det blitt påvist i kommersielle anlegg og på ville fugler. Fugleinfluensa er et problem vi må regne med å leve med i lang tid, vi ser at smitten er til stede hos ville fugler mer eller mindre hele tiden. Det betyr at alle som har fjørfe må være nøye med smittevern, sier Torkjell Andersen, fungerende regiondirektør i Mattilsynet region Nord.

Soner skal hindre videre smitte 

For å forebygge smittespredning har Mattilsynet innført en restriksjonssone bestående av en vernesone (3 km) og en overvåkingssone (10 km) rundt fugleholdet hvor smitten er påvist i Buvika. Opprettelse av soner i forbindelse med utbrudd av fugleinfluensa er et krav i EØS-regelverket.  

I sonene er det forbudt å transportere fugler, rugeegg, konsumegg fra dyrehold i sonene, fjørfekjøtt, fjørfegjødsel og andre produkter som kan bidra til å spre smitte. Alle fugler må holdes innendørs, eventuelt utendørs under tett tak i en innhegning med vegger av netting som hindrer kontakt med villfugl. Det er forbudt å arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fugler i sonene, og fugler fra sonene kan heller ikke delta på slike arrangementer utenfor sonene. 

Viktig med godt smittevern

Det er viktig at alle med fugler nå går gjennom smittevernet i eget dyrehold siden det er stor risiko for smitte fra ville fugler.  

Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse. Dette gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør.  

 

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte 

Fjørfeprodusenter og andre som har dyrehold med fugler må straks ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de får mistanke om at fuglene er smittet med fugleinfluensa.  

Les mer om tiltakene på Mattilsynets nettsider 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom