Forslaget til statsbudsjett for 2024 på Husbankens ansvarsområder

Del

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2024, dersom det blir vedtatt.

Familie rundt middagsbirdet
Ricardofoto Husbanken

Utlån

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 24 milliarder kroner i 2024. Det er på samme nivå som i 2023, da den opprinnelige rammen på 21 milliarder kroner ble økt med 3 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Startlån skal prioriteres innenfor lånerammen. Inntil en milliard kroner kan prioriteres til lån til utleieboliger og lån til boligkvalitet i distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks.

Bostøtte

Regjeringen foreslår å videreføre de midlertidig økte satsene i bostøtten og ekstrautbetalinger til høye strømutgifter til og med mars. Bostøtten indeksreguleres på vanlig måte i 2024.

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger ble opprinnelig avviklet i 2023, men ble midlertidig gjeninnført i revidert nasjonalbudsjett med en tilsagnsramme på 400 millioner kroner for 2023. Den midlertidige gjeninnføringen av tilskuddet er ikke videreført i regjeringen forslag til budsjett for 2024.

Dersom forslaget til statsbudsjett vedtas, blir det ikke lenger mulig for kommunene å søke om tilskudd til utleieboliger. Den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet for 2024 vil dekke utbetaling av tidligere gitte tilsagn om tilskudd.

Husbanken har midler igjen på tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger for 2023, som kommunene fortsatt kan søke på i år.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme for investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2023 på tre milliarder kroner. Det tilsvarer en videreføring av nivået i 2023 etter tilleggsbevilgningen som kom i revidert nasjonalbudsjett.

Tilskudd til boligtiltak

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 37,5 millioner kroner i 2024. Det er en økning på 15,3 millioner kroner sammenliknet med 2023.

Minst 21 millioner kroner av tilsagnsrammen skal brukes til boligtiltak i distriktene, mens minst 7 millioner kroner skal gå til boligsosiale tiltak.

Tilskudd til bolig og områdesatsing i byer

Budsjettforslaget innebærer at tilskuddsordningen får en tilsagnsramme på 20 millioner kroner i 2024. Midlene skal tildeles Oslo, Bergen og Trondheim.

Tilskudd til studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 studentboliger i 2024. Det er på samme nivå som i 2023. Tilskuddssatsene tilpasses forventet prisvekst.

Tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem
Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 300 millioner kroner til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem i 2024. Det tilsvarer en økning på 36,3 millioner kroner sammenliknet med nivået etter revidert nasjonalbudsjett i 2023.


Rentekompensasjonsordning for skolebygg
Regjeringen foreslår å innføre en ny rentekompensasjonsordning for investeringer i skolebygg. Investeringene skal gå til investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

Rentekompensasjonsordningen skal ha en total ramme på 8 milliarder kroner over 8 år. 1 milliard kroner blir faset inn i statsbudsjettet for 2024. Ordningen skal gjelde fra 2. halvår.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye