Kulturtanken

Stor interesse for å tilby landets elever profesjonell kunst og kultur

Del

Nær 2 400 produksjonsforslag hadde blitt sendt inn til DKS-portalen da fristen gikk ut 1. oktober.

Bilder laget med kollasje-teknikk henger på en vegg.
Fra avslutningsseminaret for Kunsten å lære (KÅL). Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken Kulturtanken

– Det er gledelig at det er så stor interesse for å bidra til Den kulturelle skolesekken. Det viser at ordningen er en viktig arena for formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og unge, sier Matias Hilmar Iversen, Kulturtankens direktør.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program. DKS-administrasjonene har ulike prosesser for gjennomgang av forslagene. Forventet ferdigstilt behandling av forslag for skoleåret vil være i perioden januar – mars.

– DKS er en unik mulighet for å nå ut til barn og unge, det vi mener er verdens viktigste publikum! avslutter Iversen.

Fakta:

  • Det er meldt inn 2378 produksjonsforlag til skoleåret 2024-25.
  • Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen.
  • Portalen åpner 15. august for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

Om Den kulturelle skolesekken:

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilder laget med kollasje-teknikk henger på en vegg.
Fra avslutningsseminaret for Kunsten å lære (KÅL).
Last ned bilde

Lenker

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye