Miljødirektoratet

Ny avtale: Kjemikalier skal ikke skade helse og miljø

Del

Verdens land er enige om å løse de store problemene med kjemikalier. Ny global FN-avtale skal sikre at farlige stoffer blir håndtert forsvarlig.

Bilde av tønner med farlig avfall/stoffer.
Rammeverk mot forurensning: Avtalen mellom verdens land skal bidra til å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer. Foto: Maksym Dragunov, Mostphotos Foto: Maksym Dragunov, Mostphotos

– Dette er en stor milepæl i det internasjonale arbeidet for å bekjempe forurensning. Verden har siden 2006 hatt et mål om å nå en trygg forvaltning av kjemikalier globalt, men dette har vi ikke nådd. Derfor er vi nå nødt til å øke ambisjonene og innsatsen for å løse de største problemene mer effektivt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Verda har nå fått en sterk og ambisiøs avtale om kjemikalier. Prosessen har vært under forhandling i flere år etter at den ble forsinket av pandemien. Etter intense diskusjoner mellom verdens land ble forhandlingene landet lørdag morgen 30. september i Bonn i Tyskland.

Det nye rammeverket, Global Chemicals Framework, skal bidra til å redusere utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer ved at slike stoffer håndteres på en trygg måte. Alle land samarbeider i det nye rammeverket, sammen med både industri og frivillige organisasjoner. De har i rammeverket satt globale mål på kjemikalie- og avfallsområdet.

Forurensning er et globalt miljøproblem 

Verden står ovenfor en trippel planetær krise, klimaendringer, tap av biologisk mangfold og forurensning, slik det ble uttrykt av Inger Andersen, generaldirektør for FNs miljøprogram.

– Bruk og utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer gir store lokale problemer mange steder i verden. I tillegg kan slike stoffer i noen tilfeller spres over landegrenser. Dette er globale miljøproblemer som krever global handling. Det er viktig for Norge å støtte opp om globalt arbeid, slik at vi kan håndtere miljøutfordringene på best mulig måte, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Norge fikk også valgt inn en representant i det nye rammeverkets byrå, som er øverste styrende organ.

Kjemikalier skal håndteres trygt for å hindre farlige utslipp

Et hovedmål i rammeverket er at kjemikalier skal håndteres trygt. Det skal bidra til å hindre forurensning før den oppstår.

Det finnes allerede noen globale avtaler som regulerer noen kjemikalier, men det nye rammeverket legger til rette for at vi kan samarbeide om utfordringer knyttet til mange flere helse- og miljøfarlige stoffer.

Gjennomføringen av avtalen vil omfatte større og mindre prosjekter, programmer og rapporter. For eksempel vil det finnes prosjekter som tar tak i bly i maling og bruk av svært skadelige plantevernmidler, som begge er spesielt viktig for utviklingsland. Å styrke nasjonal infrastruktur for å håndtere kjemikalier i utviklingsland er særlig prioritert.  

Lenke: Globale kjemikalie- og avfallsavtaler

Lenke: UNEP welcomes new Global Framework on Chemicals

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom