Nasjonal transportplan 2025-36: Vil prioritere punktlighet og ruste jernbanen for fremtiden

Del

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer.

Øystein Grue, Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet

Passasjerer og næringsliv er avhengig av et forutsigbart togtilbud. Derfor foreslår Jernbanedirektoratet og Bane NOR å prioritere tiltak som kan gjøre jernbanen mer pålitelig i neste Nasjonale transportplan.

- Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust, sier Henning Bråtebæk, som er konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Prioriterer persontrafikk rundt byene og gods på lengre strekninger

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær.

- Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan:

 • Ta vare på det vi har
 • Fullføre det som er satt i gang
 • Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger
 • Styrke togtilbudet rundt de store byene

 

Fakta: utbyggingsprosjekter som er satt i gang

2024:

 • Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen
 • Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal
 • Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige

2025:   

 • Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg
  • Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles
  • Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles
  • Oppgradering av Drammen stasjon

2025/26

 • Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.

2027:

 • To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid

2030

 • Kortere reisetid og flere rushtidsavganger mellom Oslo og Moss.
  • Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum.

Kontakter

Bilder

Følg pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane27.9.2023 13:00:00 CEST | Pressemelding

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har svært lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har negative innvirkninger på klima og natur. Direktoratet anbefaler i stedet å arbeide videre med å utvikle Nordlandsbanen og Ofotbanen for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom