Ny robot skal bidra til å sikre Avinors rullebaner

Del

Stavanger lufthavn, Sola: I dag har Avinor og Stavangerselskapet Roboxi demonstrert en robot som skal ta lufthavndriften inn i fremtiden.

Roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola Øystein Løwer/Avinor

Video kan lastes ned og brukes til presseformål: https://vimeo.com/avinor/roboxi

Roboten, som er på størrelse med en personbil, er utviklet og produsert av Roboxi, et oppstartsselskap som holder til på Forus.

- Roboten er utstyrt med kameraer og sensorer og skal blant annet kunne sjekke rullebanelys . Den skal kunne oppdage og jage fugler, oppdage og fjerne fremmedelementer som kan skade fly (FOD), og inspisere gjerder og identifisere sprekker i asfalten. Den fjernstyres i første omgang av en operatør via et kontrollpanel og kan kjøre med en fart opp mot 100 km/t, forteller Magnus Olsen Finnesand, medgrunder av Roboxi. I fremtiden vil den også kunne kjøre autonomt.

Dette er et pilotprosjekt som inngår i Avinors teknologiportefølje og støttes av Innovasjon Norge. Målsettingen er å se på muligheten for å digitalisere flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene på flyside, som i dag utføres manuelt av Plasstjenesten. Prosjektet handler om å ta i bruk kunstig intelligens og 5G-teknologi for å håndtere data som samles inn av roboten selv. Dette skal bidra til å effektivisere og forbedre noen av de mange oppgavene plasstjenesten utfører i dag.

Behov for økt kapasitet til overføring av data i luftfarten

- Avinors behov for å teste 5G-teknologien drives av flere vesentlige faktorer. Dette inkluderer den stadig økende aktiviteten i luftfartsindustrien, med flere passasjerer og mer gods, samt økt samarbeid med andre transportsektorer. I tillegg ser vi en økning i bruken av autonome kjøretøy og droner, og behovet for avanserte sensorer og en pålitelig kommunikasjonsinfrastruktur som er avgjørende for luftfartens fremtid, sier Lars Vågsdal, teknologidirektør i Avinor.

Vi skal ikke kun bruke 5G for å få tilgang på internett. Teknologien skal integreres med eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur som er nødvendig for at vi kan oppfylle Avinors strenge sikkerhetskrav. Dette inkluderer kommunikasjon med Roboxi-roboten, forklarer Vågsdal. 5G-prosjektet er et separat forskningsprosjekt som gjøres i tett samarbeid med Telia.

Skal testes under ulike klimatiske forhold

Foruten testing i Stavanger, skal roboten også testes i Alta, hvor de klimatiske forholdene er litt annerledes og mer krevende enn i Rogaland.

-Det er viktig å kunne teste roboten på en god måte sammen med driftsorganisasjonen på både Sola og Alta, sier fagsjef for plasstjenesten i Avinor, Stig Jone Nevland.

-Jo nærmere den reelle driften vi kan teste, jo tydeligere blir tilbakemeldingene. Vi satser på å kunne gjennomføre kvalitetsmessig gode tester innenfor de oppgavene vi har plukket ut i første omgang, men tankene rundt andre oppgaver som roboten kan utføre i fremtiden kan være mange. Det som er veldig gledelig er at lufthavnene er så positive til å være med på testing av ny teknologi, legger Stig Jone til.

Kontakter

Bilder

Herfra styres roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Herfra styres roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Last ned bilde
Pressevisning av roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Pressevisning av roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Last ned bilde
Roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola
Last ned bilde

Lenker

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye