GlobeNewswire by notified

SkiStar uppdaterar finansiella mål & utdelningspolicy

Dela

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) har idag fastställt uppdaterade finansiella mål och utdelningspolicy. Målen är uppdaterade för att spegla SkiStars strategiska prioriteringar och målsättningen att vara den ledande semesterarrangören för Skandinavien året runt.

Uppdaterade finansiella mål på medellång sikt
SkiStars styrelse har antagit följande finansiella mål:

  • Tillväxt: Rörelsens intäkter ska i genomsnitt över denna period öka med 6 procent årligen och avser organisk tillväxt justerat för förvärv och valutaeffekter. Ett förvärvat bolag klassificeras som förvärv under den första tolvmånadersperioden efter förvärvsdagen. Först därefter inkluderas bolaget i beräkningen av organisk tillväxt.
  • Marginal: Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till 18 procent. Uppdateringen av målet beaktar förändrad redovisning av förmedlade logiintäkter som bolaget övergick till i andra kvartalet 2020/21. Tidigare marginalmål var att överstiga 22 procent och förändringen av marginalmålet förklaras fullt ut av redovisningsförändringen. Därtill har bolagets verksamhet förändrats sedan den tidigare målsättningen fastställdes, särskilt inom drift av hotellverksamhet med en lägre marginal än genomsnittet.
  • Skuldsättning: Räntebärande nettoskuld ska understiga 2,5 gånger EBITDA, exkl. IFRS16-effekter. Tillfälliga avvikelser kan förekomma men ska över perioden inte överstiga 2,5x.

Mer flexibel utdelningspolicy
Styrelsen har vidare beslutat om en uppdaterad utdelningspolicy. Målsättningen är att 40-60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Den av styrelsen faktiskt föreslagna utdelningsnivån ska årligen anpassas med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå och investeringsbehov.

”SkiStar har gjort stora förändringar i verksamheten de tre senaste åren. Därför har vi nu uppdaterat våra finansiella mål och anpassat dem efter både de strategiska och redovisningstekniska förändringarna, så att vi förenklar förståelsen av SkiStar samtidigt som målen är relevanta för vår framtida resa. Den uppdaterade utdelningspolicyn ger oss också flexibilitet att utveckla SkiStar och skapa värde för aktieägarna”, säger Stefan Sjöstrand, vd och koncernchef på SkiStar.

Särskilt om den förändrade redovisningen av förmedlade logiintäkter
SkiStar har från och med andra kvartalet 2020/21 redovisat hela ersättningen från SkiStars kunder för logi som nettoomsättning och den ersättning som bolaget erlägger till logiägare redovisas som rörelsekostnad på raden handelsvaror. Tidigare redovisade bolaget nettot av erhållna intäkter från uthyrning och utbetald ersättning till logiägare som en provisionsintäkt i nettoomsättningen. I syfte att möjliggöra femårshistorik gällande effekten av den förändrade redovisningen avseende logi tillhandahålls nedan data avseende 2017/18 och 2018/19. Omräkningen avseende 2019/20 samt 2020/21 finns tillgänglig i delårsrapporten för perioden september 2020-februari 2021.

MSEK2017/18 rapporteratFörmedlat boende2017/18 omräknatFörändring (procentenhet)
Rörelsens intäkter2 548+4953 043
Kostnader-1 937-495-2 432
Rörelseresultat6110611
Rörelsemarginal24,0%20,1%-3,9
MSEK2018/19 rapporteratFörmedlat boende2018/19 omräknatFörändring (procentenhet)
Rörelsens intäkter2 688+5273 215
Kostnader-2 084-5272 611
Rörelseresultat6040604
Rörelsemarginal22,5%18,8%-3,7

Kapitalmarknadsdag
Senare idag, den 12 oktober 2023, kommer SkiStar i samband med sin kapitalmarknadsdag att närmare beskriva bolagets uppdaterade finansiella mål och utdelningspolicy samt strategiska prioriteringar.


Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 oktober 2023 klockan 08.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Martin Almgren, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

VALOE EXTENDS THE SUBSCRIPTION PERIOD OF THE CONVERTIBLE BOND 1/202330.11.2023 15:15:00 CET | Press release

Valoe Corporation Stock Exchange Release 30 November 2023 at 16.15 (Finnish time) The Board of Directors of Valoe Corporation has resolved to extend the subscription period of the Convertible Bond 1/2023 disclosed on 14 July 2023 until 29 December 2023 at 6.00 pm. In Mikkeli on 30 November 2023 Valoe Corporation BOARD OF DIRECTORS For more information: CEO Iikka Savisalo, Valoe Corporation tel. +358 40 521 6082 email: iikka.savisalo@valoe.com Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Main media www.valoe.com Valoe Corporation specializes in the clean energy, especially in photovoltaic solutions. Valoe provides PV technology based on its own back contact technology and related projects, project design and technology consulting. Valoe also provides manufacturing technology for PV modules, module manufacturing lines, modules and key components for modules, as well as IBC solar cells manufactured at the Company’s factory in Lithuania. Valoe is headquartered in Mikkeli, Finland, with production faci

Scatec awarded battery storage project for 103 MW in government tender in South Africa30.11.2023 14:53:04 CET | Press release

Oslo, 30 November 2023: Scatec ASA has been awarded preferred bidder status for the Mogobe (Ferrum) battery energy storage project totalling 103 MW/ 412 MWh under the first bid window of the Battery Energy Storage Independent Power Producer Procurement Programme (BESIPPPP) in South Africa, by the Department of Mineral Resources and Energy. Scatec will dispatch power under a 15-year power purchase agreement (PPA). “This marks another significant achievement for Scatec in South Africa and for the renewable energy transition in the country. Today’s award reaffirms our standing as a leading renewable energy player in South Africa. We applaud the South African government’s commitment and dedication to the battery storage procurement programme,” says Scatec CEO Terje Pilskog. Building on the experience garnered from our hybrid solar and battery storage projects at Kenhardt, we have established ourselves as a frontrunner in the dispatchable renewable energy landscape of South Africa and the A

Correction: New terms for DK0009414252 only english version30.11.2023 14:47:05 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen A/S 30th November 2023 Announcement no. 111/2023 Final terms for bonds to be listed 5thDecember 2023 On 5th December 2023, Jyske Realkredit A/S will be listing new Covered Bonds (SDO). Final terms for the bonds are attached to this announcement. The full prospectus for the Bond consist of the attached final terms and the previously disclosed ”Base Prospectus for the issue of Covered Bonds (SDO), Mortgage bonds (“RO”) and Mortgage Bonds (RO) and bonds issued pursuant to Section 15 of the Danish Mortgage-Credit Loans and Mortgage-Credit Bonds etc. Act (Section 15 Bonds).”, dated June 29th, 2023. Jyske Realkredit’s base prospectus is available on Jyske Realkredit’s home page jyskerealkredit.com Yours sincerely, Jyske Realkredit A/S www.jyskerealkredit.com Please observe that the Danish version of this announcement prevails. Attachments DK0009414096 - Final terms series 1 321.E.ok.25 IT1DK0009414179 - Final terms series 1 321.E.26 IT1DK0009414252 - Final terms series 1

Correction: Kun korrektion i den engelske version30.11.2023 14:47:05 CET | pressemeddelelse

, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Til Nasdaq Copenhagen A/S 30. november 2023 Meddelelse nr. 111/2023 Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 5. december 2023 Jyske Realkredit noterer den 5. december 2023 nye Særligt Dækkede Obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne. Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 29. juni 2023. Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk. Venlig hilsen Jyske Realkredit www.jyskerealkredit.dk Vedhæftede filer DK0009414252 - Endelige vilkår serie 1 321.E.EUR.26 IT1DK0009414096 - Endelige vilkår serie 1 321.E.ok.25 IT1DK0009414179 - Endelige vilkår serie 1 321.E.26 IT1