Oslo Havn KF

Beredskapshavn vil gjøre byen tryggere

Del

Oslo må styrke beredskapen og trenger en ny felles havn for nødetatene.

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut.
Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord. Bildet viser en illustrasjon av hvordan en slik beredskapshavn kan se ut. Nordic Office of Architecture Nordic Office of Architecture/Oslo Havn

- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg. 

Nødetatene samler kreftene 

Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn har sett på mulighetene for å etablere en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord.   

Arbeidet startet i 2022 og har vært ledet av Oslo Havn. Det er et ønske at beredskapsetatene samles i en ny kraftfull beredskapshavn. I dag er de spredt på Akershusstranda, Vippetangen og Sjursøya. 

Nødetatene er samstemte i at Oslo blir tryggere, hvis det etableres en felles beredskapshavn. 

- Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, og en samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, sier leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand i Oslo politidistrikt.  

Brannbåter på Vippetangen 

Brann- og redningsetaten (BRE) presiserer viktigheten av rask utrykning og nærhet til den nye sentrum brannstasjon for sine båter. Brannbåtene vil fortsatt ligge på Vippetangen eller Langkaia.   

- Vi er opptatt av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske hendelser, og må opprettholde nærhet mellom brannstasjon og brannbåter slik vi har i dag. Vi ser positivt på muligheten til å samle materiell og utstyr til oljevernberedskap på Kongshavn, fordi kravene til utrykningstid ikke vil være like høye for denne tjenesten, sier brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.   

Lavt klimaavtrykk 

Planene for ny beredskapshavn er tegnet av Nordic Office of Architecture. De viser at det er mulig å etablere en beredskapshavn med nødvendige fasiliteter og kaiplasser på Kongshavn Nord. 

- Ved å etablere flytende kaianlegg for beredskapshavna, unngår vi mudring og utfyllinger i sjøen på Kongshavn Nord. Det er en snill måte å utvikle området på og bra for miljøet, sier Ingvar M. Mathisen, Havnedirektør i Oslo Havn. 

Politiets sjøtjeneste og Beredskapstroppen vil få faste plasser til sine båter i det flytende kaianlegget. Det blir også plass til Bymiljøetaten og Oslo Havns båter. I en nødsituasjon vil disse kunne stilles til disposisjon for nødetatene. Slik styrkes beredskapen ytterligere.  

Statsforvalteren, Vann- og avløpsetaten, Tolletaten og taubåtberedskap er tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.  

På land er det tegnet inn verksteder, ramper, skipshall, lager, garasjer, garderober og et kontorbygg på seks-syv etasjer.  

Flere friarealer på Hovedøya  

Bymiljøetaten har i dag to arbeidsstasjoner på Hovedøya, hvor de oppbevarer utstyr til drift og vedlikehold av øyene i Oslofjorden. 

- Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens befolkning, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.  

En felles beredskapshavn på Kongshavn vil frigjøre attraktive arealer og bygninger i Byhavna. Det gir mer plass til byliv for Oslos innbyggere.  

- Oslo Havn kan samle sin administrasjon og operative tjenester på Kongshavn Nord. Da får vi tettere daglig kontakt med de andre sjøtjenestene, sier Mathisen.   

Ideell plassering 

- Slik vi vurderer det, er det ingen andre steder i Byhavna eller Sydhavna som er bedre egnet til beredskapshavn. Kongshavn Nord er ideell med tanke på utrykning til hendelser i Fjordbyen, øyene i Oslofjorden og den kommersielle havna, sier Mathisen i Oslo Havn. 

Kontaktinfo for media:  

Oslo Havn: 

  • Plan - og utbyggingsdirektør Espen Dag Rydland (908 28 271) 

  • Kommunikasjonsrådgiver Hans Kristian Riise (413 33 710) 

Politiet: 

  • Kommunikasjonsrådgiver Siv Alsèn (906 93 616) 

BYM: 

  • Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven (911 78 929) 

OBRE:  

  • Brannsjef John Myroldhaug (982 25 900) 

  • Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen (982 25 824)  

Beredskapsetaten:  

  • Etatsdirektør Ann Kristin Brunborg (957 76 990) 

Bilder

- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg. Foto: Tarjei Strand Arntsen/BER
- Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, sier beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg. Foto: Tarjei Strand Arntsen/BER
Last ned bilde
Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens befolkning, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.
Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens befolkning, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten.
Last ned bilde
Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.
Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.
Last ned bilde
Brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.
Brannsjef Jon Myroldhaug i Brann- og redningsetaten i Oslo.
Last ned bilde
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen
Last ned bilde
Flyfoto av Kongshavn Nord til høyre i bildet og Grønlia til venstre i bildet. Alnaelva renner ut mellom Grønlia og Kongshavn.
Flyfoto av Kongshavn Nord til høyre i bildet og Grønlia til venstre i bildet. Alnaelva renner ut mellom Grønlia og Kongshavn.
Last ned bilde
Illustrasjon som viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, Bymiljøetaten og Statsforvalter sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn.
Illustrasjon som viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, Bymiljøetaten og Statsforvalter sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn.
Last ned bilde

Om oss

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye