Söderberg & Partners

Årets bærekraftsanalyser er klare

Del

I år er det bare ett av 16 skadeforsikringsselskaper som får grønt lys på alle punkter. Blant de 5 livselskapene som er med, er det kun ett selskap som får grønn totalscore. Som i fjor, er det også i år stor variasjon mellom de ulike selskapene som er analysert.

Bare ett av 16 skadeforsikringsselskaper får grønt lys på alle punkter. Blant de 5 livselskapene som er med, er det kun ett selskap som får grønn totalscore.
Bare ett av 16 skadeforsikringsselskaper får grønt lys på alle punkter. Blant de 5 livselskapene som er med, er det kun ett selskap som får grønn totalscore.

- Rapportene er resultatet av et omfattende arbeid der det underliggende bærekraftsarbeidet til våre forsikringsgivere er analysert, sier Maja Heedman, leder for Innovasjon & Analyse i Söderberg & Partners Norge. Nytt i år er at vi har splittet analysen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, henholdsvis bedrifts-, motor- og transportforsikring. - Dette er en videreutvikling av analysen som skal gjøre resultatet mer rettferdig, da selskapene kan jobbe på ulike måter avhengig av produktområde, forklarer hun.

I Söderberg & Partners er bærekraft en integrert del av vår virksomhet, og gjennom arbeidet med bærekraftsanalysene, ønsker vi å ta ansvar for den indirekte påvirkningen vi har på miljøet via vår rådgivning, formidling og forvaltning

Ansvarlige og bærekraftige valg

Vi ønsker å engasjere våre kunder i dialogen om bærekraft, og gi råd for å hjelpe dem å ta informerte beslutninger.

- Gjennom å forstå og evaluere hvordan våre forsikringsgivere integrerer bærekraft i sin virksomhet, kan vi tilby våre kunder pensjons- og forsikringsløsninger som ikke bare gir en økonomisk trygghet, men som også er ansvarlige og bærekraftige, sier Maja. 

Andre året

I Norge er dette andre året på rad vi publiserer bærekraftsanalysene. Dette er noe vi vil gjøre hvert år fremover, for å bidra til en positiv utvikling av bransjepraksisen gjennom å skape konkurranse i markedet, og insentiv til kontinuerlig forbedring.

- Det er likevel viktig å påpeke at selv om det kun er én vinner, så finnes det ingen tapere i denne konkurransen, sier Maja. - Vi oppmuntrer alt bærekraftarbeid, og den største vinneren er miljøet, samfunnet og økonomien vår.  

Årets klatrer

Målsettingen med analysene er å gjøre det enklere for våre kunder å hensynta bærekraft i sine valg. Samtidig ønsker vi å være med å bidra til at bransjen i enda større grad setter søkelyset på bærekraft.

Det skadeforsikringsselskapet som har forbedret sitt bærekraftarbeid raskest av alle, og som dermed blir årets klatrer, er Landkreditt. Gjennom styrket internkompetanse har de økt ambisjonsnivået i skadebehandlingen, gjennom tydelig formulerte mål og økte krav til leverandørene.

Årets klatrer innen liv- og pensjonsforsikring er Sparebank 1. De har forbedret sine prosesser for påvirkningsdialog betydelig. Dette gjør at de tydeligere kan prioritere, dokumentere og følge opp arbeidet som gjøres. I forbindelse med de forbedrede prosessene har også omfanget av påvirkningsarbeidet økt.

Årets vinner

I år er det samme selskap som vinner prisen for mest bærekraftig forsikring innen skade- og liv/pensjon. Selskapet prioriterer bærekraft høyt, noe som gjenspeiles i tydelige målsettinger og jevnlig oppfølging i skadebehandling og premiehåndtering. De er i tillegg aktivt engasjert i å spre kunnskap til kunder og bransjekolleger.

Videre er selskapet proaktive og transparente i sin bærekraftsintegrasjon når det kommer til forvaltning av kapital, og de har strukturerte prosesser for å påvirke porteføljeselskapene i en bærekraftig retning. Deres kompetanse og dedikerte bærekraftsressurser muliggjør jevnlig oppfølging av arbeidet.

Årets grønne lys – i begge analysene – går til Storebrand.

Mer informasjon

Mer om analysene og resultatene av disse, finner du her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rapportene er resultatet av et omfattende arbeid med analyse av det underliggende bærekraftsarbeidet hos de ulike selskapene, sier Maja Heedman, leder for Innovasjon & Analyse i Söderberg & Partners Norge.
Rapportene er resultatet av et omfattende arbeid med analyse av det underliggende bærekraftsarbeidet hos de ulike selskapene, sier Maja Heedman, leder for Innovasjon & Analyse i Söderberg & Partners Norge.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Våre oppdragsgivere er bedrifter, organisasjoner, fagforbund og privatpersoner.

Våre tjenester i Norge inkluderer forsikringsrådgivning, forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, formuesrådgivning, medlemsforsikringer til foreningsmarkedet og uavhengig skadeoppgjør og skaderådgivning.

Konsernet har i dag 3300 medarbeidere fordelt på 144 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg, UK og Spania. Hovedkontoret ligger i Stockholm.

Söderberg & Partners etablerte seg i Norge i 2014 og kjøper her inn forsikringstjenester på vegne av våre kunder for NOK 9 mrd. årlig, noe som gjør den norske virksomheten til en av de største kjøperne av forsikring i det norske markedet. Vi er 350 ansatte i Norge, fordelt på Lysaker, Tønsberg, Kristiansand, Bryne, Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Fredrikstad, Raufoss, Bodø, Svolvær og Tromsø.

Følg pressemeldinger fra Söderberg & Partners

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Söderberg & Partners på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Söderberg & Partners

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom