Statens vegvesen

Seks dødsfall i septembertrafikken i Vestland

Del
Heile 6 personar omkom i trafikken i Vestland i september månad. Så langt i år er talet på trafikkdrepne i fylket 13.
Vi er alle ansvarlige for å kjøre hensynsfullt og oppmerksomt for å minske risikoen for at ulykker kan skje. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen.
Vi er alle ansvarlige for å kjøre hensynsfullt og oppmerksomt for å minske risikoen for at ulykker kan skje. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen.

– Dette er ei urovekkande utvikling, seier seksjonsleiar Torun Emma Torheim i Statens vegvesen.
– Me må fleire år tilbake for å finna slike tal.

I heile 2022 døydde 8 personar i trafikken i Vestland, i 2021 var talet 7.

Søkelys på trafikksikkerheita

– Dette viser kor viktig det er at me har full styrke på trafikksikkerheitsarbeidet. Me jobbar heile tida med tiltak for å redusera talet på ulukker og nå Nullvisjonen om ingen drepne eller hardt skadde i trafikken, seier Torheim.

Ho minner om at me som ferdast i trafikken har ansvar for å vera merksame og omsynsfulle, og kjem samstundes med ei oppfordring:

– No kjem hausten for fullt. Når det blir mørkt større delar av døgnet er det enda viktigare å passa på at me er synlege for kvarandre. Bruk refleks og lys når du går eller syklar! Køyreforholda blir også vanskelegare, med lauv, vatn og is som gjer vegbana glatt. Nokre stader kan også snøen vera rett om hjørnet. Tilpass farten etter forholda.

Høge dødstal også på landbasis

Også på landsbasis ser det mørkt ut i år. Etter mange år med positiv utvikling i ulukkestala har trenden snudd i 2022 og 2023. Ved utgangen av september hadde 100 menneske mista livet i trafikken. På same tid i fjor var talet 89.

– Det var totalt 19 dødsfall i trafikken i september. Ikkje sidan 2013 har like mange omkomme i den første haustmånaden, fortel Torheim.

Nokre nasjonale trendar peiker seg ut. Vanlegvis ser me at det er noko fleire omkomne på fylkesveg enn på riksveg. I år er det omvendt. Dette gjeld også for Vestland, der 9 av dei totalt 13 dødsfalla har skjedd på riksvegar, 4 på fylkesvegar.

Mange ulukker med fleire omkomne er med på å dra tala opp. Berre dei siste tre månadane har ein sett sju slike ulukker. Det er også fleire omkomne i personbilar i år.

Færre i aldersgruppa over 65 år har døydd i trafikken i 2023, men det er mange omkomne blant dei heilt unge (16 -24 år) og dei middelaldrande (44-64).

Dødsulykker i trafikken per 1. oktober. Tala for 2023 er førebels.

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

Innlandet

3

5

12

9

6

8

10

8

7

15

Viken

26

10

24

11

13

16

15

18

19

18

Oslo

2

3

4

2

4

1

4

1

3

1

Vestfold og Telemark

9

6

9

6

9

8

10

5

10

4

Agder

3

8

7

3

8

7

2

4

5

7

Rogaland

6

2

13

6

8

1

4

4

11

11

Vestland

9

3

9

13

12

8

4

7

8

13

Møre og Romsdal

3

2

4

3

5

6

2

3

2

3

Trøndelag

8

2

13

8

5

5

3

6

7

10

Nordland

4

1

6

5

5

12

8

2

10

11

Troms og Finnmark

2

5

10

6

4

3

4

8

7

7

SUM

75

47

111

72

79

75

66

66

89

100

Ulykkesstatistikk 2023 | Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Transport og samfunn

* Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
* Trafikktall
* Fotobokser/fartskontroll
* Skilt
* Bompenger
* Trafikkstyring og beredskap
* Teknologi
* Klima og miljø
* Plansaker
* Nasjonale turistveger (Pressekontakt: 91104480)
* Norsk vegmuseum (Pressekontakt: 61285250)

Tel:953 00 727pressetos@vegvesen.no

Bilder

Vi er alle ansvarlige for å kjøre hensynsfullt og oppmerksomt for å minske risikoen for at ulykker kan skje. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen.
Vi er alle ansvarlige for å kjøre hensynsfullt og oppmerksomt for å minske risikoen for at ulykker kan skje. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom