Statens vegvesen

Kunstig intelligens kan øke tunnelsikkerheten

Del
Bruk av kunstig intelligens for hendelsesvarsling i tunnel gir imponerende treffsikkerhet, viser ett av Statens vegvesens pilotprosjekter.
Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim.(Foto: Camilla Westvik)
Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim.(Foto: Camilla Westvik)

– Etter testuka i juni satt vi igjen med svært positive – og noe overraskende – resultater, forteller Marius Opheim og Erling Drangsholt i Statens vegvesen, som nylig har gjennomført et pilotprosjekt i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim.

Pilotprosjektet «AI for forbedring av AID systemer» har som mål å undersøke om bruk av kunstig intelligens (AI) kan bidra til mer treffsikker varsling av alvorlige hendelser i norske tunneler.

Systemet roper stadig ulv, ulv
89 riksveitunneler bruker automatisk hendelsesdeteksjon – eller AID – som en måte å automatisk varsle Vegtrafikksentralen om farlige hendelser som oppstår. Omtrent 90 prosent av varslene som VTS mottar er falske. Dagens AID-systemer detekterer kun endringer i bilde, ikke hva endringen er. Derfor kan systemet mistolke skygger og motlys som ukjente momenter, og sende ut falske varsler.

–Akkurat nå jobber AID-systemet mot oss, ikke for oss. For at systemet skal være mer til hjelp enn en byrde for oss, må vi redusere antall falske alarmer, understreker VTS-operatør Drangsholt.

Videoutstyret i norske tunneler er ofte fra byggeår. Det kan være årsaken til at dagens AID systemer på langt nær er treffsikre nok.

– Vi ønsket å undersøke om bruk av AI kan bidra til å redusere antall feilmeldinger. I tillegg ønsket vi å se på muligheten for å gjenbruke mest mulig av eksisterende teknisk utstyr. Resultatene vi satt igjen med etter testuka var overveldende positive, forteller Opheim.

Fra 10 til 90 prosent treffsikkerhet
I en tilfeldig syvdagersperiode med det gamle systemet, var knappe ti prosent av deteksjonene i kategorien «stansede kjøretøy» reelle hendelser. Etter etablering av AI, hadde systemet fått en reel deteksjonsrate på 90 prosent.

– De resterende ti prosentene var deteksjoner av saktegående biler i rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Systemet fanget opp at biler sto i ro, men mistolket stillstand som tegn til problemer. Dette er noe som AI-modellen må trenes opp til å kunne tolke rett, forklarer Drangsholt.

Årsaken til den markante nedgangen i antall falske alarmer er noe usikker. Men pilotens andre hovedfunn kan ha vært en stor bidragsyter.

– Ikke en eneste alarm ble utløst av motlys eller skygger. Dette betyr at vi har klart å fullstendig eliminere den største årsaken til feilmeldinger. Hvis man klarer å reprodusere våre resultater i andre tunneler, kan bruk av AI for AID være banebrytende for tunnelsikkerheten, konkluderer Opheim.

Tunnelens egen vakthund
AID fungerer ved at kameraer inne i tunnelen sender video til en server, som analyserer og definerer objekter, kjøretøy og fotgjengere. Dersom et mulig faremoment oppdages, sender systemet et «pop-up» bilde med direkte videostrøm til VTS. Operatørene verifiserer deretter hvorvidt hendelsen er reell, og igangsetter eventuelle tiltak.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim.(Foto: Camilla Westvik)
Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim.(Foto: Camilla Westvik)
Last ned bilde
Her oppdager kunstig intelligens en fotgjenger i Skansentunnelen. Når AID-systemet oppdager et ukjent objekt – slik som en fotgjenger – fremheves objektet med en rød boks. Det er denne direkte videostrømmen som blir sendt til VTS, som deretter bekrefter om varslet er reelt eller ikke, ved å sjekke hva systemet har valgt å fremheve. (Foto: Statens vegvesen)
Her oppdager kunstig intelligens en fotgjenger i Skansentunnelen. Når AID-systemet oppdager et ukjent objekt – slik som en fotgjenger – fremheves objektet med en rød boks. Det er denne direkte videostrømmen som blir sendt til VTS, som deretter bekrefter om varslet er reelt eller ikke, ved å sjekke hva systemet har valgt å fremheve. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde
Fra broen inne på kontrollrommet til VTS har man full oversikt over situasjonene som utspiller deg – i rommet og på hendelsesskjermene. Opheim og Drangsholt tror at kunstig intelligens kan gjøre det lettere for operatørene å få oversikt. (Foto: Camilla Westvik)
Fra broen inne på kontrollrommet til VTS har man full oversikt over situasjonene som utspiller deg – i rommet og på hendelsesskjermene. Opheim og Drangsholt tror at kunstig intelligens kan gjøre det lettere for operatørene å få oversikt. (Foto: Camilla Westvik)
Last ned bilde
Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim. (Foto: Camilla Westvik)
Automasjonsingeniør Marius Opheim og VTS-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nylig gjennomført et pilotprosjekt, om bruk av AI for automatisk hendelsesvarsling i rv. 706 Skansentunnelen i Trondheim. (Foto: Camilla Westvik)
Last ned bilde
Når VTS mottar et varsel fra AID-systemet, kommer den direkte videostrømmen fra hendelsen opp på denne skjermen. For anledningen har VTS hentet fram direkte videostrøm fra rv. 706 Skansentunnelen, som vises øverst i høyre hjørne. (Foto: Camilla Westvik)
Når VTS mottar et varsel fra AID-systemet, kommer den direkte videostrømmen fra hendelsen opp på denne skjermen. For anledningen har VTS hentet fram direkte videostrøm fra rv. 706 Skansentunnelen, som vises øverst i høyre hjørne. (Foto: Camilla Westvik)
Last ned bilde
Fra broen inne på kontrollrommet til VTS har man full oversikt over situasjonene som utspiller deg – i rommet og på hendelsesskjermene. (Foto: Camilla Westvik)
Fra broen inne på kontrollrommet til VTS har man full oversikt over situasjonene som utspiller deg – i rommet og på hendelsesskjermene. (Foto: Camilla Westvik)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom