Dun & Bradstreet

Sterk konkursøkning i detaljhandelen og hotell/restaurant

Del

Siste tall fra det globale beslutningsdata- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at antall konkurser fortsetter å øke i september. Antall konkurser i september er 1,9 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2022. Hittil i år har det vært spesielt sterk økning i konkursene i detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen med hhv. 52 og 42 prosent. «Nordmenn har blitt mer forsiktige med forbruket, noe lavmarginbransjer merker,» sier Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet.

Oslo, 29. september 2023 – September likner i høy grad på samme måned i tidligere år. Det er nesten like mange konkurser i september 2023 som i fjor, kun 1,9 prosent høyere. Totalt 372 bedrifter har stengt dørene i september. Trenden med spesielt høye konkurstall som vi så i første kvartal har vært avtagende siden april. Totalt antall konkurser hittil i år er nå på 3 311, hvilket er 22 prosent mer enn samme periode i 2022, men fortsatt mindre enn i årene før pandemien.

Pengepolitikken ser ut til å ha effekt

På bransjenivå viser tallene at detaljhandelen sliter sammenlignet med resten, og konkurstallene er opp 52 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i 2022. Også hotell/restaurant ser samme negative trend, hvor antall konkurser er opp 42 prosent i perioden januar-september 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg ser jordbruk/skog/fiske en signifikant økning på 44 prosent hittil i år, og 25 prosent i september alene, hvis man sammenligner med tilsvarende perioder i 2022.

– Norges Bank har siden september 2021 økt styringsrenten med 4 prosentpoeng i et forsøk på å kontrollere nordmenns forbruk, og bransjetrenden kan hinte om at de pengepolitiske virkemidlene fra sentralbanken har effekt. Nordmenn er blitt mer forsiktige i forbruket sitt, som lavmarginbransjer som detaljhandel spesielt merker. Videre merker også hotell/restaurant-bransjen at vi kanskje ikke unner oss like mange luksusgoder som tidligere, sier Kari Mette Almskog.

Hittil i år ser vi at konkursene øker i samtlige fylker. Den største prosentvise økningen finner vi fortsatt i Nordland, med 44,2 prosent sammenlignet med januar-september i fjor. Norland kommer også dårlig ut når man ser på september isolert, med en økning på 44,4 prosent, sammenlignet med september 2022. September har også vært en dårlig måned for Agder, som har hatt en økning på 75 prosent, men verst ut kommer Troms og Finnmark med en prosentvis økning på 150 prosent i september, sammenlignet med september 2022. I landets mest befolkede fylker, Oslo og Viken, har konkursene steget med hhv. 22,1 og 7,5 prosent i september, sammenlignet med samme periode i fjor.

I andre enden ser vi at Vestland, Innlandet, Rogaland og Vesfold/Telemark har hatt en prosentvis nedgang sammenlignet med september i fjor på hhv. 22, 26, 39 og 43 prosent.

– I likhet med april legger konkurstallene i september seg på samme nivå som de tre siste årene, som i begge månedstilfeller er lavere sammenlignet med årene før pandemien. Landets nordligste områder fortsetter en bekymringsverdig negativ trend, men det er viktig å legge til grunn at lave konkurstall, slik vi har sett de siste årene, vil gjøre at variasjonen er stor både fra måned til måned og mellom fylkene, sier Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet.

Ser man på tall for september alene, fortsetter eiendomsbransjen den negative trenden fra tidligere i år, med en økning på 66 prosent sammenlignet med september i fjor. Hittil i år har eiendomsbransjen rapportert om 23 prosent flere konkurser, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Den negative trenden i eiendomsbransjen er heller ikke eksklusiv til Norge, da våre kolleger i Sverige også melder om en signifikant negativ trend. Samtidig er det også her essensielt å bemerke seg at selv om eiendomsbransjen i Norge opplever 66 prosent økning i september alene, er tallene svært lave som gir store prosentvise utslag, legger Kari Mette Almskog til.

Kontakter

Bilder

Følg pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dun & Bradstreet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Konkursnedgang på 20 prosent i januar2.2.2024 09:30:00 CET | Pressemelding

Oslo, 2. februar, 2024 – Konkurstallene i januar er ned 20 prosent, sammenlignet med januar 2023. Flere bedrifter har gått konkurs i januar i år enn tilsvarende måned i de relativt sett lave pandemiårene, men færre sammenlignet med årene før pandemien. – Året er fortsatt veldig ungt, og vi forventer fortsatt at 2024 vil bli et konkursår, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge.

18 prosent konkursøkning i 2023 – 2024 blir ingen brems5.1.2024 14:02:40 CET | Pressemelding

Oslo, 5. januar 2024 Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet avslører økning i antall konkurser i desember 2023, etter en overraskende nedgang i november. Oppsummert har 2023 vært et utfordrende år for norsk næringsliv, spesielt innen lavmarginbransjene. Den mye omtalte negative konkursutviklingen fortsetter med uforminsket styrke, og prognoser fra Dun & Bradstreet tilsier at konkurstallene skal ytterligere opp i 2024.

KONKURSNEDGANG I NOVEMBER: VIL JULEHANDELEN REDDE HANDELSBEDRIFTENE?1.12.2023 10:00:00 CET | Pressemelding

Ny statistikk fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at november ble en måned med overraskende nedgang på 16 prosent i konkurstallene sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer etter en sterk oppgang på 21 prosent i oktober. Inn mot årets siste måned er konkurstallene 19 prosent høyere enn i 2022. Detaljhandelen fortsetter den negative trenden, og antall konkurser er opp 42 prosent hittil i år, sammenlignet med fjoråret.

AS Norge: Marginskvis for norske bedrifter6.11.2023 12:00:00 CET | Pressemelding

Den norske medianbedriften opplevde i 2022 2,7 prosent økning i inntektene sammenlignet med 2021. Samtidig har kostnadene for medianbedriften steget nesten dobbelt så mye, med 4,9 prosent. Etter at 2021 viste seg å være et rekordår for inntjeningen til næringslivet målt ved resultatgrad, har den norske medianbedriften redusert resultatgraden med 20,6 prosent i 2022. Bedriftene ser ut til å holde på soliditeten som ble bygget opp de foregående årene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye