If

Søndre Land kommune i toppen i klimakartlegging

Del

Med sine 32,25 poeng, er Søndre Land kommune best på klimatilpasning blant de mellomstore kommunene i en fersk klimakartlegging.

Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. (Foto: Thomas Thomassen / If)
Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. (Foto: Thomas Thomassen / If)

For tredje gang har CICERO Senter for klimaforskning, på oppdrag fra forsikringsselskapet If, gjennomført en omfattende kartlegging av norske kommuners klimatilpasningsarbeid. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2020, før ekstremværhendelser som «Frank», «Gyda» og «Hans» – som mange har friskt i minne.

Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet.

Blant mellomstore kommuner (5 000-20 000 innbyggere) får Søndre Land flest poeng, etterfulgt av Skaun og Voss.

Mangler penger

Mange kommuner har mye arbeid igjen:

– På generelt grunnlag har ikke norske kommuner jobbet spesielt mye bedre med klimatilpasning de siste tre årene, og noen er fortsatt ikke i gang i det hele tatt. Dette er urovekkende, spesielt når vi ser at andelen ekstremvær øker i både hyppighet og omfang, sier Morten Thorsrud, konsernsjef i If.

–  I vår kartlegging forteller norske kommuner hvilke barrierer de møter på i dette arbeidet. Mangel på økonomiske ressurser, tid/kapasitet og personell med riktig kompetanse har litt gjengangere. Vi mener at sentrale myndigheter må på banen med tydeligere føringer, for uten kompetanse er det vanskelig for kommunene å prioritere, fordele ressurser og å gjøre de riktige tiltakene, legger han til.

Stavanger var beste kommune i undersøkelsen i 2019, og scorer best igjen i årets undersøkelse med full poengsum i alle steg. Blant de beste største kommunene (med flere enn 50 000 innbyggere) er Stavanger etterfulgt av Oslo og Asker.

Blant små kommuner (færre enn 5000 innbyggere) har Skjåk oppnådd høyest poengsum, etterfulgt av Kåfjord, Iveland og Lærdal (delt 2. plass), og Vinje og Nordkapp (delt 3. plass).

Disse kommunene er dermed eksempler på kommuner i ulike størrelseskategorier som har kommet langt i arbeidet med klimatilpasning.

Den nye normalen

I kategorien store kommuner (20 000-50 000 innbyggere) toppes listen av Sola, Indre Østfold, etterfulgt av Larvik og Lørenskog. Både Sola og Indre Østfold er blant kommunene som har økt poengsummen sin mest siden 2020, mens Larvik også var blant de beste kommunene i 2019 da de sist deltok i undersøkelsen. Lørenskog gjorde var blant toppkommunene også i 2020.

–  Den grundige kartleggingen viser at landets største kommuner er best på klimatilpasning, og at det er nettopp de mellomstore som klatrer mest. Men vi ser også at det er kommuner som selv har fått erfare ekstremværets herjinger som har kommet lengst på vei. Slik bør det ikke være. Mer ekstremvær er den nye normalen, og det må Norges innbyggere være trygge på at kommunene er rustet for, sier Morten Thorsrud i If. 

Slik gjennomføres kartleggingen som legger grunnlaget for Ekstremværrapporten 2023

  • Spørsmålene i den store kommuneundersøkelsen er utformet med utgangspunkt i et EU-verktøy for organisering av klimatilpasningsarbeid.
  • 174 norske kommuner besvarte undersøkelsen, som gjør at svarprosenten er markant høyere enn tidligere. Kommunene får poeng på bakgrunn av svarene de selv sendte inn. 

Vinnere

  • Best av de største kommunene: Stavanger (33 av 33 mulige poeng) 
  • Best av de store kommunene: Sola (32,5 av 33 mulige poeng) 
  • Best av de mellomstore kommunene: Søndre Land (32,25 av 33 mulige poeng) 
  • Best av de små kommunene: Skjåk (31,5 av 33 mulige poeng) 
  • Årets klatrer blant de beste: Indre Østfold (30,5 av 33 mulige poeng) 
  • Kartleggingen er delt inn i seks deler: Organisering, kartlegging av risiko og sårbarhet, identifisering av klimatilpasningstiltak, valg av tilpasningstiltak, gjennomføring, og evaluering/oppfølging.

Kontaktpersoner:

Lars Harald Weydahl, avdelingsleder for arealforvaltning, Søndre Land kommune
LarsHarald.Weydahl@sondre-land.kommune.no
Mobil: 41 33 75 60

Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsdirektør, If
andreas.handeland@if.no
Mobil: 416 16 274

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. (Foto: Thomas Thomassen / If)
Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. (Foto: Thomas Thomassen / If)
Last ned bilde
Morten Thorsrud er konsernsjef i If. (Foto: Kilian Munch / If)
Morten Thorsrud er konsernsjef i If. (Foto: Kilian Munch / If)
Last ned bilde

Dokumenter

Om If

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 7 900 dyktige medarbeidere kan 3,7 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Følg pressemeldinger fra If

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra If på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra If

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom