Barn og unge er de viktigste vi har, satsning på barnehage og skole er for dårlig

Del

Vi lever i en dyrtid, der mange sliter og hverdagene for mange føles utrygge. Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og i dette budsjettet blir de unge ikke prioritert høyt nok. Vi opplever flere i barnehage og skole som trenger tettere oppfølging og derfor er det nå viktig å satse på barn og unge i budsjettet 2024.

Haakon Eltvik

Vi lever i en dyrtid, der mange sliter og hverdagene for mange føles utrygge. Vi er kommet ut av en pandemi der de unge betalte den høyeste prisen, og i dette budsjettet blir de unge ikke prioritert høyt nok.

Vi opplever flere i barnehage og skole som trenger tettere oppfølging og derfor er det nå viktig å satse på barn og unge i budsjettet 2024.


Skoleledelse er en av de viktigste, men også vanskeligste lederfunksjonene i samfunnet, og vi vet at det er avgjørende med god skoleledelse for å skape gode og trygge barnehager og skoler.
Vi må styrke laget rundt lederne, lærerne og elevene. Vi trenger flere hender for å løse vårt oppdrag!

  • Barna våre er det viktigste vi har og Skolelederforbundet er glad for at en i budsjett 2024 viser en vilje til å satse, men det er forlite og vi trenger en opptrappingsplan på midler til barnehage, skole og SFO.
    Satsningen på forebyggende team i kommunene er riktig, men for svak.
    Vi ser at flere barn trenger tettere oppfølging og det må følges opp med flere midler til å kunne få inn ulike yrkesgrupper i skole og barnehage sier forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

 

 Skolelederforbundet hadde håpet på en styrking av kommuneøkonomien, for å gi større rom til å satse på barn og unge i kommunene. Vi er fornøyde med at det ser ut som om det kompenseres for prisstigning, men dette vil ikke gi rom for å styrke hverdagen til barna våre.

  • Det er behov for flere ansatte for å styrke laget rundt eleven, og Skolelederforbundet mener at dette i for liten grad er vektlagt i budsjettet. Når de frie inntektene til kommunene blir stående omtrent på stedet hvil, blir det krevende for skolene å skape det nødvendige handlingsrommet for å sikre et godt skole- og barnehagemiljø for alle barn og unge fremover. Skolelederforbundet er fornøyd med en har sett behovene, men når det kommer til ressursene er det på mange måter kun symbolske midler som settes av sier Stig Johannessen

Laget rundt skolen og eleven må styrkes

 Skolelederforbundet er fornøyd med det settes av midler til at elever skal fullfører videregående opplæring, videreføring av gratis tilbud i SFO og at prisene i barnehagen reduseres. For at kvaliteten i barnehage og SFO skal ivaretas, må det også følge midler til økt bemanning. Regjeringen legger inn ti millioner for å øke kompetansen hos SFO ansatte, det er et sterkt og ønsket behov.  Her bør man øke innsatsen, samt lage en opptrappingsplan.

Vi er fornøyde med at det settes av ekstra midler til å forebygge mobbing, det er en start, men lite penger. Vi støtter at budsjettet styrker samisk i barnehagen, skolene og i høyere utdanning.

Satsningen på læremateriell og utstyr til en mer praktisk skole er et viktig element, men det er lite penger som skal fordeles på mange.

PIRLS undersøkelsen som kom i år og Pisa undersøkelsene viser at for mange unge er lite motivert for lesing og leser dårligere enn tidligere. Vi hadde forventet at det kom en sterk satsning på leselyst i barnehagene og skolene.  Regjeringen foreslår å øke skolebibliotekene med fem millioner til 30 mill, det er en for liten. Skolelederforbundet håper at Stortinget vil finne midler til å styrke dette.

Det å få alle barn til å bli glade i å lese er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape mestring, forståelse og deltagelse i skole og barnehage. Bøkene tar oss med til nye verdener, og gir oss videre perspektiv på oss selv og verden. De er med på å bygge demokratiet. Er du ikke en god leser, mister du mestring og læring, avslutter forbundsleder Stig Johannessen fra Skolelederforbundet. 

Skolelederforbundet er skuffet over at regjeringen ikke har prioritert oppvekstsvilkår og opplæring like høyt som det fortjener. Barna våre er de viktigste vi har og vi må ha et reelt nasjonalt løft for barnehage, skole og SFO. Mange av ordningene er søkbare og det betyr byråkrati, samtidig som midlene vil bli skjevt fordelt. Budsjettet gir ikke det rommet vi trenger for å styrke barn og unges oppvekst.

 

 

 

Kontakter

Bilder

Skolelederforbundet

Fagorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Følg pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skolelederforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Landets viktigste ledere må bli satt pris på!6.3.2024 14:08:56 CET | Pressemelding

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets lønnsforhandlinger. Forbundsleder Stig Johannessen er tydelig på hva som er viktigst for Skolelederforbundet. Ledere i skoler og barnehager har ikke fått reallønnsvekst de siste årene. Vi lever i en dyrtid, og vi ser at ledere innen oppvekst, skole og utdanning har fått mindre igjen. Samtidig vet vi at næringslivet går godt og at det er rom for å prioritere de viktigste lederne, sier Stig Johannessen.

Mangler Norge noen priser? Ja, den viktigste lederen trenger å bli hedret og sett!9.2.2024 10:14:41 CET | Pressemelding

Skolelederforbundet etablerer prisen: Viktigste Leder. Den har som formål å hedre og anerkjenne ledere i barnehage og skole. Ledere innen oppvekstsektoren blir ikke anerkjent og verdsatt så mye som de fortjener. De er heltene som står på for barn og unge morgen, dag og kveld, og jobber steinhardt for at barn og unge kal ha det bra, trives og lære. De er landets viktigste ledere, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Elevundersøkelsen 2024 må tas alvorlig. Mobbetallene øker for andre år på rad.22.1.2024 14:32:11 CET | Pressemelding

Elevundersøkelsen som ble presentert i dag viser at de fleste elevene har det bra på skolen. 8 av 10 elever sier at de trives godt på skolen. Det er bra, men for mange barn og unge blir mobbet og føler utenforskap. Mobbetallene øker for andre år på rad. Slik kan vi ikke ha det. Vi må ta elevene på alvor og det er vi som voksne som må ta ansvar. Sier nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye