Nedgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene sank med 2,1 prosent i Bergen i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent.

to leilighetsfasader vegg i vegg i ulik farge

Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,6 prosent), men sterkere enn Oslo (-0,1 prosent) og Trondheim (-0,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 3,4 prosent. Det er sterkere enn i Trondheim (+1,7 prosent) , men svakere Oslo (+3,7 prosent) og Stavanger (+9,6 prosent).

Det har i september blitt solgt 603 boliger i Bergen. Det er 2,3 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2022. Hittil i år er det solgt 5273 boliger. Det er 1,5 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i september blitt lagt ut 665 boliger for salg i Bergen. Det er 13,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2022. Hittil i år har det blitt lagt ut 5906 boliger til salgs. Det er 3,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode året i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 30 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 40 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.550.000.-

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no