Høgskolen i Innlandet

Et positivt statsbudsjett

Del

Statsbudsjettet for 2024 inneholder gode nyheter for Høgskolen i Innlandet med økt grunnfinansiering og nye studieplasser.

Portrettfoto av Peer Jacob Svenkerud
Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolen i Innlandet.

– For første gang får vi en samlet tildeling over statsbudsjettet på mer enn 1,5 milliarder kroner. Budsjettet inneholder friske midler til å dekke ekstrakostnader som følger av at vi er en institusjon med flere studiesteder i en stor region, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Forslaget til statsbudsjett 2024 inneholder både nye satsinger til HINN, men har også med seg noen reduksjoner som delvis var uventet. I sum får HINN en økning på rundt kr 19 mill. utover høgskolens tidligere prognoser, og deler av dette er knyttet til nye oppgaver.

– I sum er vi godt fornøyd med satsinger som bygger opp under de strategiske målene våre og ambisjonene som ligger i utviklingsavtalen vår med Kunnskapsdepartementet fram mot akkreditering som universitet, sier Svenkerud.

Satser på desentral utdanning

Regjeringen skriver i budsjettet at den prioriterer å tilby utdanning i hele landet, nær der folk bor. Den styrker bevilgningene til utdanningsinstitusjonene for å sikre desentraliserte og fleksible utdanningstilbud med 200 millioner kroner.

Institusjoner som HINN, som allerede har mange desentraliserte studiesteder og fleksible utdanningstilbud, styrkes forholdsmessig mest.

– Vår andel av bevilgningen er 21 millioner kroner. Vi har jobbet sammen med andre institusjoner for å skape forståelse for økte kostnader ved desentraliserte modeller, og har fått gjennomslag. Det er et viktig prinsipp som nå slås fast, sier Svenkerud.

Nye studieplasser

Høgskolen i Innlandet får også 40 nye studieplasser av i alt 255 nye plasser nasjonalt. Det tilsvar om lag 15 prosent av det totale antallet nye studieplasser.

Høgskolen blir bedt om å opprette 20 plasser i fysioterapi i Elverum og 20 plasser i vernepleie i Kongsvinger. Dette er treårige studier med opptak hvert år.

Studieplassene betyr en styrking av fagmiljøene knyttet til høgskolens ferske doktorgrad innen helse og velferd (HELVEL).

– Vi er glade for regjeringens beslutning og skal jobbe hardt for å få på plass gode utdanningstilbud. Vi håper å være i gang fra høsten 2024, sier rektor.

Statsbudsjettet inneholder også en engangsbevilgning til investeringer som er nødvendige for å etablere en fysioterapiutdanning.

Høgskolens Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) kommer inn i statsbudsjettet med en fast bevilgning på 3 millioner kroner årlig. Dette vil styrke doktorgraden vår innen innovasjon og tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Usikkert om finansieringsmodell

Tidligere i år foreslå regjeringen å innføre en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Alle utdanninger i Norge har vært plassert i en av seks finansieringskategorier etter hvor kostnadskrevende utdanningen er. Institusjonene har blitt tildelt midler etter hvor mange studieplasser de har i hver kategori. Regjeringen har varslet en reduksjon fra seks til tre kategorier.

Kunstfaglige utdanninger som har vært plassert i de to øverste finansieringskategoriene i det gamle systemet, ender i den midterste kategorien i det nye. For høgskolen gjelder dette blant annet studier ved Den norske filmskolen, tv-skolen og spillskolen.

– Vi er fortsatt usikre på hva denne endringen betyr i praksis. Uansett er disse utdanningen viktige for høgskolen og skal ivaretas. Vår ambisjon er at de skal være faglige spydspisser for oss, sier Peer Jacob Svenkerud.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye